nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Samarkand

Naše cesta po Uzbekistánu pokračuje přejezdem z Buchary do Samarkandu. Je již pozdní odpoledne, když náš autobus najíždí na okraji města na dálnici M37 a my se vydáváme na zhruba třista kilometrů dlouhou cestu. Dálnice vede podél řeky Zaravšan, kolem níž se rozkládá úrodný pruh země, táhnoucí se jako zelený had jinak nehostinnou pouštní krajinou. Cesta po kvalitní vozovce rychle ubíhá a tak po zhruba čtyřech hodinách jízdy přijíždíme do věhlasného Samarkandu a ubytováváme se v hotelu Bek Samarkand. Město vzniklo v osmém století před naším letopočtem a bývalo významným místem na Hedvábné stezce. Dnes v Samarkandu žije přes půl milionu obyvatel a je tak druhým největším městem v zemi. O bohaté historii města svědčí řada památek, které se zde nacházejí a pro které bylo zapsáno na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Mauzoleum Timurovců

Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců

Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců

Na druhý den ráno vyjíždíme na prohlídku centra. Nejprve směřujeme do Bulvar parku, objedeme sochu Amira Timura stojící na jeho severním okraji a pokračujeme k mauzoleu Timurovců. Pochvíli již kráčíme po prosluněné dlažbě k budově s výrazným vstupním portálem, dvěma minarety a ohromnou kopulí ozdobenou žebrováním. Obvodové zdi hrobky jsou opatřeny keramickým obkladem se složitými vzory, s převládající modrou barvou. Nejprve projdeme bránou a poté přes nádvoří do mauzolea. Mineme portrét Amira Timura visící na stěně a pak vcházíme do samotné krypty. Stěny i kopule síně jsou velkolepě ozdobeny ornamenty zlaté barvy a uprostřed hrobky je umístěno několik prostých mramorových kenotafů ohrazených mramorovým zábradlím. Mezi náhrobky se vyjímá sarkofág z temně zeleného nefritu, patřící samotnému Tamerlánovi jak se panovníkovi říkalo. Okolo ohrazení se tísní množství lidí a tak mám co dělat, abych se protlačil na druhou stranu a mohl pořídit fotografii celé hrobky. Po prohlídce ještě sestupujeme do podzemních prostor v zadní části mauzolea, kde se nachází prodejna suvenýrů a řemeslných výrobků. Poté opouštíme hrobku Amira Timura, nelítostného dobyvatele a vládce, který ve čtrnáctém století vytvořil velikou říši, jenž zaujímala podstatnou část střední Asie.

Registan

Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan

Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan

Prohlídka Samarkandu pokračuje na náměstí Registan. Přicházíme nyní před široké schodiště, tvořící otevřenou stranu náměstí, jehož zbývající strany obklopují tři madrasy, postavené v průběhu patnáctého až sedmnáctého století. Zastavujeme se, abychom si vychutnali jedinečný pohled na soubor těchto historických objektů, které dohromady vytváří naprosto dokonalý harmonický celek. Nejvýraznějšími prvky madras jsou jejich kopule, se smaragdově zbarveným keramickým povrchem. Také jejich vstupní portály, minarety a obvodové zdi, mají keramický povrch zdobený pestrými obrazci. Nyní procházíme parkem k madrasám. Cestou míjíme lavičku, na níž posedávají místní ženy s barevnými šátky na hlavách a z nedalekého parku, na nás zhlíží socha Islama Karimova, bývalého prezidenta země. Před madrasami je živo, turisté o překot fotografují tu krásu anebo pózují před objektivy. Samotnou prohlídku začínáme v madrase Sherdor, která má na portále vyobrazení dvou lvů, což je pro islámskou kulturu nezvyklé. Vnitřní prostory madrasy jsou pak neméně dekorativní, jako ty vnější. Během prohlídky vstupujeme také do bývalých ubytoven pro žáky a do učeben, ve kterých se nachází muzeum a také prodejny suvenýrů. Na nádvoří madrasy stojí improvizované jeviště s řadami židlí kolem, což svědčí o tom, že se zde konají kulturní akce. Prohlídka pokračuje v madrase Tillya Kori. Tato památka vyniká bohatou zlatou výzdobou hlavní chodby a sálu. Kromě jiného jsou zde vystaveny staré fotografie, zachycující stav této památky před rekonstrukcí. Při pohledu na ruiny zachycené na obrázcích, se ani nechce věřit, že byla toto skvostná budova v tak špatném stavu. Nyní přecházíme do madrasy Ulug Bega, jejíž třicetpět metrů vysoký vstupní portál, je kromě jiného, ozdoben také vyobrazením hvězd. Jeden z jejích minaretů je očividně vychýlený od svislé osy, což je důsledek zemětřesení. Spolu se špalírem návštěvníků vstupujeme na nádvoří madrasy, které je překrásně zdobené glazovanými kachlíky uspořádanými do obrazců a kaligrafických motivů. Nyní procházíme nádvořím obklopeným bývalými ubytovnami studentů, ve kterých jsou rovněž umístěny prodejny suvenýrů. Prohlídka třetí, tedy poslední madrasy končí a my se kolem budovy někdejšího bazaru Chorsu, vydáváme za dalšími pamětihodnostmi Samarkandu.

Mešita Bibi Chanum

Uzbekistán, Samarkand, mešita Bibi Chanum, v popředí maxistojan na korán

Uzbekistán, Samarkand, mešita Bibi Chanum, v popředí maxistojan na korán

Opouštíme náměstí Registan a procházíme Taškentskou ulicí, která je pěší zónou. Cestou míjíme školu, z níž se hrnou žáčci, kterým právě skončilo vyučování. Děti jsou oblečené do školních uniforem a jsou stejně rozverné jako mládež u nás. Doprovázeni dětským smíchem, pochvíli přicházíme k obrovskému vstupnímu portálu mešity Bibi Chanum. Svatostánek nechal postavit koncem čtrnáctého století Amir Timur a ve své době patřil mezi největší na světě. Vcházíme čtyřicet metrů vysokou bránou na nádvoří mešity, která byla značně poškozena zemětřesením, ale jak můžeme vidět kolem sebe, tak i to co z ní zbylo je impozantní. Nyní se usazujeme ve stínu vysokých stromů na kamennou zídku a posloucháme výklad průvodce. Poté procházíme na protější stranu nádvoří pod monumentální kopuli, opatřenou žebrováním a keramickým obkladem. Cestou ven ještě obdivujeme asi dva metry vysoký mramorový stojan na korán, stojící na nádvoří a poté odcházíme z jedné z nejnavštěvo­vanějších památek ve městě.

Siab Bazar

V těsném sousedství mešity se nachází Siab Bazar, ke kterému právě směřujeme. Pochvíli již vcházím ozdobnou bránou na největší městské tržiště, které má rozlohu asi dvěstěkrát dvěstě metrů a je převážně tvořeno dlouhými pavilony s řadami pultů. Jen co vejdu do prvního pavilonu, jsem obklopen všemožnými sladkostmi, včetně nejrůznějších variant cukrovinky navat, která mě připomíná náš cukrkandl. Na dalších pultech je vystaveno nepřeberné množství všemožných ořechů a výrobků z nich, mezi nimiž nechybí ani specialita kazinaki, což jsou lisované ořechy s cukrem. Postupuji dál a míjím pulty se sušeným ovocem, úhledně navršeným v plastových mísách. Nepřehlédnutelné jsou zejména hromady sytě oranžových sušených meruněk, kterým se říká kuraga. Pokaždé když projdu kolem nějakého pultu, neuniknu pozornosti prodavačů, kteří ihned nabízí ochutnávku svých produktů. Směsice vůní, kterou nyní cítím napovídá, že přicházím do oddělení s kořením, jehož nejrůznější druhy, celé i mleté, jsou vystaveny v otevřených pytlích naskládaných do řad. To se již blížím do středu tržiště k jídelně, ze které je cítit aroma podávaných pokrmů. Kolem malých provozoven s rychlým občerstvením, posléze přicházím mezi stánky s všemožnými potřebami pro domácnost. Posléze se dostávám na druhý konec bazaru, kde převažují stánky s čerstvou zeleninou a ovocem a také s tradičním středoasijským nekvašeným chlebem lepjoškou. Čas vymezený na prohlídku bazaru vypršel a tak opouštím barvité tržiště a spolu s ostatními pokračujeme v prohlídce Samarkandu.

Pohřebiště Shahi Zinda

Uzbekistán, Samarkand, nekropole Shahi Zinda

Uzbekistán, Samarkand, nekropole Shahi Zinda

Po lávce pro pěší překonáváme frekventovanou ulici a parkem, který se rozkládá podél ní, přicházíme k významné památce, k pohřebišti Shahi Zinda. Vysokou bohatě zdobenou bránou vstupujeme do nekropole, ve které jsou pohřbeni především členové královských rodin a významné náboženské a vojenské osobnosti. Od mešity stojící u brány, se vydáváme uličkou, která míří vzhůru na přilehlý kopec, na prohlídku nekropole. Podél uličky stojí více než dvacet hrobek, které jsou veliké jako menší svatyně a jsou vesměs bohatě ozdobeny majolikou modré barvy, s okouzlujícími vzory. Zdejší mauzolea pochází většinou ze čtrnáctého a patnáctého století, ale na pohřebišti se nachází i pozůstatky starších budov. Stoupáme uličkou až na vrchol kopce, kde stojí rozsáhlé mauzoleum s překrásnou výzdobou, uctívané jako památník Kusam Ibn Abbáse, bratrance proroka Mohammeda.

Observatoř

Opouštíme nekropoli a autobusem odjíždíme ke středověké observatoři, nacházející se na severozápadním okraji města. Observatoř, kterou nechal postavit panovník a astronom Ulug Beg, pochází z patnáctého století a sloužila k astronomickým pozorováním a ke studiu. Když stoupáme po širokém schodišti na kopec k observatoři, míjíme nejprve skupinu svatebčanů a poté přicházíme na vrchol, k jezdecké soše Ulug Bega. Pak se přemísťujeme k zastřešenému výkopu, ve kterém se nachází nejrozměrnější exponát muzea, asi desetimetrový oblouk, jenž byl součástí čtyřicet metrů dlouhého sextantu. Prohlídka pokračuje v muzeu, umístěném v krásně zdobené budově, kde jsou vystaveny astronomické přístroje a další exponáty. Zde v observatoři nad městem, prohlídka Samarkandu končí. Zároveň také končí naše cesta po Uzbekistánu, zemi s bohatou historií, která se může pyšnit tak věhlasnými místy, jako je Taškent, Chiva, Samarkand či Buchara. Místy, jejichž samotná jména, v sobě mají nádech dálného Orientu.

Blog: Poznámky z cest
Téma: UZBEKISTÁN
Názory k zápisku: zatím žádné
8.12.2018 18:37
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 18.70
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců
Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců
Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců
Uzbekistán, Samarkand, mauzoleum Timurovců
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, madrasa Sherdor
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, madrasa Sherdor
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, atrium madrasy Sherdor
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, atrium madrasy Sherdor
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, interiér madrasy Tillya Kori
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, interiér madrasy Tillya Kori
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, madrasa Ulug Bega
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, madrasa Ulug Bega
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, atrium madrasy Ulug Bega
Uzbekistán, Samarkand, náměstí Registan, atrium madrasy Ulug Bega
Samarkand
Zobrazit všechny obrázky — celkem 15 obrázků


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist