nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

V Ladakhu se měří čas srdcem

Témata: Pomoc a dobrovolnictví, Indie

shanti-stupa--leh-

Obyvatelé oblasti Ladakh mají pro srdce i mysl stejné slovo – „Sems“ a to určuje jejich čas. Čas smyslu.

Každý rok organizace Brontosauři přijímá v Himalájích dobrovolníky k realizaci různých druhů pomocí v himálajských vesnicích. Takto strávený volný čas je vhodný pro všechny, kteří mají touhu více se spojit s místní kulturou, a tak ji poznat hlouběji z velmi lidského pohledu při tvorbě společného díla.

Buddhismus a hinduismus vedle sebe

Nejdůležitější hodnotou oblasti Ladakh v severní části Indie je právě společnost a lidská společenství. Vedle sebe tu žijí lidé, kteří vyznávají víru islámu, lidé kteří se modlí k hinduistickým božstvům jako je Ganesha a lidé, kteří vzdávají úctu Buddhovi, který jim ukazuje filosofii života. V ladackém magazínu si často můžete přečíst názory místních obyvatel na společenství v oblasti Ladakh a vzácné myšlenky vedoucí k ideálu jak by takové soužití mělo vypadat. Někdy je také možné číst rozličné články ladackých obyvatel o tom, jak nějaký důležitý člověk prokázal jen málo úcty jinému náboženství či filosofickému systému a že je třeba respektovat stejným způsobem všechna náboženství, která se v oblasti vyskytují.

praporky-eptaj-modlitby-v-tru

Největší část ladackých obyvatel následuje filosofii buddhismu, a tak můžete vidět, jak muži z vesnice, mladíci i stařešinové pracují na vytvoření nové Stupy. Stupy a Čhorteny jsou nejobvyklejšími stavbami v této části Indie. V dřívějších dobách se dovnitř ukládaly ostatky svatých, dnes často postačí motlitby napsané na mnoha papírech, které jsou následně rozstříhány na malé kousky a vloženy dovnitř stavby. Uznání její svatosti či jen prokázání úcty stavbě, na které se podílelo mnoho lidí, doložíte tak, že Stupu vždy při procházení kolem budete mít po pravé ruce.

Modlitby mnichů i obyvatel proudí éterem celé oblasti Ladakhu tak, jako vlny mobilních sítí křižují vzduch v celém ostatním světě. Zní to až magicky: „Vyslov přání, jdi na místo vysoko v horách, rozvěs modlitební praporky a vítr tvé modlitby promění ve skutečnost.“

Brontosauři v Himálajích pomáhají škole ve vesnici Mulbekh v jejím rozvoji. Jsou jedinou českou organizací, jejíž rozvojový projekt financuje 14. Dalajláma. S Brontosaury v Himálajích můžete odjet do Mulbekhu jako dobrovolník, více informací na www.brontosau­rivhimalajich­.cz.

Púdža – modlitby k bohyni Taře

Slyšela jsem vyprávění jednoho nádherného muže z vesnice Mulbekh. Vyprávěl při světle svíčky ve svém malém obchůdku s obnošeným oblečením: „Můj otec si vzal mou maminku ve 13-ti letech, ale dokonce ani po dvaceti letech manželství jeho žena neotěhotněla. Můj otec jel tenkrát s koňmi do Lehu prodat obilí a cestou zpět v jedné vesnici viděl zástupy lidí hrnoucí se do jednoho domu. Lidé říkali, že zde zůstává jeden velmi mladý Rinpočhe. Kamarád, který cestoval s ním, otci říkal, že by se měl mladého Rinpočhe zeptat, zda je možné, aby měl dítě. Šel tedy otec a položil otázku. Mladý Rinpočhe udělal všechny potřebné obřady, pak zvedl hlavu, široce se usmál a řekl mu, že může mít děti! Doporučil otci měsíc trvající púdžu, obřad recitací modliteb k bohyni Taře, která byla zrozena ze slzy Avalokitéšvary, osvíceného bódhisattvy. Tuto měsíc trvající púdžu mělo vykonat sedm Lámů z kláštera v blízkosti Mulbekhu. A ač to bylo velmi nákladné, otec nechal ve svém domě tuto púdžu vykonat a jeho žena mu po té porodila ne jedno dítě, ale dokonce tři syny a já jsem z nich nejstarší bratr.“ Když tento muž viděl Mulbekhem projíždět první automobil byl ještě malý chlapec a od té doby jde prý celý rozvoj oblasti kupředu velmi rychle.

p1020680

Vesnice Mulbekh a hnutí Brontosaurus

Ve vesnici Mulbekh stojí obrovská socha budoucího Buddhy – Maitreja Buddha, Buddha budoucnosti o kterém toho běžní buddhisté mnoho nevědí. Socha Chamby – Maitreji Buddhy je vytesaná ve skále a je zde přibližně 2000 let. Atributem budoucího Buddhy je Čhorten, Stupa, kterou na všech zobrazeních nese na hlavě, pravděpodobně jako symbol vědomého vystoupení z nebes Tušita a sestoupení na Zemi, kam přijde učit Dharmu – nauku o etických, mravních, přírodních a světových zákonech.

V Mulbekhu také vyrostla škola Spring Dales Public School dříve Lamdon (Světlo) z horoucí touhy místních obyvatel po kvalitním vzdělání. V současnosti je tato škola hlavním středem zájmu dobročinné organizace Brontosaurus v Himalájích, která je zde velmi nápomocna při plnění idejí obyvatel vesnice Mulbekh o vzdělání svých dětí. Rodiče vybírají pro vzdělání svých dětí tuto školu právě kvůli přítomnosti českých dobrovolníků, díky nimž se ladacké děti mohou setkat s jinou kulturou, se kterou by se za jiných okolností tak blízce neseznámili neboť často i vycestování na jih Indie zůstává pro mnoho zdejších obyvatel pouhým snem.

Život v Ladakhu

senose--pou-v-ny-jsou-pouze-srpy

Lidé v oblasti Ladakhu nemají běžně k dostání elektřinu, nemají pračky, vaří na ohni a pracují na polích a se zvířaty jako za našich starých časů. Mají tvrdou práci vepsanou ve tvářích, ale takovou vnitřní pevnost, odvahu v jednání, přímost srdce a radost ze života u lidí z kanceláře běžně nenajdete. Lidé, kteří v Himalájích žijí, jsou velmi silní díky dnes tak vzácnému daru myšlení srdcem a tvrdé práci nejen na polích vnějších, ale především také díky práci na polích vnitřního, morálního řádu lidské bytosti, která žije vědomě ve společenství s ostatními lidmi a je schopna se v tomto společenství láskyplně orientovat bez lstivosti a strachu.

Rozhodnete – li se Ladakh navštívit, pak vás mnohému z toho mohou naučit také mniši, Lámové ze starých buddhistických klášterů, pokud se v některém z nich zdržíte déle než na vyfotografování Buddhy s modrýma očima. A radostný ladacký pozdrav, „ju-le“, vám pak bude svítit na cestu kdekoli.

Sjednejte si cestovní pojištění online!
Sleva 50% při sjednání online
Cestovní pojištění do 2 minut i z mobilu
Krytí koronaviru či pojištění storna zájezdu
Sjednat
Rubrika: Cestopisy
Témata: Pomoc a dobrovolnictví, Indie
Galerie: 8 obrázků
Názory k článku: zatím žádné
28.11.2012
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 18.48
Co je to karma a jak funguje?

Cestovatel
TOPlist