nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Vagharšapat

Po příjezdu do Jerevanu se ubytováváme v pěkném hotelu Silachi, ležícím nedaleko centra a ihned po vybalení zavazadel, se vydáváme na první procházku městem a také, opatřit si něco malého k jídlu. Kráčíme po bulváru Tigran Mets a přestože je již pozdní večer, míjíme cestou několik otevřených obchodů. V jednom z nich si kupujeme pečené maso, pečivo, ovoce a také něco k pití. Se zásobami se pak vracíme do hotelu a pouštíme se do jídla. Poté se ukládáme ke spánku a po namáhavém dni, během kterého jsme absolvovali přejezd z Tbilisi do Jerevanu a prohlídku několika pamětihodností, rychle usínáme.

Chrám Svaté Ripsime

Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime

Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime

První den našeho pobytu v Arménii, se vydáváme na prohlídku významných církevních objektů, soustředěných ve městě Vagharšapat, ležícím nedaleko Jerevanu. Poté co opustíme centrum arménské metropole, ve které žije zhruba jeden milion a třistatisíc obyvatel, najedeme na dálnici M5, která nás kolem mezinárodního letiště, zakrátko přivádí do Vagharšapatu. Autobus posléze zastaví před areálem chrámu Svaté Ripsime, ležícím nedaleko centra a my vysokou bránou v ochranné zdi vcházíme dovnitř. Nyní přes svěží zelenou zahradu přicházíme na kamennou terasu, v jejímž středu stojí kostel postavený z růžového kamene. Stojíme na terase a během výkladu průvodkyně sledujeme dokonalé proporce chrámu s křížovým půdorysem a kuželovitou kopulí, který je ozářen dopoledním sluncem. Svatostánek byl dokončen v roce šestsetosmnáct a patří k nejstarším v zemi. Poté co nás průvodkyně zahrne informacemi o světici, jíž je kostel zasvěcen a o historii křesťanství v Arménii, vstupujeme do chrámu. Po prohlídce jeho rozsáhlého interiéru, scházíme po úzkém kamenném schodišti do podzemí, ve kterém je umístěna hrobka Svaté Ripsime. Nyní se nacházíme v kamenné síni, v jejímž středu stojí mramorový katafalk s náhrobní deskou, na níž je vyobrazení mladé světice. Poté nám chvíli trvá, nežli se v malé místnosti všichni vystřídáme a vystoupáme z podzemní hrobky. Po prohlídce kostela se ještě přemísťujeme do prodejny suvenýrů, umístěné pod terasou. Po koupi malého suvenýru, pak odcházíme od svatostánku zasvěceného raně křesťanské světici, která ve Vagharšapatu působila a kde také na konci třetího století, zemřela mučednickou smrtí.

Vagharšapat

Arménie, Vagharšapat, církevní komplex

Arménie, Vagharšapat, církevní komplex

Od významného objektu arménské středověké architektury, se přemísťujeme do centra města Vagharšapat. Zaparkujeme na parkovišti a vydáváme se na prohlídku komplexu Arménské apoštolské církve, která patří mezi nejstarší křesťanské komunity. Arménie, pak byla dokonce první zemí na světě, která přijala křesťanství jako oficiální náboženství, k čemuž došlo již v roce třistajedna. Nyní stojíme před areálem a monumentální bránou, na níž je umístěna deska, připomínající návštěvu papeže Jana Pavla II. vstupujeme dovnitř. Celý areál tvoří veliký park, v němž, obklopeny zelení, stojí jednotlivé objekty. Nejprve míjíme kněžský seminář, z jehož otevřených oken zaznívá sborový zpěv. Poté procházíme kolem budovy církevní vzdělávací instituce a míříme k mateřskému chrámu arménské církve, který stojí uprostřed areálu a je obestavěn lešením, neboť právě probíhá jeho oprava. Ještě projdeme kolem Pomníku obětem genocidy a několika náhrobních kamenů chačkarů a ocitáme se před Ečmiadzinskou katedrálou, jak se chrám jmenuje. Ta byla postavena koncem pátého století a později byla přestavěna. Interiér svatostánku je vyzdoben četnými freskami, reliéfy a obrazy, osvětlenými světlem pronikajícím z vysoké kopule. My však nejvíce obdivujeme bohatě zdobený oltář a přitom pozorujeme věřící, kteří vkleče líbají relikvie, které jsou před ním vystaveny. Po prohlídce vycházíme ozdobnými dveřmi z katedrály a monumentální bránou krále Trdata, stojící nedaleko kostela, procházíme k rezidenci katholika, jak se nazývá nejvyšší představitel arménské církve. Od tohoto rozsáhlého objektu, poté procházíme kolem kláštera k budově pokladnice, ve které jsou uloženy významné relikvie, včetně Svatého kopí nebo kusu dřeva z Noemovy archy. Nyní ještě usedáme na jednu z laviček umístěných v parku a obklopeni vysokými stromy pozorujeme katedrálu, lidi trousící se parkem a veverky pobíhající po trávě. Během odpočinku se naplnil čas vyčleněný na prohlídku a tak se vracíme ke vstupní bráně a opouštíme „arménský Vatikán“, jak se tomuto církevnímu komplexu přezdívá.

Zvartnoc

Arménie, katedrála Zvartnoc

Arménie, katedrála Zvartnoc

Za krásného slunečného počasí se přemísťujeme k archeologickému nalezišti, ležícímu na východním okraji města Vagharšapat. Naším cílem jsou ruiny katedrály Zvartnoc, která byla postavena v sedmém století. Chrám poté v desátém století zanikl a objeven byl až při vykopávkách na začátku dvacátého století. Nyní kráčíme po asfaltové přístupové cestě a blížíme se k pozůstatkům katedrály, nad něž se tyčí řada sloupů spojených ozdobnými oblouky. Pochvíli již stojíme uprostřed zbytků kruhové stavby a jsme obklopeni sloupovím a také částečně zachovalými zdmi. Kromě nás, se v rozvalinách chrámu nachází ještě další skupina turistů a všichni společně, teď sledujeme členy vokální skupiny, jak se připravují na vystoupení. Pochvíli již posloucháme melodické tóny písní, v podání pěveckého tria. V prostoru katedrály je výtečná akustika, která ještě zvýrazňuje prožitek z neplánovaného koncertu. Po kulturním zážitku si ještě kupujeme disk s nahrávkami písní a pokračujeme v prohlídce naleziště. Na něm se nachází ještě pozůstatky paláce katholika, vinného sklepa a několika dalších objektů. Nyní postupně procházíme mezi zbytky zdí a sledujeme přitom siluetu hory Ararat, která se na obzoru rýsuje v mlžném oparu, ze kterého vystupuje jen její vrcholek. Třebaže není ideální viditelnost, je pohled na biblickou horu úchvatný a my jen litujeme, že jí nemůžeme vidět celou. S krásným panoramatem před očima dojdeme až na konec areálu a vstupujeme do muzea, které se nachází ve správní budově. Kromě mnoha předmětů nalezených během vykopávek, je zde také vystaven model původního vzhledu katedrály, podle kterého vidíme, jaké měl tento svatostánek úctyhodné rozměry. Prohlídkou naleziště Zvartnoc naše návštěva Vagharšapatu, který býval hlavním městem země, končí. Nyní opouštíme jeho raně křesťanské památky, zapsané všechny na seznamu kulturního dědictví UNESCO a odjíždíme z města, které je centrem arménské církve a které je také známé jako Ečmiadzin.

Blog: Poznámky z cest
Téma: ARMÉNIE
Názory k zápisku: zatím žádné
10.5.2018 13:01
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 8.29
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime
Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime
Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime
Arménie, Vagharšapat, chrám Sv. Ripsime
Arménie, Vagharšapat, církevní komplex
Arménie, Vagharšapat, církevní komplex
Arménie, Vagharšapat, církevní komplex
Arménie, Vagharšapat, církevní komplex
Arménie, Vagharšapat, Ečmiadzinská katedrála
Arménie, Vagharšapat, Ečmiadzinská katedrála
Arménie, Vagharšapat, církevní komplex
Arménie, Vagharšapat, církevní komplex
Arménie, katedrála Zvartnoc
Arménie, katedrála Zvartnoc
Arménie, katedrála Zvartnoc
Arménie, katedrála Zvartnoc


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist