nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Responsible Travel - zodpovědné cestování

Téma: Cestování

Druhý díl seriálu o světových trendech v cestovním ruchu se věnuje tomu, jak cestovat zodpovědně ve vztahu k životnímu prostředí. Ve světě turismu se nyní stále častěji objevuje spojení „Responsible Travel“. Zodpovědné cestování vyjadřuje snahu minimalizovat negativní dopad tohoto odvětví nejen na životní prostředí; má aspekt ekologický, sociokulturní a ekonomický.

Cestovní ruch je vzhledem k závislosti na pozemních dopravních prostředcích a zejména letecké přepravě jedním z hlavních zdrojů ekologické nerovnováhy na naší planetě. Odvětví produkuje cca 5 % světových emisí CO2, jak zaznělo na konferenci Climate Change and Tourism, kterou pořádala v říjnu 2007 organizace Spojené národy společně s UNWTO. Cestovní ruch však kromě krajiny negativně ovlivnil i člověka. Příliv turistů vedl v některých případech k překročení hranice etických norem (např. Thajsko se stalo světovou velmocí tzv. sexturismu). Narušení kulturních hodnot obyvatel v rekreačních oblastech představuje vysokou daň za ekonomickou modernizaci.

Ekologové rozlišují mezi dvěma druhy turismu – tvrdým a měkkým. Pro tzv. tvrdý turismus je charakteristická pohodlnost a pasivita cestujících a s tím spojená přeprava rychlými dopravními prostředky do nejvzdálenějších míst za účelem rekreace. Měkký turismus představuje k životnímu prostředí šetrnější alternativu. Z průzkumu, který provedl vloni server Lonely Planet, vyplývá, že celkem 84 % respondentů (z celkového počtu 24 500) hodlá v budoucnu snižovat svůj vliv na životní prostředí spojený s cestováním. 31 % dotázaných tak již činí. UNWTO letos zahájila kampaň, která má za úkol podnítit investory k zavádění ekologicky šetrných opatření a vyzývá také cestovatele k redukování jejich „ekologické stopy“. Nepochybně největší negativní vliv má letecká doprava, která v roce 2007 vzrostla o 9,3 %. Na trhu se objevují stále noví low-cost přepravci, kteří činí tento způsob dopravy dostupnější širším masám. Z mnohých průzkumů přitom vyplývá, že přeprava letadly na kratší vzdálenosti je nežádoucí a většina lidí ji odsuzuje.

Cestováním podle zásad „Responsible Travel“ může každý z nás, byť malým dílem, přímo přispět ke zlepšení situace ve světě. Co můžete udělat již před odjezdem? Například zjistit co nejvíce o destinaci, kterou hodláte navštívit – o jejích obyvatelích a kultuře, naučit se pár zdvořilostních frází, nebalit zbytečnosti (zejména budoucí odpad), zvážit dopravní možnosti a vybrat pokud možná tu ekologicky nejšetrnější. Podle výše zmíněného šetření až 70 % cestovatelů zohledňuje eko-kritéria při výběru dopravního prostředku, více než 90 % to má v budoucnu v plánu. To jsou vysoká čísla, znamená to soumrak leteckých společností? Těžko, zejména pokud jde o ostrovní či vzdálené destinace, jiná možnost rychlé přepravy zatím neexistuje. Vytváří to však tlak na letecký průmysl, aby hledal nové palivové zdroje. Během cesty samotné se naskýtá celá řada příležitostí, jak se chovat zodpovědně k okolí a planetě jako takové: máte možnost volby od dopravce, přes ubytovatele, restauratéra až po např. prodejce suvenýrů. Snažte se proto vždy upřednostňovat místní podnikatele, služby, produkty a výrobky.

Zdroj: http://www.lo­nelyplanet.com/…vel_tip­s.cfm

Zpracovala: Lenka Šindelářová

Sjednejte si cestovní pojištění online!
Sleva 50% při sjednání online
Cestovní pojištění do 2 minut i z mobilu
Krytí koronaviru či pojištění storna zájezdu
Sjednat
28.4.2008
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 20.78
Co je to karma a jak funguje?


Názory k článku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky.

Cestovatel
TOPlist