nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Pražské zahrady, zastavení jedenácté - Palácové zahrady na jižních svazích 1

Témata: Parky a zahrady, Praha

Jedny z nejúžasnějších a mému srdci blízkých pražských zahrad jsou jedinečné palácové zahrady pod Pražským hradem. Jedná se o soubor šesti zahrad: Ledeburská zahrada, Malá a Velká Pálffyovská, Kolowratská , Malá Fürstenberská zahrada a Velká Fürstenberská zahrada Poslední jmenovaná je momentálně (7/2007) v rekonstrukci a pro veřejnost je uzavřena už desítky let. Její spodní upravená část patří polskému velvyslanectví . V mnoha publikacích o Praze se do souboru ale započítává zahrad pouze pět (Malá a Velká Fürstenberská zahrada je uváděna společně pouze jako Fürstenberská).

Otevírací doba zahrad je
březen 10.00 – 17.00, duben 10.00 – 18.00, květen 10.00 – 19.00, červen, červenec 10.00 – 21.00, srpen 10.00 – 20.00, září 10.00 – 19.00, říjen 10.00 – 18.00.
V zimních měsících jsou zahrady pro veřejnost uzavřeny.
V době státních svátků je možné mimořádně navštívit palácové zahrady při slavnostním osvětlení.
Ledeburská zahrada

Slunečný jižní svah byl od odnepaměti využíván k pěstování rozličných rostlin a především vína, které bylo ukryto za vysokou obrannou zdí. Pozemky si také pronajímali v dávných dobách dvořané a služebnictvo, kteří si tu budovali malé zahrádky. S rozšiřováním města a posouváním obranné hranice, již ve 13. století nebylo potřeba nechávat val přímo u Hradu. Přesunul se později na nedaleký vrh Petřín ( Hladová zeď zbudovaná v letech 1360 – 62) a původní zdivo se určilo k demolici. V bezprostřední blízkosti Hradu se tak uvolnily pozemky, které přešly do správy města. Jak se dá předpokládat, jejich cena nebyla nízká. Přesto byl o koupi velký zájem a všechny pozemky postupně skoupili bohatí šlechtici. Na jejich místě vznikaly renesanční zahrady, později přestavěné barokně. Šlechtici nešetřili okázalostí. Každá ze zahrad má prostorné balustrádové terasy s množstvím soch, honosná schodiště, kašny, vodotrysky, prostě všechno co u klasických šlechtických zahrad nesmělo chybět.Všechny zahrady mají jeden základní společný rys, jsou terasovité a z každé z teras je překrásný výhled na hlavní město. Desítky zorných úhlů mimořádných pohledů na Prahu. Zahrady jsou právě v posledních letech postupně opravovány.

Nejvýše položená zahrada nejblíže k Valdštejnskému náměstí je zahrada Ledeburská. Je to zahrada Ledeburského paláce (dům číslo 162/III, Valdštejnské náměstí 3). Zahrada leží na rozloze 0,18 ha v nadmořské výšce 205 až 230 metrů. Výškový rozdíl je tedy značný, celých 25 metrů.

Pamatuji si dobře doby, kdy byla osm let uzavřena, postupně rehabilitována a roku 1995 již v dokonalém a reprezentativním stavu znovuotevřena. Docházelo zde jak k pracím stavebně technickým tak k restaurátorským a v neposlední řadě i pěstebním. Zahrada je ve vlastnictví Státního ústavu památkové péče.

Zahradu lze rozdělit do dvou hlavních částí. Spodní z nich leží na rovině v šíři paláce. Tvoří ji parter s dekorativní salou terrenou, jejímž autorem byl pravděpodobně František Maxmilián Kaňka v 18. století (nevylučuje se ani autorství Jana Blažeje Santini Aichla nebo Giovanniho Alliprandiho, prostě není úplně jasno). Interiér saly terreny je vyzdoben nástěnnými malbami z antické mytologie a výjevy z pompejských vykopávek od V. V. Reinera. Celý prostor je skvělou kulisou pro koncerty a jiné společenské akce. Probíhají zde od nedávna i svatby.

Po členitém schodišti se vystupuje do druhé, terasovité části zahrady. Ta se skládá z celkem pěti teras. Na nejvyšší terase je umístěn patrový otevřený pětiboký pavilon, který nabízí jedinečný pohled na Malou Stranu. Byl postaven roku 1787 za Josefa Kolovrata. Odtud je možno projít do sousední Malé Pálffyovské zahrady.
Terasy jsou až do nejvyšší části zahrady propojeny dvouramennými schodišti a jedním středovým schodištěm.Opěrné zdi jsou lemované dřevěnými trelážemi s vinnou révou a pnoucími růžemi.

Má se za to, že budování této zahrady bylo započato ještě před rokem 1710 stavebníky manželi Trautmannsdorfovi. V letech 1787 až 1797 prošla zahrada dalšími rozsáhlými úpravami po té co ji zdědil Josef Krakovský z Kolovrat. Ten pověřil přestavbou paláce i zahrady Ignáce Josefa Palliardiho. Právě tehdy byla pravděpodobně vybudována monumentální kulisová stěna s Herkulovou kašnou naproti salla terreně a mezi těmito bloky středová kašna s fontánou. Roku 1852 získal zahradu s palácem hrabě Adolf z Ledebouru (majitel všebořického panství a zámečku v Telnici). Po něm zůstalo jméno zahradě i paláci dodnes.

Ačkoli prosadil o další úpravy, propadala zahrada postupně od této doby své zkáze. Jako první se zřítily balustrády (v roce 1930, jejich oprava v roce 1932) a částečně i opěrná zeď (z menší části se zřítila roku 1940, opravovala se během roku 1942). V letech 1950 až 1960 byla zahrada částečně rekonstruována s množstvím novodobých vkladů, např.schodiště terasové části bylo doplněno cihlovými přístavky, nově byla vysázena vegetace. Do té doby uzavřená zahrada byla propojena se sousedící Malou Pálffyovskou.
V roce 1977 byla zahrada úplně uzavřena v havarijním stavu. Finální plány rekonstrukce, které braly ohled na historickou hodnotu místa a oprostily se od zásadních moderních zásahů, byly realizovány počátkem devadesátých let 20. století. Ledeburská zahrada byla otevřena pro veřejnost 14. června 1995.

Tehdy jsem ji byla navštívit a její krásou jsem byla ohromena. Když svítilo slunce, celé její čistě bílé jižní terasy pod Hradem svítily svou čistotou a mezi nimi bělobu umocňovaly ještě červené cihlové plochy. Na balustrádách byly umístěny terakotové květináče a v nich pestré pelargónie. Před tím jsem se naposledy v této zahradě procházela právě roku 1976, rok před jejím uzavřením a pohled na ni byl tehdy velice smutný. Nezájem majitelů zahrad ve 20. století většinu z nich odsoudil. Zahrady se proměnily v ruiny, na jejichž obnovu nikdo neměl finance. S městským majetkem to bylo stejné. Palácových zahrad se po restitucích ujal Státní ústav památkové péče a s jejich obnovou započal právě u Ledeburské zahrady, následovala rekonstrukce Malé Pálffyovské.

Velká  Fürstenberská zahrada
V současné době (7/2007) prochází zahrada rekonstrukcí.
Další autorčiny fotky si můžete prohlédnout na stránkách www.ivanafili­pova.ic.cz

Dnes probíhají mohutné a velmi rozsáhlé rekonstrukce poslední z nich a to Velké Fürstenberské zahrady, která je momentálně nadále uzavřena.
Zahájení prací na obnově Velké Fürstenberské zahrady pod Pražským hradem proběhlo dne 2.10.2006. Společnost INGBAU CZ s.r.o. zde vystupuje jako subdodavatel stavebních prací pro společnost SKANSKA a.s. Fürstenberská zahrada čeká na svou obnovu. Termínem dokončení se předpokládá prosinec roku 2007.

Tato zahrada je součástí Fürstenberského paláce čp. 153/III ve Valdštejnské ulici č.8 a je položena nejvýchodněji ze zahrad. Je složena z rovinné části u Valdštejnské ulice a ze svažité části, která dosahuje až ke Starým zámeckým schodům. Rovinná část je ve standardním stavu a užívá ji polské velvyslanectví pro reprezentační i obytné účely. Svažitá část zahrady patří hlavnímu městu Praze a nyní se renovuje. Všude je zatím jen hlína v jednotlivých terasovitých celcích. Zahrada má celkovou výměru 1,5 ha a nadmořská výška se pohybuje od 190 do 230 m.n.m.

Jsem přesvědčená, že v létě 2008 se do těchto míst zase vrátím, abych zjistila jakou budoucnost udusaná hlína má.

Vedle Ledeburské zahrady leží nad hospodářským křídlem Pálffyovského paláce čp.158/ III, Valdštejnská ulice číslo 14 Malá Pálffyovská zahrada.Má rozlohu 0,07 ha a leží v nadmořské výšce 195 až 225 metrů.

Vznikla na místěkde bývaly původně vinice, později renesanční zahrady italského typu. Terasovitá zahrada, která se uchovala dodnes, pochází z roku 1751 a vznikla díky stavebním aktivitám Marie Anny z Fürstenberku. Od roku 1883 měli obě zahrady i palác Pálffyové. V letech 1950 – 1953 byly zahrady zrekonstruovány pražským Stavoprojektem. Od roku 1988 do roku 1995 probíhala další rekonstrukce, při níž bylo vše z 50. let zase odstraněno a shledáno nevhodným. Tentokrát byla zahrada zrekonstruována podle původních plánů v dobovém provedení a stala se opět užitkovou zahradou s ovocnými stromy, hrušněmi, jabloněmi a višněmi. Zahrada byla rehabilitována podle architekta Josefa Lešetického a inženýra Václava Píny. Návrh výsadeb řešila Božena Mackovičová s Karlem Červenkou. Zahrada má celkem sedm teras, na východní straně vede prudké schodiště, které všechny terasy propojuje. Na nejvyšší terase v nice opěrné zdi je umístěna červená plastika Václava Nejdka. Nejnižší a nejvyšší terasa je průchozí se sousedícími zahradami.

Velká Pálffyovská zahrada

Sousedící zahradou z východní strany je Velká Pálffyovská zahrada. Ta se rozkládá na svahu nad Pálffyovským palácem. Výměra zahrady je 0,2 ha, leží se výšce 195–225 metrů stejně jako Malá Pálffyovská zahrada.

Historie zahrad je téměř společná až do roku 1995, kdy zde proběhla během dvou let rozsáhlá rehabilitace řešená dle architektů Václava Girsy a Miloslava Hanzla. Zahradních úprav se ujala architektka Irena Bartošová. Byly jinak řešeny hlavně partie schodišťových útvarů na třetí terase a v horní části zahrady. Cílem bylo dát zahradu po obnově do původního stavu. Znovu postavena byla i zaniklá opěrná zeď.

Tato zahrada má celkem osm úrovní – teras, které jsou propojeny jedním středovým schodištěm. To má střídavě tunelový charakter, který poskytuje zajímavé průhledy. Spodní terasa navazuje na zahradní průčelí paláce. Nahoru vede široké schodiště, kde je další terasa, na níž se nachází kruhový bazén s litinovou soškou Tritona. Do tunelového schodiště je možno vstoupit hned za bazénkem a to předsazeným barokním portálem se slunečními hodinami. Stuha hodin je zdobena nápisem: „Claret in orbe dies,ac teatra, hora pete umbras“ (Probuď se světe, jasný den a temné zaplašuj stíny“). Červená písmena sestaví letopočet 1751, pokud jsou čtena jako římské číslice, je to známý chronogram. V rohu zahrady je stůl s masívními dřevěnými židlemi. Obě spodní terasy mají charakter zahradního parteru.

V místě původního propojení s prostorami Pražského hradu je oválná mramorová deska, na které je napsáno, že rehabilitace palácových zahrad proběhla za přispění Nadace Prague Heritage Fund pod patronací prezidenta Václava Havla a Jeho královské výsosti prince Charlese. Velká Pálffyovská zahrada byla slavnostně otevřena 9. 9. 1997

Když se projdete všemi palácovými zahradami dnes, opět se potvrdí staré rčení, že zub času je nemilosrdný. Od rekonstrukce této palácové zahrady letos uběhne celých deset let.

Sjednejte si cestovní pojištění online!
Sleva 50% při sjednání online
Cestovní pojištění do 2 minut i z mobilu
Krytí koronaviru či pojištění storna zájezdu
Sjednat

Seriál: Kouzlo pražských zahrad
Témata: Parky a zahrady, Praha
Galerie: 73 obrázků
Názory k článku: celkem 4 (poslední 26.8.2007 18:17)
24.8.2007
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 27.46
Co je to karma a jak funguje?


Galerie k článku

Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Ledeburská zahrada
Fotogalerie k článku Pražské zahrady, zastavení jedenácté - Palácové zahrady na jižních svazích 1
Zobrazit všechny obrázky — celkem 73 obrázků

Názory k článku

 NadpisVloženoAutor
Dobře 26.8.2007 13:41 michalstxt
Dotaz 26.8.2007 13:44 Herfurt
Děkuji 26.8.2007 13:50 Langerová
Unikátní noční snímky 26.8.2007 18:17 Pavel Wolf, Kadaň
Cestovatel
TOPlist