nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Stará huť u Adamova - poznejte historii železa

Témata: Technické zajímavosti, Živá historie, Historické památky a města, Moravský kras a okolí

Moravský kras je místo s krásnou přírodou a plné jeskyní. Ale v tomto krásném koutě se od nepaměti dobývala a zpracovávala železná ruda. Po této činnosti jsou zde stále patrné stopy a několik zachovalých technických památek. Jednou z nich je i Stará huť u Adamova, ve které je i muzeum Železářství střední části Moravského krasu.

Historie železářství v Josefovském údolí se zde začala psát již v pravěku, nedaleko odtud v Býčí skále se nalezla halštatská kovárna, kde zpracovávali železo předkové keltů. Po příchodu slovanů se toto území změnilo ve výrobnu tehdy vzácného železa v malých pecích. Surové železo se zpracovávalo v hamrech - kovářských dílnách, kde se využívalo vody pro pohon bucharů a měchů.

Ukázková tavba železa
Replika slovanské pece na tavbu železa.
Jak se z železné rudy získávalo surové železo pro další zpracování můžete na vlastní oči vidět během experimentálních a ukázkových tavbách v replikách slovanských železářských pecí. Tyto tavby zde pravidelně pořádá Technické muzeum v Brně a jejich termíny naleznete i na webu www.starahut.com, který se zabývá historií železářství v Moravském krasu.

V 17. století začala stavba vysokých pecí, které umožňovali produkovat více kvalitního železa. Těžba a výroba železa se v Moravském krasu udržela do konce 19. století, kdy byla pro nedostatek surovin zastavena. Díky rozvoji železářství vznikla z malých osad v údolí řeky Svitavy dvě mladá průmyslová města - Blansko a Adamov, který se do konce 19. století nazýval Staré Hamry.

Z huti kterou zde vybudoval Jan Adam z Liechtensteina se zachovala vysoká pec, která tvoří dominantu celého areálu, a několik budov - bývalá modelárna Kameňák (dnes muzeum) a hrázděný hostinec nazývaný Švýcárna (nyní ekologické volnočasové centrum Švýcárna patřící Hnutí Brontosaurus, pro veřejnost bývá otevřen během akcí).

Pec Františka, postavená kolem roku 1736, byla naposledy přestavěna v roce 1840 a sloužila až do roku 1877. Pec používala moderní zařízení na předehřívání vháněného vzduchu. Základna pece má rozměr 12x12 m a dosahuje výše 10 m. V roce 1852 byly postaveny pece na výrobu vápna, které byly vytápěny tzv. kychtovými plyny, které během tavby unikají z vysoké pece. V roce 1971 začala rekonstrukce pece a celého areálu.

Stará huť u Adamova
Pohled na vysokou pec Františku a budovu muzea při cestě od Adamova.

V Kameňáku můžete navštívit expozici Železářství střední části Moravského krasu. Dozvíte se zde vše o železářství od jeho počátku až po období největšího rozmachu a budování vysokých pecí. S provozem hamrů a hutí vás seznámí jejich pohyblivé modely. Najdete zde i archeologické nálezy a ukázky výrobků místních železáren.

Areál státní technické rezervace se nachází v Josefovském údolí u Křtinského potoka přibližně 3 km východně od Adamova. Dostanete se sem po silnici, turistickém značení a cyklostezkách ze Křtin, od Adamova, nebo od Olomučan u Blanska. Letecký pohled a přesné umístění areálu naleznete na Mapy.cz.
Sjednejte si cestovní pojištění online!
Sleva 50% při sjednání online
Cestovní pojištění do 2 minut i z mobilu
Krytí koronaviru či pojištění storna zájezdu
Sjednat
4.5.2006
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 21.27
Co je to karma a jak funguje?

Cestovatel
TOPlist