nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Výlet do Bangkoku

Časně ráno přicházíme před hotel, kde na nás již čeká taxi, které jsme si předem objednali. Nastupujeme a s řidičem si ještě upřesňujeme, na jaké místo chceme v Bangkoku dopravit. Využíváme toho, že hlavní město Thajska je od Pattaye vzdáleno jen asi stotřicet kilometrů a vydáváme se tam na výlet. Zakrátko vyjíždíme z letoviska a po dálnici míříme na sever. Mineme město Chon Buri, které je střediskem stejnojmenné provincie a poté se stáčíme na západ, směrem na Bangkok. Již mnoho kilometrů před metropolí, začíná provoz na víceproudé silnici houstnout a když přijíždíme na předměstí, je již dálnice úplně plná vozidel. Řidič sjíždí z autostrády a zastavuje u nedaleké stanice rychlodráhy. Platíme předem dohodnutou sumu a vystupujeme. Plni očekávání se pak vydáváme na celodenní prohlídku hlavního města Thajska, ve kterém, včetně jeho okolí, žije kolem patnácti milionů obyvatel.

Cesta do centra

Thajsko, Bangkok, rychlodráha Skytrain

Thajsko, Bangkok, rychlodráha Skytrain

Z předměstí Bang Na, kde se právě nacházíme, již budeme do centra cestovat veřejnou hromadnou dopravou. Stoupáme po schodech do stanice nadzemní dráhy Skytrain, která jezdí po estakádě, vedoucí vysoko nad ulicemi města. Nejprve si u okénka rozměňujeme drobné a jdeme k automatu na prodej jízdenek. Nějakou dobu nám trvá, nežli pochopíme, jak přístroj funguje. Pochvíli již ale s jízdenkami v ruce míříme k turniketům a pak na nástupiště. Zakrátko přijíždí souprava podobná metru a my nastupujeme. V každé stanici přibývá cestujících, až je vůz úplně plný. Mezi všemi lidmi ve vagonu, jsme jediní Evropané. Přes prosklené dveře vidíme, že ulice jsou plné nekonečných kolon aut. Během jízdy pozorně sledujeme stanice jimiž projíždíme, abychom nezapomněli včas vysednout. Posléze přijíždíme do stanice Asok, kde vystupujeme. Nejprve sestupujeme z estakády na ulici Sukhumvit. Rázem je kolem nás množství spěchajících lidí. Prodíráme se tím mumrajem k eskalátoru a sjíždíme do podzemního tunelu, který nás přivádí na stanici metra Sukhumvit. U automatu na jízdenky si již víme rady. Vhazujeme mince a z přístroje tentokrát vypadávají černé plastové žetony, které slouží jako jízdenky. Turniket spolkne žeton a propouští nás na nástupiště, které je plné lidí. Vzápětí přijíždí souprava a otevírají se dveře v prosklené stěně, oddělující peron od kolejiště a současně se také otevřou dveře do vagonu. Jen co nastoupíme, dveře se zavírají a vyjíždíme. Souprava nabírá rychlost a uhání tunelem, až to sviští. Jednotlivé stanice rychle ubíhají. Tentokrát je však nemusíme sledovat, neboť jedeme až na konec trasy. Za několik minut již přijíždíme do stanice Hualamphong, kde je konečná. Opouštíme vůz, vystoupáme na povrch a ocitáme se na ulici Rama IV., v samotném centru Bangkoku. Zhruba patnáct kilometrů dlouhou trasu z předměstí Bang Na až sem, jsme zvládli městskou dopravou za zhruba půlhodinku. Očividně jsme udělali dobře, že jsme se nenechali dovézt taxíkem až sem, neboť tomu by to trvalo po přeplněných ulicích určitě mnohem déle. Navíc bylo cestování hromadnou dopravou, docela zajímavým zážitkem.

Svatyně Traimit

Thajsko, Bangkok, Zlatý Buddha v chrámu Trimit

Thajsko, Bangkok, Zlatý Buddha v chrámu Trimit

Od metra se vydáváme na prohlídku města. Nejprve procházíme kolem rozlehlého staveniště, na kterém se pracuje na prodloužení trasy metra. Pak přecházíme přes rušnou křižovatku a odbočujeme do uličky Tri Mit. Po pár krocích již před sebou vidíme bělostnou mramorovou svatyni Traimit, která je naším prvním cílem. Chrám má nádhernou pozlacenou střechu, která se leskne ve slunečních paprscích. Půvabně vyhlížející svatostánek je ozdoben pestrými vlaječkami upevněnými na dlouhých šňůrách a také prapory, instalovanými na zábradlí vysokého schodiště. Po zaplacení vstupného, stoupáme po schodech do svatyně. V prvních dvou patrech se nachází muzeum. My však postupujeme až do třetího podlaží a po mramorové dlažbě přicházíme ke vchodu. Zde si vyzouváme boty a širokými dveřmi vstupujeme do svatostánku. Před námi se objeví Zlatý Buddha se zkříženýma nohama, trůnící na mramorovém podstavci. Plastika, vysoká asi tři metry, váží pět a půl tuny a je celá ze zlata. Socha byla odlita ve třináctém století, v osmnáctém století pak byla z bezpečnostních důvodů zamaskována silnou vrstvou sádry a potom zapomenuta. Poté jí až v polovině dvacátého století náhodou objevili dělníci, při rekonstrukci bangkockého přístavu. My teď stojíme v okrouhlé síni a s úžasem sledujeme blyštivé odrazy, které na lesklém povrchu vzácného díla, vytváří světlo pronikající zvenčí do svatyně. Před sochou leží květinová výzdoba, sestávající z nádherně vázaných kytic a z pestrých květinových věnců. Po celém obvodu kaple stojí ještě několik menších soch a také dřevěné schránky na milodary. Opouštíme kapli, scházíme zpět na nádvoří a míříme do sousedního chrámu, ve kterém byl dříve Zlatý Buddha umístěn. Před vchodem míjíme modlitební místo, u kterého se modlí několik věřících. Zouváme se a vcházíme dovnitř. Interiér této kaple je o poznání skromnější. Je zde umístěna pozlacená socha, před kterou na červeném koberci sedí mnich a medituje. Ponecháváme muže ve žlutém hábitu jeho modlitbám a vycházíme z kaple. Poté opouštíme svatyni, která se může pyšnit údajně největší zlatou sochou Buddhy na světě.

Jízda tuk tukem

Thajsko, Bangkok, čínská čtvrť

Thajsko, Bangkok, čínská čtvrť

Popocházíme po ulici Tri Mit a rozhlížíme se po nějakém tuk tuku. Mezitím dojdeme na kruhové námětí, v jehož středu stojí impozantní dřevěná brána. Ta je natřená červenou barvou a má střechu ozdobenou čínskými draky. Není se co divit, neboť se nacházíme na okraji čínské čtvrti. Konečně se k nám blíží volný tuk tuk, zamávám na něj a ten zastaví. Říkám řidiči, že se potřebujeme dostat k řece Chao Phraya do míst, kde se spojuje s kanálem Rop Krung a ukazuji mu to místo na mapě. Muž chvíli přemýšlí a pak přitaká, jako že ví kam chceme odvézt. Nasedáme tedy na lavici v zadní části otevřené mototříkolky a tuk tuk vjíždí do čínské čtvrti. Úzké uličky jsou plné skútrů, aut a lidí a po obou stranách jsou lemovány různými dílnami a obchody. Řemeslníci pak většinou pracují na chodníku a kolem sebe mají rozloženy všelijaké součástky a nářadí. Na některých místech jsou uličky tak zaplněné lidmi, že má řidič co dělat, aby s tuk tukem projel. Všude kolem je shon a hluk a vzduch je plný výfukových zplodin. Když už nějakou dobu kličkujeme spletitými uličkami sem a tam, řidič zastaví a žádá mě, abych mu půjčil mapu. Je zřejmé, že neví jak dál. Nechává si znovu ukázat na mapě místo, kam chceme zavést, chvíli mapu studuje a pak znovu vyjíždí. Záhy nato tuk tuk opouští úzké uličky a vjíždí na široký bulvár Chakra Phed. Zde tříkolka nabírá rychlost a cesta pěkně ubíhá. Za několik minut pak již zastavujeme u mostu přes kanál Rop Krung. Přes potíže s orientací během cesty, nás nakonec řidič dopravuje přesně na místo, kam jsme chtěli. Platíme jízdné a míříme k řece. Ihned k nám přistupuje muž a nabízí nám zprostředkovat plavbu po kanálech. To odmítáme, protože chceme nejprve navštívit svatyni na druhém břehu řeky. Pochvíli již přicházíme k zastřešenému molu, u kterého kotví přívoz. U ženy, sedící za odřeným stolkem, platíme jízdné a vstupujeme na plavidlo. Řeka Chao Phraya je zde široká jen asi dvěstěpadesát metrů, takže za chvíli již vystupujeme na pravém břehu.

Svatyně Kanlayanamit

Thajsko, Bangkok, chrám Kanlayanamit

Thajsko, Bangkok, chrám Kanlayanamit

Naším cílem je svatyně Wat Kanlayanamit, z první čtvrtiny devatenáctého století, rozkládající se nedaleko od břehu. Z mola se vydáváme přes volné prostranství, nesoucí známky toho, že zde byly nedávno zbourány nějaké objekty. Vlevo od nás vidíme řadu tradičních dřevěných domů, před nimiž si hraje skupinka dětí. Vydáváme se napříč prostranstvím, záhy přicházíme k bráně a vstupujeme do areálu svatyně. Nejprve procházíme kolem kamenné stúpy a pak míříme ke zvonici. Stoupáme po schodech k bílé dvoustupňové stavbě v jejíž spodní části je zavěšen ohromný zvon, který je největším bronzovým zvonem v Thajsku. Z vyvýšené zvonice dobře vidíme na další budovy, které jsou součástí chrámu. Na halu vysvěcení, na buddhistickou školu a na hlavní svatyni, do které se nyní přemísťujeme. Cestou míjíme skupinu mladých mnichů, kteří uklízí chrámové nádvoří. Před samotnou svatyní se nachází rozlehlá hala se sochami a schránkami na milodary. Kolem keramických nádob s pískem, v němž jsou zapíchnuty doutnající vonné tyčinky, procházíme do chrámu. Celý jeho obrovský vnitřní prostor vyplňuje patnáct metrů vysoká a dvanáct metrů široká pozlacená socha Buddhy, sedící na podstavci. Kolem je spousta květin a další schránky na dary. Stojíme před podstavcem a v porovnání s ohromnou sochou si připadáme poněkud nicotní. Po krátkém rozjímání opouštíme pozoruhodnou svatyni, v níž se mísí čínský a thajský styl a vracíme se zpátky k přívozu. Chrám Wat Kanlayanamit, sice leží stranou hlavních turistických tras a netěší se velkému zájmu turistů, za to jsme však při jeho návštěvě mohli poznat i odlehlejší místa Bangkoku.

Blog: Poznámky z cest
Téma: THAJSKO
Názory k zápisku: celkem 1 (poslední 24.5.2016 14:10)
12.4.2016 12:32
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 19.02
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Thajsko, Bangkok, rychlodráha Skytrain
Thajsko, Bangkok, rychlodráha Skytrain
Thajsko, Bangkok, chrám Trimit
Thajsko, Bangkok, chrám Trimit
Thajsko, Bangkok, Zlatý Buddha v chrámu Trimit
Thajsko, Bangkok, Zlatý Buddha v chrámu Trimit
Thajsko, Bangkok,  chrám Trimit
Thajsko, Bangkok, chrám Trimit
Thajsko, Bangkok, čínská čtvrť
Thajsko, Bangkok, čínská čtvrť
Thajsko, Bangkok, chrám Kanlayanamit
Thajsko, Bangkok, chrám Kanlayanamit
Thajsko, Bangkok, zvonice v chrámu Kanlayanamit
Thajsko, Bangkok, zvonice v chrámu Kanlayanamit
Thajsko, Bangkok,  chrám Kanlayanamit
Thajsko, Bangkok, chrám Kanlayanamit


Diskuse k zápisku

 NadpisVloženoAutor
Nádhernou destinací! 24.5.2016 14:10 TripEconomy Hotely
TOPlist