nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Všestary - centrum živé experimentální archeologie

Témata: Živá historie, Podzvičinsko, Hradecko, Pardubicko

Skanzen, archeopark, pravěká vesnička,… Oficiální název však zní: Centrum experimentální archeologie Všestary, zkráceně CEA Všestary. Centrum vzniká od roku 1997 výhradně s využitím pravěkých postupů a technologií. Zástavbu vytvářejí archeologické objekty z doby kamenné, bronzové a nejstarší železné. Právě tato zlomová období pravěku jsou zde předmětem odborných pokusů, ale i prezentace žákům škol a veřejnosti. Projekt se snaží přednostně vycházet z archeologických nálezů na území východních Čech, doplněných znalostmi z ostatních regionů Čech a Moravy i ze zahraničí.

Centrum experimentální archeologie Všestary

Kde centrum experimentální archeologie Všestary najdete?

Obec Všestary se nachází 8 km severozápadně od Hradce Králové pod známým návrším Chlum. CEA je dostupné autobusovými linkami od hlavního železničního nádraží v Hradci Králové, nebo přímo po železnici ve směru na Hořice, či silnicí směr Hořice a Jičín. Centrum leží na okraji obce nad areálem ZŠ a krytým bazénem.

Otevírací doba je vždy od 9:00 do 13:00 a od 14:00 do 17:00. Od května do června pouze soboty a neděle, v jiný den pouze po objednání na tel. 493 331 522, od července do září každý den. Prohlídky s průvodcem probíhají pouze v každou celou hodinu. Vstupné: dospělí 40, děti, studenti, důchodci 20 Kč. ZTP a děti do 3 let mají vstup zdarma.

Co ve Všestarském Centru uvidíte?

Centrum experimentální archeologie Všestary
uvnitř jednoho z pravěkých domů

Malý pravěký sídelní areál s obytnými budovami, výrobními zařízeními, kultovním areálem a blízkým pohřebištěm. Z obytných budov jsou to dům kůlové konstrukce ze starší doby bronzové, dům z mladší doby bronzové a zahloubená polozemnice z přelomu starší a mladší doby železné.

Mezi výrobními „dílnami“ lze odlišit prostory vyčleněné k výrobě (štípané a broušení kamene, zpracování kosti) a výrobní objekty. Najdete zde keramické pece všech základních typů (vertikální, horizontální, jáma), málo nápadný výrobní prostor k výrobě bronzu nebo prosté stavební a těžební jámy, které jsou nejčastějším archeologickým objevem. Ty ve Všestarech byly a jsou stále užívány při stavbě domů a dalších konstrukcí. Domy jsou používány například při zimním obývání. To ostatně vytváří atmosféru tohoto místa.

Katedra praktické a experimentální archeologie FHS UHK a Společnost experimentální archeologie pořádá ve dnech 19. – 20. 5. 2007 v Centru experimentální archeologie Všestary Dny živé archeologie s podporou obce Všestary a ZŠ Všestary se zajímavým programem:
 • prohlídka kabinetu experimentální archeologie
 • v areálu CEA ukázka těchto činností
 • výroba a výpal pravěké keramiky
 • výroba broušených kamenných nástrojů
 • tavba bronzu
 • tesařská práce
 • výroba textilu
 • výroba kostěných nástrojů
 • ukázka pravěkého zemědělství
 • příprava placek s ochutnávkou
 • příprava mazanice s možností umazání
Více se dočtete na: http://bacrie­.cestovatel.cz/…o­logie-2007/

Co je to Experimentální archeologie?

Náplní CEA Všestary je zkoumání a prověřování historických faktů metodami experimentální archeologie. Experimentální archeologie je věda, mající za úkol ověřit teorie o technologických postupech, funkcích předmětů, náročnosti při vykonávání činnosti atd. Je nutné kromě zachování materiálů i snaha postupovat původním postupem. Což může být dosti náročné, právě proto, že se původní postup většinou nezachoval.

Zajímavé informace a reportáže o živé historii a experimentální archeologii naleznete na http://bacrie­.cestovatel.cz/
Sjednejte si cestovní pojištění online!
Sleva 50% při sjednání online
Cestovní pojištění do 2 minut i z mobilu
Krytí koronaviru či pojištění storna zájezdu
Sjednat
Rubrika: Tipy na cesty
Témata: Živá historie, Podzvičinsko, Hradecko, Pardubicko
Galerie: 6 obrázků
Názory k článku: celkem 4 (poslední 13.10.2011 19:15)
17.5.2007
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 22.50
Co je to karma a jak funguje?


Galerie k článku

Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary
Centrum experimentální archeologie Všestary

Názory k článku

 NadpisVloženoAutor
Nedoporučuji!!!! 9.8.2007 16:24 Učitel dějepisu
Odpověď panu učiteli 8.9.2008 20:17 Učitelka dějepisu
Re: Nedoporučuji!!!! 13.10.2011 19:15 Anonym
Všestary doporučuji 31.10.2010 13:12 Cestovatelka
Cestovatel
TOPlist