nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Lov mořských hadů v Bengálském zálivu a návštěva Neptuna

V poledne se objevuje po pravém boku lodi pevnina.Vedro se mění ve výheň a dole ve strojovně vystupuje teplota na 49 stupňů Celsia. Obloha před chvílí jasně modrá se zatahuje temným mrakem. Slunce bodá stále víc, rozžhavuje železné stěny – a najednou je temno jako k večeru. Na obloze se prudce zablesklo, zářívá čára zapadá přímo do moře a po zahřmění hromu se snáší na palubu prudký tropický liják, který po čtvrthodině končí. Podél boků prořezává hladinu hejna létajících ryb. Obrovskou rychlostí třepotají ocasními ploutvemi, až se vznesou nad vodu, roztáhnou své prsní ploutve, působící jako křídla a letí… “Budeme mít k večeři kosnatky”, volá kuchař,sbírající z paluby létající rybky, které přistály na špatně zvoleném místě. “Připravit kotvu !” ozve se povel z můstku. V poloze 4 severní šířky a 99 východní délky kotví loď v Bengálském zálivu a čeká až se uvolní místo v přístavu. Blíží se večer a v mořských hlubinách se střídají denní dravci s nočními. Hladina zálivu je klidná a na povrchu plují bílé sépiové skořápky. V lodní dílně začínají horečné přípravy na noční lov mořských hadů a ryb. Zbytky trubek se proměňují v dlouhé harpuny a šípy s otvory pro pevné provázky. Klidná a spořádaná loď se po večeři proměňuje v rybářský škuner a posádka spouští těsně nad hladinu silný reflektor.

Velký lov začíná…

Malé i větší ryby, přilákané prudkým světlem uprostřed tropické noci, připlouvají přímo k lodi..Ve vodě se to hemží průsvitným kompasovými medusami, připomínající ciferníky starých lodních kompasů. Jejich zvonovitá těla mají tmavé i světlé pruhy a táhnou za sebou dlouhá, žhavá vlákna, kterými omračují kořist. Najednou se prosvětlená hladina začíná vlnit. Je to úžasný pohled. Celé hejno vodnářů dvoubarevných táhne za drobnými úhořovitými rybami. Mořští hadi s délkou přes jeden metr plují těsně jeden vedle druhého a vytváří obrovskou,roz­vlněnou plochu zálivu. V čele hejna se majestátně vlní mohutný dvoumetrový vodnář se zploštělým tělem a ocasem. Začínám chápat báchorky o mořských obludách. Když se tady koncem třináctého století objevil Marco Polo na plachetnicích, věřila posádka, že zdejší moře obývají obrovské mnohohlavé nestvůry, které napadají lodě a stahují je do hlubin.Po mnoha letech byla pověra bájného tvora potvrzena, když podmořští badatelé objevili olihně obrovské, největší bezobratlové živočichy. Jejich vyvalené oči, v průměru velké až čtyřicet centimetrů, jsou skutečným divem přírody a největším pomocníkem při lovu v hlubokých vodách. V rychlém sledu prosekávají dlouhé harpuny mořskou hladinu a mizí pod vodou. Loď je plně naložena nákladem a z paluby je blízko k hladině.Ostré bodce se zaseknou do pruhovaného,rybího těla.Snažím se napnout provaz.Voda se čeří a pěkně zbarvený úlovek tluče divoce ocasem do rukojetě i harpuny.Kolem je tolik křiku,že se to rozléhá daleko od lodě.Hladina se prudce rozvířila, dlouhé pravidelné vlny narážejí do boku lodě,vyšplouchnou zašumí a znovu se vracejí do nekonečné mořské pláně. “Velký mořský had v dohledu!” Všichni ztichli,velký lov začíná.Připravujeme se na první útok.Jedinec má jen malou naději na úspěch.

Had se svijí na trubce a kouše do ní jedovými zuby

Jako silné, stočené provazy se vznášejí hadi na samém povrchu moře.Naše nedočkavost se ztišuje,aby šramot nevzbudil pozornost a podezření hadů.Jinak vyprázdní své plicní vaky a ponoří se okamžitě do hlubiny.Potom jen vzduchové bubliny prozrazují jejich přítomnost ve vodě.Jakmile se hadi objevili v osvětleném pásu hladiny pod lodí, zahajujeme všichni lov. “Harpunu! Harpunu! křičí bocman,který upustil v lovecké vášni zbraň do vody, ale nikdo nevidí a neslyší, každý potřebuje svou, každý chce hada nabodnout. Moje harpuna prosekává průzračnou vodu několik centimetrů od hadího těla,které se svijí a než jej zasáhne druhá harpuna mizí v nedohlednu. Další had pluje ve vzdálenosti asi deset metrů od lodě. “Čekej !” říkám si a jsem připraven,až bude blíž. Tři harpuny se jako na povel vymršťují a kolem mořského hada vystřelují gejzír slané vody. Konečně ! Had je zasažen ! Velký pokřik naplňuje noční vzduch.Táhnu za pomoci ostatních opatrně úlovek.Nad hladinou se vynořuje harpuna a na jejím konci,mezi ostrými bodci,drží pevně dvoubarevné tělo vodnáře. Had se svijí a kouše jedovými zuby zuby, podobně jako kobra do železného držáku harpuny.

Dvoumetrové hadí tělo,se zploštělým ocasem,se snažíme natáhnout na napnutá,ocelová lodní lana. Je to jeden z nejnebezpeč­nějších mořských hadů s velkým množstvím neurotoxinů,které působí na periferní a centrální svalstvo. Paralytické následky otravy postupují tělem rychle.Při uštknutí se dýchání zcela zastaví a nastává smrt.U vodnáře, který má nejvyšší účinnost jedu,může jeho 15 mg suchého jedu způsobit 4000 smrtelných dávek pro myši. Říká se,že hadi mají tuhý život a useknutá hadí hlava žije ještě několik dní. Ale je pravda, že mají křehké žebra a k přeražení páteře stačí menší úder klackem.

Nad hladinou se objevují žraločí ploutve

“ Žralok !” volá někdo z můstku. Nad hladinou se mihne žraločí ploutev a za ní druhá,třetí.Do velkého hejna vodnářů jako když střelí.Jejich úhlavní nepřítel je napadl. Rychle vyprazdňují plicní vaky a mizí v moři. Téměř čtyřmetrový žralok tygří s dlouhou ocasní ploutví se vrhá na opozdilé hadí těla.A za ním druhý, třetí, celá smečka zabijáků zamořila klidné vody Bengálského zálivu. Tvar jejich hlavy se okamžitě změní, než uchopí těla hadů. Tupé čenichy a zakřivené tlamy se posouvají dozadu a nepřekáž- velkým zubům s pilovými okraji, trhat a řezat kořist. Zneklidněny oslnivým světlem lodních reflektorů mizí opět v hlubinách. Vracíme se k hadu,který se točí kolem stožárového lana. Je to zvláštní úlovek.Ani ten,kdo zná všechna moře a jejich obyvatele,neví mnoho o mořském hadu. Staří námořníci vyprávějí o strašném neštěstí,které stihne každého,kdo se dotkne jeho kluzkého těla.Vyprávějí o strašných bolestech a ještě horší smrti,kousne li had svou oběť.Jeho voňavé,sladké maso prý hořkne v ústech při prvním soustu,ale nikdo je nejedl. Vyprávějí o jeho tuku, který má být nejlepším a nejúčinnějším lékem na nejhorší nemoce, ale nikdo takový lék nevyrobil ani nevyzkoušel. Jen zvláštní a neznámý pocit zůstává nadlouho v každém,kdo spatřil bílé,stočené tělo hada plout na hladině temného moře. Téměř celá posádky si mořského hada z opatrné vzdálenosti prohlédla a po uvolnění ze stožárového lana jsme jej opět propustili do jeho vodní říše.

Návštěva vládce všech moří a oceánu Neptuna na palubě

„Kdo nezažil rovníkový křest nebyl na moři“ – říká náš kapitán. A má ve všem pravdu. Uplynula jen krátká doba od lovu mořských hadů a na lodi je opět rušno. Blížíme se k „lince“ a v podpalubí se rozplétá konopí na vousy a míchají různé barvy. „Musíš udělat hlavně červenou, ta nevíc zabere,“ radí zkušený stevard a sám pomáhá míchat. Nováčci chodí rozpálené palubě a vyzvídají. Pokuřující bocman – loďmistr si z nich dělá šoufky a vypráví jim báchorky o netvorech, kteří natahují obětem ruce na skřipec, vytrhávají vousy z kůže a čekají na každou loď v okolí rovníku. Mají tam přes celý oceán natažené lano a žádný nováček jim neuteče. Po večeři přichází na palubu vyslanec jeho veličenstva Neptuna, slavný bojovník Tritón, ověšený šňůrami a nápadně se podobající druhému strojníkovi. Vyslanec otevírá velkou obálku a nahlas všem předčítá : „Vážený pane kapitáne. Můj vladař Vám vzkazuje, že zítra vstoupí na loď a bez starých, dobrých zvyklostí a řádné procedury nepropustí na druhou zemskou polokouli několik nezkušených kandidátů“.

Rovníkový křest

Druhý den zahučela lodní siréna a oznamuje posádce, že loď proplouvá přes rovník. K velitelskému můstku, dějišti slavnosti se v hluku trubek.hrnců a různých kbelíků blíží družina v čele s vládcem moří a oceánů Neptunem. Ani plechová koruna a důstojný konopný vous nestačí zakrýt bocmanovu známou postavu. Po jeho boku se vyzývavě usmívá mořská panna s rumělkovou tváří a chlupatýma rukama našeho kuchaře. Nejsem nijak krvelačný a tak nevím proč jsem byl vybrán Neptunem za doktora jeho družiny. Obléknut do bílého, zakrvavělého lékařského pláště naplňuji si půlmetrovou injekční stříkačku vyjetým mazutem. Obrýlený astrolog – jinak jeden z nejstarších lodníků vyměřuje kruh, kde bude stát křeslo vládce, kapitána lodi a mořské panny. Po mocném zadutí fanfár přistupuje Neptun ke kapitánu a čte ze staré pergamenové listiny své podmínky : „Já mocný Neptun, vládce vod, moří, oceánů přicházím, abych provedl slavnostní ceremoniál, kterýmžto cti se dostane desateru nezkušených individuí. Proto přistupujte každý z jmenovaných, jak čten jest, přijímajíce jméno i očistu těla a duše své, jako dar a chléb moře.“ Mezi rozechvělými nováčky nasává rozruch – kdo bude první ? Tritón zvedá a za hromového jásotu přihlížejícího obecenstva vlečou pochopové z temné Afriky, namazaní černí první obět k nohám Neptuna. Pobledlý druhý kuchař na kartáči před vládcem a prosí jej za odpuštění všech hříchů, kterých se dopustil při připálení kuřecích řízků a slibuje dostatečný počet lahví plzeňského piva, která budou rozdány starým mořským vlkům. Potom odchází pod dohledem dvou chlupatých sestřiček k lékařské prohlídce.Nejprve moji pomocníci podkládají pod prostěradlo operačního stolu několik kovových řetězů určených pro pohodlí pacienta. Pro jistotu je nováček přivázán lanem za ruce i nohy a jeho velké, těžké tělo se pozvolna napíná na kladku. „Dost !“ Po bolestivém výkřiku uznávám, že je všechno podle přepisů a dávám znamení sestřičkám aby zahájily zkoušku lechtivosti. Člověk vydrží hodně, ale čeho je moc, toho je příliš ! Když mu začali vlhnout trenýrky ukončil jsem zkoušku jako dostačující.

Jsi přece velkej chlap, tak vydrž…!

Abych ještě zjistil, zda při jeho tloušťce nemá závadné spodní části nohou přejíždím mu několikrát hrubým kartáčem obě chodidla. Jen končí kuchařův divoký ryk, při kterém málemi pláče, připadám si chvílemi jak poručík Dub. Ale služba je služba a ta se má dělat pořádně. Nakonec beru do ruky váleček na nudle a snažím se pacientovi vyrovnat jeho vystouplé plochy břicha. „Ty krvavej felčare, počkej…!“ vyhrožuje „Jsi přece velkej chlap, tak vydrž, já to taky vydržel…“ domlouvám mu a připravuji léčivé kůry, skládající se z vymazání úst hořčicí a rajským protlakem. Ještě mu sestřičky naklepaly obě kolena paličkou na maso, nalepily na obličej hojivé náplasti z marmelády a medu a pacient je uznán schopný k předání do holičova křesla. Hbitý mistr, jinak ke všemu schopný stevard natírá zákazníkovu tvář pěnovým krémem, sype jemným peřím a holí metrovou dřevěnou břitvou. Po ukončení očisty, kdy je kuchař grogy je vržen pro osvěžení do třímetrového bazénu, naplněného mořskou vodou. Jakmile zmizí pod hladinou přibíhá k němu ochotný holič a chvilku jej drží pod hladinou – jen co se objeví pár bublinek ! Když se nováček vynoří z bazénu připomíná indiána na válečné stezce. Nežli stačí otevřít oči a ústa zalepené medem, hází jej pochopové do úzkého plátěného tunelu. Jeho mohutná postava se těžce protahuje úzkým prostorem a tak přibíhá dobrosrdečný astrolog a pomáhá mu proudem mořské vody z požární hadice. Ještě párkrát se plátěný tunel nadme jako velký had, který souká králíka do svých útrob a pestrobarevný křtěnec klouže na palubu. S posledními zbytky sil klečí před Neptunem, líbá mořské panně chlupatou ruku, kterou usměvavý stevard předem navoněl cibulí a dostává nové mořské jméno – Bagetka.

Jeden po druhém padají zmalovaný křtěnci k nohám vládce vod a procházejí poctivou lékařskou prohlídkou, očistou u holiče a potopením, aby dostali diplom a stali se tak členy Neptunovy vodní říše. Plné tři hodiny trvalo nelítostné křtění nováčků provázené smíchem a dobrou náladou. Velká rovníková slavnost skončila. Mocný vládce Neptun se svou družinou odešel a jen pestrobarevné kódové praporky vlají ve větru nad opuštěným lodním bazénem.

V takové noci se nikomu nechce spát… Měsíc se skryl za temná mračna a nad oceánem se schyluje k bouři. Obzor je zaplněn šlehajícími blesky a žlutavě barví oblohu. „Čtyři údery…výměna služby. Ozvěna zvonku z můstku mně vzpamatovala. Odstupuji od zábradlí a od temné vodní hladiny, kde světélkuje plankton jako bludičky a která jako by mně k sobě přitahovala. V takové noci se nikomu nechce spát… …

4.8.2008 15:16
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 17.78
Co je to karma a jak funguje?


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist