nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Skalní město Petra

Během naší cesty po Jordánském království, nesmíme vynechat návštěvu skalního města Petry. Vydáváme se tedy do městečka El-Gi, které leží v horách, asi v polovině vzdálenosti mezi Mrtvým a Rudým mořem a ubytováváme se v jednom z mnoha místních hotelů. Po večeři sledujeme televizní zprávy a dovídáme se, že část Jordánska dnes byla postižena zemětřesením. Naštěstí šlo jen o slabé otřesy, které jsme ani nezaznamenali.

Jízda k soutěsce Siq

Druhý den ráno se vydáváme na prohlídku skalního města Petry. Přicházíme k pokladnám a kupujeme si vstupenky. Na cestu k soutěsce Siq, kde začíná samotný prohlídkový okruh, si najímáme koně. Z několika ořů, kteří pod přístřeškem čekají na své jezdce, si vybíráme dva hnědáky a s pomocí jejich majitele se usazujeme v sedle. Snědý muž v kostkované košili a se šátkem kefijou na hlavě dává pokyn a koně se vydávají na cestu. Hnědáci poslušně kráčí po písčité cestě a domorodec, který nás doprovází, kráčí vedle nás. Muž během cesty opakovaně zdůrazňuje, že právě probíhá ramadán a že on, na rozdíl od většiny ostatních muslimů, musí pracovat. Muž sice mluví arabštinou, kterou prokládá jednotlivými výrazy z angličtiny a němčiny, ale tomu, že po nás bude chtít bakšiš, nelze nerozumět. Pochvíli přijíždíme k soutěsce, kde jízda končí a my sesedáme. Přesto, že byla jízda předem zaplacená včetně spropitného, říká si muž o další bakšiš. Dáváme mu tedy, když je ten ramadán, ještě nějaké peníze a čekáme, že alespoň poděkuje. On si ale místo toho říká ještě o bakšiš pro své koně! Na tuto hru však již nepřistupujeme a rezolutně to odmítáme. Muž si něco nespokojeně brblá a poté odvádí svoje hnědáky. My mezitím vstupujeme do soutěsky Siq.

Kamenný skvost

Jordánsko, Petra, skalní hrobka Kazneh

Jordánsko, Petra, skalní hrobka Kazneh

Procházíme po písčité cestě soutěskou, která je obklopena kolmými, přes sto metrů vysokými, pískovcovými stěnami. Už jenom cesta úzkou skalní průrvou, procházející četnými oblouky mezi červeně zbarvenými skálami roztodivných tvarů, stojí za to. Město Petra bylo založeno zhruba dvěstě let před naším letopočtem Nabatejci a stalo se hlavním městem jejich království. Po ničivém zemětřesení v šestém století, bylo pak město postupně opuštěno a zapomenuto. Posléze bylo na začátku devetenáctého století znovu objeveno. Po zdolání zhruba jeden kilometr dlouhé soutěsky, přicházíme na jižní okraj Petry. Před námi se náhle objevuje obrovský, do skály vytesaný portál. Užasle pozorujeme červenou, sluncem zalitou hrobku Kazneh, zdobenou sloupy, římsami a reliéfy, tak jak jí známe z časopisů a cestopisných filmů. Nyní máme tento kamenný skvost přímo před sebou a jeho velikost nám doslova bere dech. Chvíli trvá, nežli najdeme místo, ze kterého můžeme tento asi čtyřicetkrát třicet metrů veliký objekt, vyfotografovat. Po pořízení záběrů jdeme k bráně a nahlížíme do vnitřního prostoru „pokladnice“, vyhloubeného do nitra skály. Tato obrovská dutina má velikost, odpovídající přibližně rozměrům vstupního portálu. Celá plocha vnitřních stěn je pokryta fantaskními obrazci, vzniklými v různobarevných vrstvách pískovcové skály. Obdivně sledujeme mistrovské stavitelské dílo a poté odcházíme od jednoho z nejznámějších objektů celé Petry. Vydáváme se soutěskou dál do města. Skalní průrva je nyní mnohem širší, takže do ní proniká slunce a rozpaluje červené skály. Pochvíli míjíme skalní převis, pod kterým se před sluncem ukrývají beduíni se svými velbloudy a osly, kteří vozí turisty po areálu. Postupujeme dál stále se rozšiřující soutěskou. Nyní se stáčíme vlevo, do takzvané Fasádní ulice. Zde jsou ve skále vyhloubeny desítky skalních hrobek, ležících v několika řadách nad sebou. Pískovec v této části města má jasné barvy, které přecházejí až do oranžových odstínů. Postupujeme dál po hlavní trase a přicházíme k římskému divadlu. Jeho hlediště, jenž pojalo sedmtisíc diváků, je vytesáno ve skále, která těsně za půlkruhovými lavicemi, přechází do kolmé stěny.

Královské hrobky

Jordánsko, Petra, královské hrobky

Jordánsko, Petra, královské hrobky

Kráčíme dál městem po písčité cestě a pozorujeme skalní útvary, které jí lemují. V těchto výtvorech přírody, lze při troše fantazie rozpoznat slona, žábu a další zvířata. Skály svírající údolí se úplně rozevírají. Nyní před sebou máme široké Wádí Musa, které se stáčí na západ a které je vpravo ohraničené masívem hory Umm Al-Amr. Vydáváme se po pěšině k této hoře a před námi se objevují portály několika hrobek, vytesaných ve skále. V těchto honosných kryptách byli pohřbeni někteří nabatejští králové a také jejich manželky. Nyní stoupáme po značně opotřebovaném pískovcovém schodišti k Umově hrobce. Z cesty pod skálou se nezdála být nijak veliká, ale teď, když stojíme před ní, je její průčelí, ozdobené čtyřmi polosloupy, zcela impozantní. Z terasy před hrobkou je krásný pohled na protější skalní stěnu a rovněž na Wádí Musa, ve kterém se část města Petra rozkládá. Pokračujeme v chůzi po kamenném chodníku, směřujícím k dalším kryptám. Nejprve míjíme méně honosnou Hedvábnou hrobku, za níž následuje Koryntská, jejíž průčelí, včetně širokého vchodu, je značně poničeno. Nakonec přicházíme na velkou terasu před Palácovou hrobkou, jejíž portál je za všech nejhonosnější. Její fasáda má tři úrovně nad sebou a je bohatě zdobena polosloupy a reliéfy. Vstupujeme velkým otvorem do hrobky vytesané ve skále. Při pohledu na tento obrovský prostor obdivujeme dávné stavitele, kteří z našeho pohledu primitivními nástroji, dokázali toto obdivuhodné dílo vytvořit. Procházíme po kamenné podlaze až k zadní stěně síně, ve které je několik výklenků vyhloubených do pískovce. Pozorujeme strop sálu, na kterém vykouzlil barevně žilkovaný pískovec pestré vlnité obrazce a poté opouštíme chladnou skalní halu. Ocitáme se zpět na sluncem rozpálené terase, ze které pak sestupujeme dolů, do centra bývalé antické metropole.

Centrum Petry

Po několika stech metrech chůze po písčité cestě, přicházíme k východnímu okraji Kolonádové ulice, která kdysi procházela středem římského města. Po její pravé straně vede koryto vyschlého potoka, za nímž se rozkládá pustá planina. Vydáváme se po kolonádě a pochvíli přicházíme ke zbytkům nymphea. Podobné objekty stávaly ve většině římských měst a byly soustavou kašen a vodotrysků.

Jordánsko, Petra, hora Al-Habees

Jordánsko, Petra, hora Al-Habees

Postupujeme dál ulicí, na níž se částečně dochovala původní dlažba a podél níž stojí pozůstatky sloupořadí. Postupně míjíme rozvaliny Agory, lázní a Velkého chrámu, nacházející se podél kolonády. Vpravo od ulice se pod nedalekou skálou rýsují ruiny rozsáhlého Chrámu okřídleného lva. Pokračujeme v procházce a pochvíli přicházíme k bráně, stojící na západním okraji kolonády. Procházíme jedním za zborcených oblouků brány a pokračujeme dál až k chrámu Al-Bint. Tento chrám, ze kterého zůstaly stát masivní obvodové zdi a který je nejzachovalejším zděným objektem v Petře, byl zasvěcen nejdůležitějšímu nabatejskému božstvu Dushara. Procházíme ruinami chrámu a vracíme se na hlavní ulici. Před námi se teď tyčí hora Al-Habees, která uzavírá Wádí Musa ze západu. V její kolmé stěně je vyhloubeno množství menších hrobek a také pět velkých oken, patřících k původnímu nabatejskému skalnímu objektu, ve kterém je dnes umístěno muzeum. Přicházíme k úpatí skalní stěny, pod kterou roste skupina zelených stromů. Míjíme je a stoupáme po kamenných schodech na terasu před muzeem. Z vysokého ochozu nyní můžeme pozorovat Wádí Musa, ukončené na východě Královskými hrobkami a od severu na něj navazující Wádí Al-Mataha. Před sebou tak máme velkou část skalního města Patry, jehož část ještě leží za horou Al-Habees, kde se nachází další skalní objekty. Naše procházka po městě zde končí. Ještě chvíli pozorujeme ruiny tohoto antického města, do kterého před staletími dopravovaly karavany drahocenné suroviny, jako je mirha, kadidlo a vzácné koření se kterými se zde obchodovalo. Poté si jako památku na Petru bereme kus barevně žilkovaného kamene a vydáváme se na zpáteční cestu z jedné z nejvyhledáva­nějších historických památek na světě, která byla nedávno zařazena mezi sedm novodobých divů světa.

Blog: Poznámky z cest
Téma: JORDÁNSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
2.5.2012 11:50
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 22.18
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Jordánsko, Petra,  jízda k soutěsce Siq
Jordánsko, Petra, jízda k soutěsce Siq
Jordánsko, Petra, skalní hrobka Kazneh
Jordánsko, Petra, skalní hrobka Kazneh
Jordánsko, Petra, Fasádní ulice
Jordánsko, Petra, Fasádní ulice
Jordánsko, Petra
Jordánsko, Petra
Jordánsko, Petra, královské hrobky
Jordánsko, Petra, královské hrobky
Jordánsko, Petra, hora Al-Habees
Jordánsko, Petra, hora Al-Habees


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist