nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Sedmý div světa

Po dálnici MEX 180 míříme z Cancúnu do Chichén Itzá. Opouštíme město a projíždíme zelenou krajinou, která je jen řídce obydlena. Projíždíme malými vesničkami s přízemními domky. Tradiční způsob života na vesnici se za dlouhá léta mnoho nezměnil. Cestou míjíme četná pole, na kterých se pěstuje agáve. Z této rostliny se vyrábí tradiční mexický nápoj tequila. Blížíme se k pyramidovému komplexu. Vesnice v jeho blízkém okolí jsou mnohem upravenější než ostatní na trase. Jejich obyvatelé totiž profitují ze zvýšené návštěvnosti pyramid v posledních letech.

Zastavujeme na velkém parkovišti před pyramidovým komplexem v Chichén Itzá. Ten je největší a nejzachovalejší mayskou lokalitou v Mexiku a byl nedávno zvolen jako jeden z novodobých divů světa. Chichén Itzá byla v dobách svého největšího rozkvětu mezi léty 400 až 1250 našeho letopočtu politickým, hospodářským a náboženským centrem, ve kterém žilo na třicet pět tisíc obyvatel. Časem byly všechny objekty opuštěny a zcela zarostly neprostupnou vegetací. Pyramidy byly znovuobjeveny až v roce 1850.

El Castillo

Mexiko, Chichén Itzá, Kukulkanova pyramida

Mexiko, Chichén Itzá, Kukulkanova pyramida

Přicházíme hlavní branou do areálu, který je zhruba jeden kilometr dlouhý a asi půl kilometru široký. Na nevelkém prostoru se nachází několik desítek různě velkých objektů. Přicházíme ke středu areálu, kde stojí nejmajestátnější památka, Kukulkanova pyramida zvaná El Castillo. Pyramida pochází z roku osm set po Kristu, je vysoká dvacet čtyři metry a skrývá v sobě další starší pyramidu vysokou sedmnáct metrů. Obruby na severním schodišti jsou tvořeny kamennými hadími hlavami. Dvakrát ročně, v době rovnodennosti, dochází při východu slunce ke zrakové iluzi, při které vzniká vlivem stínu dojem, že se kamenný had plazí po schodišti dolů. Stojíme před pyramidou a litujeme, že je vstup na ní zakázán. Celá pyramida je stejně jako většina dalších objektů obehnána drátěným plotem. Procházíme kolem pyramidy k Chrámu válečníků. Chrám stojí na nízké pyramidě a je zdoben sochami boha deště Chaka a Opeřeného hada Kukulkana. Chrám je obklopen kolonádami s tisícovkou sloupů, které dříve nesly střechu. Kolonády sloužily pravděpodobně jako tržiště. Nedaleko od Chrámu válečníků začíná cesta, která vede na okraj areálu. Zde se nachází, stranou od ostatních objektů, veliká nádrž vytvořená přírodou ve skále. Toto místo uctívali Mayové jako sídlo boha deště Chaka. Nádrž byla také využívána k obětování lidí.

Míčové hřiště

Po štěrkových cestičkách procházíme kolem mnoha menších objektů k další významné stavbě, k observatoři El Caracol. Mayové přestože neznali dalekohled ani hodiny, měli obšírné znalosti z astronomie. Dokázali například předpovědět rovnodennosti, slunovraty, zatmění měsíce a slunce. El Caracol byla nejvýznamnější mayská observatoř. Četné štěrbiny a průhledy v jejím obvodovém plášti, odpovídaly poloze sledovaných nebeských těles v důležitých datech. Sledování nebeských těles nebylo samoúčelné. Podle jejich polohy a zejména podle polohy slunce, se řídily veškeré zemědělské práce. Obcházíme kolem observatoře a hledáme nejvhodnější místo k fotografování. Přiblížili jsme se tak k veliké stavbě stojící na samém okraji areálu. Její přesný význam není znám. Podle malých místnůstek připomínajících cely se badatelé domnívají, že se jedná o klášter. Vedle kláštera stojí kostel s bohatě dekorovanými stěnami. Vracíme se zpátky k hlavnímu vchodu. Podél cest mají rozloženo své zboží mnozí prodejci suvenýrů. Neúnavně se snaží přilákat pozornost turistů procházejících kolem. Přicházíme k hrobce velekněze, jež má tvar pyramidy. Schodiště hrobky je lemováno kamennou ozdobou ve tvaru hada. Od hrobky odcházíme k poslednímu velkému objektu v areálu, k míčovému hřišti.

Mexiko, Chichén Itzá, míčové hřiště

Mexiko, Chichén Itzá, míčové hřiště

Je to travnatý obdélníkový prostor dlouhý sto šedesát osm metrů. Po jeho delších stranách stojí vysoké kamenné zdi. Na každé z nich je asi pět metrů nad zemí, upevněn kamenný kruh s vnitřním průměrem asi dvacet pět centimetrů. Hráči mužstev, která proti sobě hrála, se do těchto kruhů snažili trefit míčem, který byl zhotoven ze surového kaučuku. Když míč prošel kruhem, získalo mužstvo bod. Byla to jen jedna z možností, jak bod získat. Vzhledem k tomu, že se hráči nesměli míče dotknout rukama ani nohama, prošel míč kruhem jen velice vzácně. Osud hráčů poraženého mužstva byl krutý. Po skončení hry byli často obětováni. U míčového hřiště končíme prohlídku celého komplexu. Ještě si kupujeme suvenýr, sošku šamana zhotovenou z obsidiánu a míříme na parkoviště. Vracíme se unaveni cestováním a několikahodinovou prohlídkou. Jsme ale šťastni, že jsme na vlastní oči viděli jeden ze sedmi novodobých divů světa.
Blog: Poznámky z cest
Téma: MEXIKO
Názory k zápisku: celkem 2 (poslední 18.11.2009 22:20)
29.4.2009 17:41
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 21.97
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Mexiko, Chichén Itzá, Kukulkanova pyramida
Mexiko, Chichén Itzá, Kukulkanova pyramida
Mexiko, Chichén Itzá, chrám válečníků
Mexiko, Chichén Itzá, chrám válečníků
Mexiko, Chichén Itzá, sloupové kolonády
Mexiko, Chichén Itzá, sloupové kolonády
Mexiko, Chichén Itzá, observatoř Caracol
Mexiko, Chichén Itzá, observatoř Caracol
Mexiko, Chichén Itzá, klášter
Mexiko, Chichén Itzá, klášter
Mexiko, Chichén Itzá, kostel
Mexiko, Chichén Itzá, kostel
Mexiko, Chichén Itzá, hrobka velekněze
Mexiko, Chichén Itzá, hrobka velekněze
Mexiko, Chichén Itzá, míčové hřiště
Mexiko, Chichén Itzá, míčové hřiště


Diskuse k zápisku

 NadpisVloženoAutor
k cenote 16.11.2009 09:16 Anonym
Re: k cenote 18.11.2009 22:20 Vladislav Dobrý
TOPlist