nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Bosna

Naše balkánská cesta pokračuje návštěvou pátého největšího města Bosny, Mostaru. Město ležící na řece Neretvě, má zhruba stopěttisíc obyvatel a je správním střediskem Hercegovsko-neretvanského kantonu.

Mostar

Do města přijíždíme před polednem a zaparkujeme nedaleko kostela Svatých Petra a Pavla. Poté se kolem jeho monumentální zvonice, vysoké přes sto metrů, vydáváme na procházku městem. Nejprve mineme františkánský klášter, poté přejdeme přes rušnou ulici Bulevar a ocitáme se v uličce Oneščukova. Ta vede přímo ke Starému mostu, který spojuje západní, tedy křesťanskou část města s východní, která je muslimská. Jak se blížíme k proslulé památce, turistů v úzké uličce přibývá, až je jich tu tolik, že se musíme jejich davem doslova prodírat. Jen pomalu postupujeme uličkou, která je plná restaurací, prodejen se suvenýry a dalším zbožím. Pochvíli se dostáváme k oválné kamenné věži, stojící na pravobřežním předmostí a průchodem projdeme na most. Jeho dvacetčtyři metry vysoký oblouk je dost příkrý, takže musíme na vrchol mostu postupovat velice opatrně, abychom na kluzkém povrchu neuklouzli.

Bosna a Hercegovina, Mostar, Starý most

Bosna a Hercegovina, Mostar, Starý most

Z mostu, jenž je plný turistů, se nám posléze otevírá pohled na smaragdově zbarvenou vodu řeky Neretvy a na její strmé skalnaté břehy. Jen kousek proti proudu, pak nad okolními domy, vyčnívá štíhlý minaret Koski Mehmed-pašovy mešity. Postupujeme dál po mostě a před námi se objeví hranatá kamenná věž, v níž je umístěno muzeum, vedle něhož stojí Čevjan-Čehajova mešita. Poté co přejdeme na levý břeh, vydáváme se uličkou Kujundžiluk na procházku po muslimské čtvrti. Všude kolem nás je plno krámků s orientálním zbožím a také turistů. Postupujeme kolem jednotlivých obchůdků a obdivujeme vystavené zlatnické výrobky, ručně tkané koberce, měděné tepané nádoby a rozmanité starožitnosti. Z ruchem překypujícího tržiště, posléze odbočujeme do uličky, která nás přivádí do jeskyně, nalézající se ve skalní stěně. V této jeskyni se nachází kavárna, která nabízí klidné posezení v chladném prostoru rozsáhlé skalní síně. Usedáme na měkkou sedací soupravu k jednomu ze stolů a objednáváme si chlazené nápoje. Jelikož nemáme místní měnu, to jest konvertibilní marky, platíme útratu eury, které obsluha ochotně přijímá. Po příjemném odpočinku se vracíme do rušných, sluncem rozpálených uliček muslimské čtvrti. Poté co se vrátíme na pravý břeh, sejdeme po kamenném schodišti k Neretvě, odkud lze zhlédnout celý most. Při pohledu na klenutý mostní oblouk, nic nenasvědčuje tomu, že se díváme na nově postavenou mostní konstrukci, která nahradila původní most, pocházející ze šestnáctého století, který byl v roce 1993, úplně zničen během bosenské války. Postáváme na břehu a ještě se nám nechce odejít, neboť čekáme, zda se na mostě neobjeví nějaký odvážlivec, jenž by skočil do řeky, což je obvyklá zábava místních mladých mužů. Skoku se však ne a ne dočkat a tak odcházíme a za sebou necháváme pověstný most, který je odedávna symbolem města a je od něj odvozen i jeho název.

Bosna a Hercegovina, památník v Jablanici

Bosna a Hercegovina, památník v Jablanici

Jablanica

Opouštíme Mostar, město, ve kterém již jen ojedinělé poškozené domy připomínají bosenský konflikt a vydáváme se na cestu do Sarajeva. Silnice vede podél toku Neretvy, která je sevřena vysokými horami Čvrsnica a Prenj. Zhruba po hodině jízdy přijíždíme do městečka Jablanica, kde zastavujeme. Pauzu využíváme k občerstvení, nákupu ovoce a také k prohlídce expozice, připomínající boje za druhé světové války. Její součástí je i dobová lokomotiva a zbytky příhradové konstrukce mostu, ležící částečně na úbočí kaňonu a částečně ve vodách Neretvy. Most byl zničen během střetu mezi německými vojsky a partyzány, vedenými Jozipem Titem. Pozůstatky mostu, také posloužily jako místo děje filmu „Bitva o Neretvu“. Jízda do hlavního města pokračuje. Silnice dál kopíruje tok Neretvy, která nyní obtéká velikým obloukem kolem pohoří Prenj. U města Konjic opouštíme Neretvu a odbočujeme na silnici E73, vedoucí podél řeky Trešanica. Všude kolem nás jsou i nadále hory. Silnice neustále stoupá, až za vesnicí Bradina dospěje k tunelu, který se nachází v nadmořské výšce devětset metrů. Od tohoto místa začíná cesta klesat. Pochvíli pak přijíždíme do města Tarčin, kde najíždíme na dálnici, která nás posléze přivádí do Sarajeva.

Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Latinský most

Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Latinský most

Sarajevo

Město Sarajevo, má kolem třísettisíc obyvatel a je správním střediskem celé země a také federace Bosny a Hercegoviny. Po ubytování v hotelu Saraj, jenž leží na východním okraji města, se vydáváme na procházku do centra. Z kopce na němž hotel stojí, vidíme na hory, rozkládající se jižně od města. Ty však leží na území Republiky Srbské, protože hranice mezi ní a federací Bosny a Hercegoviny, prochází po jižním okraji města a protíná celé jeho jihovýchodní předměstí. Sestupujeme k říčce Miljacka protékající centrem a podél jejího koryta, sevřeného kamenným nábřežím, se vydáváme na procházku. Nejprve míjíme budovu národní knihovny, postavené v maurském stylu a poté přicházíme k Latinskému mostu, u kterého došlo v roce 1914, k atentátu na rakouského následníka trůnu. Krátce se zastavujeme u muzea, stojícího na nábřeží nedaleko mostu a prohlížíme si fotografie vztahující se k atentátu, vystavené na panelech v přízemí muzea. Poté ještě obhlížíme historické auto, stojící u vchodu. To má otevřenou karoserii se stahovací střechou a připomíná vůz, v němž jel následník při atentátu. Z tabulky, umístěné za předním sklem vozu se dovídáme, že auto slouží k okružním jízdám po městě. Od muzea se vydáváme na prohlídku starého města. Stačí přejít o dva bloky dál a ocitáme se v labyrintu úzkých uliček s množstvím obchůdků a řemeslných dílen. Kromě jiných, procházíme také kolem dílen kovotepců, před nimiž jsou vystaveny výrobky vzniklé z nábojnic, pocházejících z období bosenské války. Poté se zatouláme ke Gazi Husrevbegově mešitě, která je nejvýznamnějším islámským svatostánkem v zemi a posléze vstupujeme do stejnojmenného bazaru. Nyní procházíme středovou uličkou více jak sto metrů dlouhého krytého středověkého tržiště, po jehož obou stranách jsou umístěny řady malých krámků. Z rušného trhu se přemísťujeme k nedaleké Staré synagoze a poté se po ulici Ferhadija, vydáváme ke katedrále Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Bosna a Hercegovina, Sarajevo, bazar Brusa

Bosna a Hercegovina, Sarajevo, bazar Brusa

Zde se krátce zastavujeme u sochy papeže Jana Pavla II., stojící před svatostánkem. Poté pokračujeme pěší zónou dál k tržnici Markale, kde došlo k masakru civilistů během bosenské války a posléze dojdeme až na konec ulice k památníku, u něhož hoří věčný oheň na paměť partyzánů, kteří osvobodili Sarajevo od fašistů. Zpátky se vracíme přes park Alija Izetbegoviče, pak projdeme kolem hotelu Evropa a nato se zastavujeme u vykopávek základů středověkého hostince Tašlihan. Nyní, se uličkami plnými cukráren a kaváren, dostáváme k orientálnímu bazaru Brusa, který je zastřešen šesti kopulemi. To již procházíme srdcem čtvrti Baščaršija, kolem nesčetných krámků, převážně s orientálním zbožím a nakonec přicházíme k dřevěné fontáně Sebilj. U tohoto symbolu starého města, naše procházka Sarajevem končí. Je již sice večer, ale nám se ještě nechce vrátit do hotelu a tak usedáme v jedné z kaváren, abychom si ještě užili atmosféru orientální čtvrti, která na návštěvníky dýchá z každého jejího koutu.

Návrat

Na druhý den, náš pobyt v Sarajevu končí. Zároveň končí i naše dvoutýdenní putování po Balkánském poloostrově a před námi je již jen zpáteční cesta do Bratislavy. Opouštíme Sarajevo a vydáváme se na více než dvěstě kilometrů dlouhou cestu k hraničnímu přechodu Šamac, ležícímu na hranici mezi Bosnou a Chorvatskem. Pasová kontrola tentokrát probíhá poněkud jinak. Poté co průvodce předá dárky celníkům, musíme všichni vystoupit z autobusu a popořadě, každý se svým psem v ruce, musíme projít kontrolou. Mezitím procházejí dva pracovníci pasové kontroly náš autobus a kontrolují, zda se v něm někdo neukrývá. Následuje přejezd řeky Sávy, která zde tvoří hranici a pochvíli, se vše opakuje na chorvatské straně. Po dalších asi stopadesáti kilometrech, přijíždíme na přechod Duboševica-Udvar, na hranici s Maďarskem. Také zde, musíme na obou stranách hranice vystoupit a popořadě projít kontrolou. Během čekání, než bude náš autobus zkontrolován, zatím pozorujeme drátěný plot, postavený podél hranice a také spirály žiletkového drátu, uložené kolem plotu. Po absolvování poslední pasové kontroly na naší cestě, pokračujeme v jízdě. Během dlouhé cesty po maďarských rovinách vzpomínáme, co všechno jsme během naší balkánské cesty viděli a zažili. Nepočítaje Maďarsko, kterým jsme jen projížděli, jsme navštívili celkem sedm zemí, poznali čtyři balkánské metropole, podnikli jsme vysokohorskou túru, zažili plavbu po jezeře, absolvovali jsme rafting na divoké řece, ochutnali jsme různé místní speciality, koupali jsme se v moři a prohlédli jsme si několik památek UNESCO. Tak trochu je nám teď líto, že to vše je již minulostí, ale zároveň se již těšíme domů. Navečer, po absolvování zhruba třitisíce kilometrů dlouhé cesty přijíždíme do Bratislavy, na parkoviště u paláce Istropolis, na místo, kde naše balkánská cesta před dvěma týdny začala a kde, nyní definitivně končí.

Blog: Poznámky z cest
Téma: BALKÁN
Názory k zápisku: zatím žádné
18.3.2018 10:10
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 11.00
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Bosna a Hercegovina, Mostar, Starý most
Bosna a Hercegovina, Mostar, Starý most
Bosna a Hercegovina, Mostar, muslimská čtvrť
Bosna a Hercegovina, Mostar, muslimská čtvrť
Bosna a Hercegovina, Mostar, Starý most
Bosna a Hercegovina, Mostar, Starý most
Bosna a Hercegovina, památník v Jablanici
Bosna a Hercegovina, památník v Jablanici
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Národní knihovna
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Národní knihovna
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Latinský most
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Latinský most
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Gazi Husrev-begova mešita
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, Gazi Husrev-begova mešita
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, bazar Brusa
Bosna a Hercegovina, Sarajevo, bazar Brusa


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist