nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Skalní město

Druhý den našeho pobytu v Gruzii, máme na programu návštěvu některých zajímavých míst, ležících severozápadně od metropole Tbilisi. Stejně jako včera, tak i dnes na nás na nábřeží řeky Kura čeká autobus, který s námi nejprve projede centrem, na okraji města pak najíždí na dálnici a poté se vydává směrem na sever. Autostráda nejprve prochází podél řeky Kura a u soutoku s řekou Aragvi zamíří do soutěsky, sevřené z obou stran vysokými kopci. Za městečkem Natakhtari se dálnice prudce stočí na západ a směřuje do širé planiny, pokryté převážně poli, tvořících v krajině jakousi ohromnou šachovnici. Zhruba po hodinové jízdě se blížíme ke městu Gori. Podél silnice nyní stojí kolonie navzájem si podobných domků, ve kterých žijí uprchlíci z nedaleké Jižní Osetie. Posléze sjíždíme z dálnice a po místních komunikacích se dostáváme do centra města Gori. Zde najíždíme na Stalinovu třídu, která nás přivádí ke Stalinovu muzeu. Když jsme ráno vyjížděli z Tbilisi, tak jen drobně krápalo, během cesty však déšť zhoustl, takže když nyní vystupujeme z autobusu, jsme skrápěni vydatným deštěm.

Muzeum

Gruzie, Gori, Stalinovo muzeum

Gruzie, Gori, Stalinovo muzeum

Muzeum Josifa Stalina, bývalého sovětského státníka, se nachází v udržované dvoupodlažní budově, umístěné uprostřed parku. Po zaplacení vstupného stoupáme kolem Stalinovy sochy do prvního patra, kde jsou umístěny expozice. Prohlídkový okruh začíná v pracovně, jejíž zařízení sem bylo přemístěno z Kremlu. V dalších sálech, jsou pak k vidění především fotografie, novinové články a dokumenty z dob dětství a dospívání Stalina, z jeho revoluční činnosti a z období druhé světové války. Následují osobní věci Stalina a obrazy s jeho vypodobněním. Zvláštní místo pak zaujímají dary, které Stalin dostal během své státnické funkce. Mezi spoustou nerůznějších předmětů z mnoha zemí, vidíme také dary pocházející z tehdejšího Československa. Součástí expozice je rovněž dřevěný domek, ve kterém Stalin vyrůstal. Ten je umístěn v parku vedle muzea a je celý překrytý ochranným přístřeškem. Nedaleko hlavního vchodu stojí pancéřovaný železniční vagón, ve kterém Stalin cestoval a jehož prohlídkou exkurze končí. Soudě podle toho co jsme v muzeu viděli, je Stalin pro mnohé Gruzínce, zřejmě stále velký muž. Po prohlídce muzea opouštíme město Gori a vydáváme se k další pamětihodnosti.

Skalní město

Gruzie, skalní město Uplisciche

Gruzie, skalní město Uplisciche

Projíždíme po úzké asfaltce kopírující tok řeky Kura, která protéká podél vápencového masivu, dlouhého několik desítek kilometrů a dosahujícího výšky až jedenáctiset metrů. Právě tyto vápencové skály jsou místem, na kterém bylo v šestém století před naším letopočtem, založeno skalní město Uplisciche. To se postupně rozrůstalo a stalo se významným obchodním centrem na hedvábné stezce. Po krátké jízdě zastavujeme před návštěvnickým centrem, oblékáme si bundy a čepice, neboť stále hustě prší a vydáváme se na prohlídku. Nejprve kráčíme po asfaltové cestě vedoucí podél řeky a poté odbočujeme na strmou stezku vedoucí do skal. Jelikož je mokro, musíme postupovat opatrně, neboť povrch skály je dost kluzký. Pochvíli již přicházíme k jižní části skalního města a vcházíme do prvních síní vytesaných ve skalách. Ty mají plochu asi jako běžná obytná místnost a jsou vysoké kolem tří metrů. Poté po značně opotřebovaném schodišti vytesaném ve skále vystoupáme k místu, kde bývalo tržiště, ze kterého postupujeme do střední části města. Zde se nachází další skalní síně, které jsou mezi sebou propojeny průchody. Některé z nich mají i jakási okna a jinde, zase vidíme v podlaze kruhové jámy, které sloužily k uchovávání zásob. Na stropě jedné z místností, můžeme dokonce pozorovat zbytky kamenické výzdoby. Během prohlídky déšť ještě zesílí, takže když procházíme do nejvyšší, severní části města, stéká po hladkém skalním chodníčku voda a my máme co dělat, abychom neuklouzli. V horní části města se nachází řada dalších síní a místností, které sloužily jednak jako obydlí, jako svatyně, ale také k hospodářským účelům. Největší z těchto sálů, jsou vysoké kolem pěti metrů a pro udržení stability, je jejich strop podepřen sloupy. Po prohlídce severní části města, vystoupáme až na vrchol skály, na němž stojí kostel z desátého století, který je postaven z cihel a jaksi se do tohoto skalního prostředí nehodí. Prohlídkou svatostánku, jehož stěny jsou vyzdobeny freskami, naše procházka skalním městem končí. Nyní se vracíme na jeho jižní okraj a tunelem vyhloubeným ve skále procházíme zpátky k přístupové cestě, po níž se podél řeky vracíme do návštěvnického centra. Cestou se k nám přidává potulný pes a dožaduje se nějakého pamlsku. Hafan nás pak cestou doprovází a vzdálí se až poté, co spolkne poslední ze sušenek, které mu cestou házíme. Přestože nám vůbec nepřálo počasí, byla pro nás prohlídka skalního města velikým zážitkem, po níž se vůbec nedivíme, že se Uplisciche, stalo kandidátem na zařazení do seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Chačapuri

Na zpáteční cestě se ještě zastavujeme v Gori a zaparkujeme na Stalinově náměstí. To se nachází v centru města a dominuje mu třípodlažní kamenný palác s vysokou kopulí, v němž sídlí místní úřady. Kromě několika dalších kamenných domů, stojí kolem náměstí také řada nízkých paneláků s typickými balkony. Po krátké procházce centrem, následuje přestávka na oběd. Místní průvodkyně nám doporučuje návštěvu restaurace Al Forno, nacházející se nedaleko náměstí. Poté co se usadíme ve stylově zařízené místnosti, objednáváme si gruzínskou specialitu zvanou chačapuri adžaruli. Nějakou dobu pak musíme čekat, než nám servírka přinese objednané jídlo a položí před nás misky s chlebovou plackou z bílého těsta ve tvaru lodičky, naplněnou sýrem, máslem a téměř syrovým vejcem. Rozpačitě se na sebe díváme a nevíme si rady, jak správně jídlo jíst. Na štěstí je s námi místní průvodkyně, která nám ochotně poradí jak nato. Veškerý obsah „lodičky“ je nutné nejprve vidličkou důkladně promíchat a vzniklou kaši, poté nabírat na kousky chleba, odtrhnutého z placky. Dáváme se tedy do míchání a pochvíli si již pochutnáváme na tradičním gruzínském pokrmu.

Jvari

Gruzie, klášter Jvari

Gruzie, klášter Jvari

Z města Gori se vracíme do Tbilisi. Krátce před ním, však u soutoku řek Aragvi a Kura odbočujeme na úzkou silnici, po které vyjedeme na parkoviště, ležící na skalním ostrohu vysoko nad řekou. Poté se za stálého deště vydáváme ke klášteru Jvari, nad jehož pobořenými zdmi, se tyčí kostel s kopulí pokrytou červenými taškami. Poté co přijdeme ke svatostánku stojícímu na okraji skály, naskýtá se nám úžasný pohled do údolí. Přímo pod sebou máme soutok řek a město Mccheta, vklíněné mezi nimi. Již řádně promočeni, pak vstupujeme do pravoslavného svatostánku, pocházejícího ze šestého století a zapsaného na seznamu světového dědictví UNESCO. Zdi kostela, tvořené velikými kamennými bloky jsou značně zvětralé a jsou prosté jakýchkoli ozdob. Mezi strohou výbavou kostela, pak dominuje vysoký dřevěný kříž upevněný na kamenném soklu, stojícím uprostřed chrámu.

Mccheta

Gruzie, Mccheta, katedrála Sveticchoveli

Gruzie, Mccheta, katedrála Sveticchoveli

Po prohlídce významné sakrální památky, sjíždíme do města Mccheta. Zde zaparkujeme na velikém parkovišti plném aut a autobusů a míříme ke katedrále Sveticchoveli. Ta byla postavena na začátku jedenáctého století, na místě původního kostela ze čtvrtého století a podle tradice, je v jednom z hrobů nacházejících se pod její podlahou, uloženo posvátné Kristovo roucho. Pochvíli již procházíme bránou v mohutných hradbách do areálu katedrály a poté vstupujeme do hlavního kostela Gruzie. Během prohlídky svatostánku, jsme svědky křtu malého chlapce. Nahatý klučina během obřadu hlasitě křičí a oba jeho rodiče, se jej marně snaží uklidnit. Zatímco si prohlížíme katedrálu, venku se změnilo počasí a tak když vycházíme z jejích potemnělých prostor, zaplavují mokrou ulici sluneční paprsky. Nyní se upravenými uličkami, plných obchodů s občerstvením a se suvenýry, vracíme na parkoviště. Poté odjíždíme z Mcchety, města, v němž sídlí arcibiskup Gruzínské pravoslavné církve a jehož památky, jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Blog: Poznámky z cest
Téma: GRUZIE
Názory k zápisku: zatím žádné
10.5.2018 13:00
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 10.77
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Gruzie, Gori, Stalinovo muzeum
Gruzie, Gori, Stalinovo muzeum
Gruzie, skalní město Uplisciche
Gruzie, skalní město Uplisciche
Gruzie, skalní město Uplisciche
Gruzie, skalní město Uplisciche
Gruzie, skalní město Uplisciche
Gruzie, skalní město Uplisciche
Gruzie, klášter Jvari
Gruzie, klášter Jvari
Gruzie, Mccheta, katedrála Sveticchoveli
Gruzie, Mccheta, katedrála Sveticchoveli
Gruzie, Mccheta, katedrála Sveticchoveli
Gruzie, Mccheta, katedrála Sveticchoveli
Gruzie, Mccheta
Gruzie, Mccheta


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist