nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Názory ke zprávičce: Noc múzeí a galérií v Banskej Štiavnici


„Roky s nepriateľom za bránami“ je názov tohtoročnej témy programu Noc múzeí a galérií Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, ktorá sa uskutoční dňa 14. mája 2011. Mnohoúrovňové aktivity upozorňujú zaujímavou formou na súvislosti rozvoja mesta Banská Štiavnica na konci stredoveku, budovanie jej systému obrany v rámci Zväzu stredoslovenských banských miest, i spôsob života skupín obyvateľov mesta v takýchto „pohnutých časoch“.

Aktivity pre účastníkov Noci múzeí a galérií v SBM Banská Štiavnica, budú tento rok tesne späté s témou protitureckých bojov.

• Hlavným programom Noci múzeí a galérií bude interaktíva zážitková hra „VIRIBUS UNITIS“ prebiehajúca postupne vo viacerých expozíciách SBM.

• Návštevníci zažijú tajomnú atmosféru čias, kedy ľudský život závisel od malicherných okolností, budú pátrať po častiach šifrovanej správy pre veliteľa obrany mesta –banskoštiavnického hradného kapitána. Môžu takto spoznáť známe i menej známe exponáty SBM, tentoraz cenné indície.. a na záver dostanú aj odmenu za zásluhy o obranu mesta.

• Tvorivé dielne – výroba vlastnej listiny – patinovanie, písanie brkom, pečatenie, razenie mince

V čase od 18:00 hod. do 23:00 hod. Vás radi privítame v sprístupnených expozíciách SBM.

Začiatok veľkého pátrania po častiach šifrovanej správy je v Galérii Jozefa Kollára, Námestie sv. Trojice 8, Banská Štiavnica. Podľa inštrukcií, ktoré získate od našich sprievodcov, budete postupne skladať správu, ktorej časti nájdete v štôlni Michal, kostole sv. Kataríny, na Novom zámku a pátranie ukončíme na Starom zámku.

Čaká Vás večer plný hier, prekvapení a odmien, srdečne Vás pozývame.

Vstupné: 1,00 € (do výšky 1,40 m zdarma) do všetkých expozícií, v ktorých prebieha hra "VIRIBUS UNITIS“.

V prípade záujmu o prehliadku celej expozície jednotlivých múzeí je cena vstupenky v plnej výške.

Historický časový spád aktivity je približne v rokoch 1541 až 1564, kedy mala Banská Štiavnica okrem signalizačnej sústavy, mestských obranných oddielov i výzvednú službu, ktorá získavala správy o pohybe Turkov. Tieto informácie potom mesto poskytovalo aj svojim susedom zo spolku siedmich stredoslovenských banských miest – Septapolitana.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie, ktorého 7. ročník sa uskutoční 14. mája 2011. Podujatie je organizované pod patronátom Rady Európy a jeho cieľom je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, upriamiť pozornosť na význam jeho uchovania a ochrany, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy spôsobom neformálneho vzdelávania a kultivovaného oddychu.

Zdroj: Slovenské banské múzeum


Diskuse zatím neobsahuje žádné názory...Reklama:

Sponzorované odkazy: · nejkrásnější fotky z Čech
Teambuilding · Bond, James Bond
TOPlist