nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Chiva

Za krásného slunečného počasí vyrážíme z hotelu na prohlídku Chivy, historického uzbeckého města, které vzniklo v šestém století a bývalo významnou zastávkou na Hedvábné stezce. Cestou procházíme podél impozantních městských hradeb a míjíme přitom několik trolejbusů, mimochodem pocházejících od nás, které zajišťují dopravu na třicetikilometrové trase mezi Chivou a městem Urgench.

Ichan Kala

Uzbekistán, Chiva, obytné domy v centru Ichan Kala

Uzbekistán, Chiva, obytné domy v centru Ichan Kala

Pochvíli přicházíme k severní bráně Bogcha darvaza a vstupujeme do centra Chivy, zvaného Ichan Kala, jehož památky většinou pochází ze sedmnáctého až devatenáctého století. Centrum má obdélníkový půdorys o velikosti přibližně šestset krát čtyřista metrů a je celé opevněno zhruba čtyřista let starými, deset metrů vysokými hradbami z nepálených cihel, opatřenými čtyřmi bránami. Ihned za hradbami se ocitáme mezi nízkými hliněnými domy a ve starobylém městě nás stylově vítá povoz tažený oslem, projíždějící prašnou uličkou. Vydáváme se ulicí tvořící pomyslnou svislou osu města směrem do jeho centra a cestou se přesvědčujeme, že Ichan Kala není žádný skanzen pro turisty, ale že tu žijí lidé svým každodenním životem. Na jednom místě tak můžeme nahlédnout na dvorek, na němž si ovce pochutnává na zbytcích z kuchyně. Jinde zase přes otevřené dveře dílny vidíme řezbáře, jak svým dlátem vytváří ornamenty na dřevěném sloupku. Postupujeme dál a obdivujeme ozdobné dveře domů a jejich vyřezávané okenice. Jen kousek před námi vyjde z jednoho domu žena a vychrstne na ulici vodu z plastového lavoru. Jen co se vyhneme louži, přicházíme na kameny vydlážděné prostranství. Uličky s hliněnými domky zde končí a před námi se objeví udržované historické budovy postavené převážně z okrově zbarvených cihel. Přímo před námi nyní stojí madrasa chána Arab Muhameda s vysokým vstupním portálem a věžičkami v rozích. Hned vedle pak madrasa chána Muhameda Amin-Inaka. Podél stánků se suvenýry poté přicházíme na křížení s hlavní ulicí, která je pěší zónou a propojuje západní a východní bránu.

Páteční mešita

Na této křižovatce, v samém středu Ichan Kaly, stojí minaret Džuma a nejstarší památka ve městě, Páteční mešita pocházející z desátého století. Cihlový minaret je vysoký přes třicet metrů a u jeho úpatí se nachází vchod do mešity, do které právě vcházíme. Mešita nemá žádná okna a je jen spoře osvětlena zaskleným otvorem ve střeše. Jen co naše oči přivyknou šeru, rozhlížíme se kolem. Nacházíme se ve čtvercovém prostoru s kamennou podlahou a rovnou střechou, podepřenou řadami asi pět metrů vysokých dřevěných sloupů, opatřených bohatou dřevořezbou. Sloupy jsou různě staré, to podle toho, jak byly postupem času vyměňovány. Některé z nich jsou pak ještě původní, pocházející z desátého století, jak říká místní průvodce. V mešitě není kromě několika kamenných lavic žádné zařízení a její interiér působí velice skromně.

Hlavní ulice

Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, minaret Kalta Minor

Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, minaret Kalta Minor

Z šera mešity se vracíme na hlavní ulici a vydáváme se směrem k západní bráně. Kromě řady turistů, míjíme také skupinku starších domorodých mužů s vyšívanými čapkami na hlavě. Kolem řady stánků se suvenýry, šátky a kožešinovými čepicemi, přicházíme k madrase Kazi Kalyan, naproti níž přes ulici stojí dva velbloudi, se kterými je možné se za poplatek vyfotit. Poté přicházíme k minaretu Kalta Minor, který ačkoli není příliš vysoký, protože nebyl nikdy dokončen, je nepřehlédnutelný, neboť je celý postaven z glazovaných cihel tvořících dekory s převažující smaragdovou barvou. V sousedství minaretu stojí madrasa chána Muhameda Amina, která má průčelí i rohové věžičky ozdobené dekorativním keramickým obkladem. Jen kousek odtud pak stojí západní brána Ota darvaza, kterou do města vjížděl chán.

Palácové náměstí

Prohlídka starého města pokračuje na Palácovém náměstí, jehož celou západní stranu zabírá pevnost Kunja Ark. Právě do tohoto bývalého obydlí chána a jeho rodiny, nyní směřujeme. Z mnoha prostor této rezidence je nejkrásnější takzvaná letní mešita, která je vyzdobena okrasným modrobílým keramickým obkladem. Prohlídka paláce pokračuje výstupem na věž Ak Sheik Bobo, ke které se dostáváme přes harém. Z věže máme pěkný výhled na hradby, severní část starého města s plochými střechami obytných domů a na palácové stavby a minarety soustředěné kolem středové hlavní ulice. Poté co sestoupíme z věže, prohlížíme si ještě muzeum, které je v palácových prostorách instalováno a kolem bývalého vězení Zindan, se vracíme na Palácové náměstí. Jelikož je právě čas na oběd, usedáme v příjemné restauraci umístěné v bývalém bazaru, stojícím na okraji náměstí, abychom si udělali polední pauzu.

Panovnický palác

Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, chánova ložnice v paláci Tash Chauli

Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, chánova ložnice v paláci Tash Chauli

Druhá část prohlídky začíná na Palácovém náměstí. Nejprve projdeme kolem rozsáhlé madrasy chána Mohameda Rachima a poté směřujeme do východní části Ichan Kaly. Kolem několika významných budov, posléze přicházíme k paláci Tash Chauli, který býval hlavním sídlem chivských panovníků a mohutnou bránou vcházíme dovnitř. Palác je velice rozsáhlý. Během jeho prohlídky procházíme audienčním sálem, letní a zimní mešitou a labyrintem chodeb, ve kterých jsou vystaveny dobové předměty. Dalšími chodbami pak přicházíme do harému, ve kterém se kromě prostorů pro milenky, nachází také ložnice chána a jeho čtyř manželek. Všechny tyto prostory jsou vyzdobeny modrými kachli s rozličnými motivy a vyřezávanými dřevěnými sloupy. Chánova ložnice je navíc kompletně vybavena nábytkem a osobními předměty. Během prohlídky paláce potkáváme komparsisty v historických kostýmech, neboť zde probíhá natáčení jakéhosi filmu. Z paláce posléze přecházíme do nedaleké tržnice, ve které se prodávají rukodělné řemeslné výrobky a poté zamíříme k mešitě Ak, stojící vedle východní brány Palvan darvaza.

Pakhlavánovo mauzoleum

Nyní se vydáváme do jižní části starého města a kolem madrasy Islama Hodži a madrasy Šergazichána, přicházíme k mauzoleu Mahmuda Pakhlavána. Nejprve se usazujeme na lavice na nádvoří mauzolea a vyslechneme si od průvodce životní příběh tohoto středověkého světce, který se v Chivě narodil a který během svého života vynikal jako zápasník, básník a filosof. Poté impozantní vstupní bránou vcházíme do nejvýznamnějšího duchovního objektu v Chivě. Když se octneme v hlavním sále, jsme ohromeni jeho nádhernou výzdobou. Od země až po vysokou kopuli, jsou jeho stěny obloženy glazovanými kachli tvořícími vícebarevné obrazce. Také ostatní prostory mauzolea, jsou vyzdobeny barevným keramickým obkladem. Společná prohlídka zde končí a my, nyní již každý sám, se vydáváme k dalším pamětihodnostem.

Jižní brána

Uzbekistán, Chiva, pohled z minaretu Islama Hodži na centrum Ichan Kala

Uzbekistán, Chiva, pohled z minaretu Islama Hodži na centrum Ichan Kala

Já mířím k nedalekému minaretu a cestou procházím kolem řady prodavačů suvenýrů a řemeslných výrobků. Zastavuji se u trhovce, který prodává dřevěné stojánky na korán a pozoruji, jak předvádí, na kolik způsobů lze stojánek rozložit. Nakonec se ukáže, že je jich celkem osm a podle toho co vidím, je to docela složitý hlavolam. Poté již přicházím k minaretu Islama Hodži, platím vstupné a mířím ke schodům. Výstup po úzkém schodišti, místy zcela po tmě, je dost obtížný. Musím postupovat pomalu a tak mě nějakou dobu trvá, nežli se dostanu až nahoru na uzavřený ochoz, do výšky čtyřicetpět metrů. Nacházím se nyní v nevelkém prostoru a přes zamřížované otvory, které jsou umístěny po obvodu minaretu, mohu pozorovat celé staré město. Na ochozu je se mnou ještě trojice mladých Japonek, které mě žádají, abych je vyfotil. Poté co je zvěčním, tak mě děkují a donekonečna se přitom uklánějí. Poté co sestoupím dolů, projdu nedalekým průchodem v kamenné zdi a vydávám se k jižní bráně. Cestou přemítám, že jsem během celé prohlídky neviděl ve starém městě jediný nový dům, či jiný objekt, který by kazil jeho slohovou čistotu. Liduprázdnými úzkými uličkami s hliněnými obytnými domy, zakrátko přicházím k bráně Tosh darvaza. Zde na jižním okraji města, zcela stranou turistického ruchu procházka končí. Nyní se vydávám zpátky do hotelu a opouštím Ichan Kalu, okouzlující místo, které si zachovává svůj jedinečný vzhled a atmosféru a které je plné historických památek, zapsaných v seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Blog: Poznámky z cest
Téma: UZBEKISTÁN
Názory k zápisku: zatím žádné
8.12.2018 18:36
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 11.48
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Uzbekistán, Chiva, hradby kolem Ichan Kaly
Uzbekistán, Chiva, hradby kolem Ichan Kaly
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, severní brána
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, severní brána
Uzbekistán, Chiva, obytné domy v centru Ichan Kala
Uzbekistán, Chiva, obytné domy v centru Ichan Kala
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, minaret Džuma
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, minaret Džuma
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, Páteční mešita
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, Páteční mešita
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, minaret Kalta Minor
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, minaret Kalta Minor
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, mešita v pevnosti Kunja Ark
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, mešita v pevnosti Kunja Ark
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, západní brána
Uzbekistán, Chiva, centrum Ichan Kala, západní brána
Chiva
Zobrazit všechny obrázky — celkem 15 obrázků


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist