nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Pobřeží Atlantiku

Během našeho pobytu v jižním Senegalu, který je druhou zemí na naší cestě po západní Africe, jsme ubytováni v hotelu Maya, ležícím na pobřeží Atlantického oceánu. Po včerejším večerním příjezdu, se probouzíme do dalšího dne našeho pobytu a za krásného slunečného rána míříme na snídani. Ta se podává v jídelně, která má jednu stěnu otevřenou do zahrady. K snídani, kterou servíruje pozorná obsluha, máme omeletu, bagetu, máslo, sýr a džem a k tomu ještě džus, čaj a kávu. Po jídle se vracíme do bungalovu a chystáme se, že se půjdeme vykoupat.

Pláž

Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu

Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu

Po betonovém chodníčku se dostáváme do tropické zahrady, která je součástí hotelového areálu, mezi palmami pak přejdeme k nízkému plotu a brankou projdeme na břeh Atlantiku. Před sebou nyní máme asi padesát metrů širokou pláž pokrytou jemným pískem a za ní nesmírný oceán. Na břeh se valí nekonečný příboj vln, doprovázený silným hukotem. Náš plán, že se vykoupeme v Atlantiku bere za své díky vlnám, které jsou vysoké zhruba dva metry a které nás při prvním pokusu vstoupit dále do vody, zahání zpátky na břeh. Místo koupání se tedy vydáváme na procházku. Kráčíme pískem po pláži, která je zcela liduprázdná a ani zde nejsou žádné slunečníky. Okraj pláže je pokryt velikým množstvím vyplavených mušlí a nevysoký břeh je porostlý tropickou vegetací. Cestou míjíme také odpadky a rovněž chuchvalce rybářských sítí, vynesených sem příbojem. Poté co dorazíme na okraj malého zálivu, čeká na nás překvapení. Po písku se totiž pohybuje stádo skotu, spásajícího oddenky rostlin rostoucích na břehu. Chvíli sledujeme rohatá zvířata při pastvě a pak pokračujeme v procházce. Jen co se vzdálíme od stáda, narazíme na rybáře. Muž je oblečen v tričku a v plavkách, stojí ve vodě a opakovaně nahazuje udici do vln. Přitom je opětovně až do výše pasu zaplavován vlnami. Slunce již pořádně pálí a tak jsme rádi, že jsme si sebou vzali pokrývku hlavy. Po nějaké době nás čeká další překvapení, kterým jsou velké hromady mušlí, navršených na břehu. Domorodci totiž lastury sbírají a používají je jako stavební materiál, když je přidávají do betonu. My také během cesty sbíráme mušle. Za chvíli jich však máme tolik, že je již nemáme kam dát a tak vytřídíme jen ty nejhezčí, které si bereme sebou. Zhruba po hodině chůze přicházíme na místo, kde po celé šířce pláže vystupuje z písku zvětralá vyvřelina. Na chvíli zde usedáme a pozorujeme oceán a břeh, na němž se v oparu na konci dlouhého zálivu, rýsuje silueta města Cap Skirring. Naše procházka končí a my se vracíme zpátky. Nepočítaje tři hotelové hosty, kteří se sluní na pláži našeho hotelu, potkali jsme během celé procházky, jednoho jediného člověka.

Čtyřkolky

Senegal, půjčovna čtyřkolek v Cap Skirringu

Senegal, půjčovna čtyřkolek v Cap Skirringu

Odpoledne nasedáme do autobusu, který nás dopravuje z hotelu do Cap Skirringu. Na náměstí odbočujeme na ulici vedoucí do přístavu a po chvíli zastavujeme u půjčovny čtyřkolek. Na programu máme totiž projížďku po okolí města. Není zde ale celá naše skupina, nýbrž jen osm odvážlivců, kteří se nyní rozdělují do párů. Nežli budou připraveny všechny čtyřkolky, musíme chvíli čekat a tak si krátím čas fotografováním. Kromě jiného, mám také v úmyslu vyfotit dvě kolemjdoucí ženy, nesoucí na hlavě rozměrný náklad. Přistupuji k nim a naznačuji, že je chci fotit. Obě ženy zavrtí hlavou, že ne a jedna z nich, mě navíc odhání rukou. Musím tady svého záměru zanechat. Úplně se však nevzdávám a vyfotím si ženy nepozorovaně, alespoň zezadu. Během čekání se také dáváme do řeči s mladíkem, který má čtyřkolky na starosti. Ten se ptá z jaké jsme země a když zjistí, že z Česka, ihned říká, že zná naše fotbalisty Čecha a Nedvěda a také Spartu Praha. Poté se ještě pochlubí, že Senegalci porazili na posledním mistrovství světa ve fotbale Polsko. Nyní se cítím trochu zahanben, neboť naši fotbalisté, se na rozdíl od této africké rozvojové země, na závěrečný turnaj vůbec neprobojovali. Mezitím jsou přistaveny všechny čtyřkolky a tak zamíříme ke strojům.

Instruktáž

Já s partnerkou si vybíráme čtyřkolku zelené barvy a usazujeme se na nevelké sedadlo. Poté nám správce půjčovny dává krátkou instruktáž. Při tom na nás mluví anglicky a náš průvodce vše překládá do polštiny. Moje představa o tom, že se čtyřkolka ovládá stejně jako motocykl, se během školení ukazuje být zcela mylná a tak se vzhledem k tomu, že rozumím výkladu tak sotva napůl, snažím hlavně zapamatovat, jak se stroj brzdí. Instruktáž končí, nato všichni startujeme své stroje a poté se po troše zmatků, dává celá malá kolona do pohybu. V čele jede průvodce, který jediný sedí na čtyřkolce sám. Nejprve jedeme po vyasfaltované ulici směrem k pobřeží. Poté odbočíme na prašnou cestu, která prochází podél rybářského trhu, jenž se rozkládá na pláži. Nyní během jízdy míjíme dlouhé řady rybářských lodí, ležících v písku nedaleko od břehu. Před těmito plavidly, jsou pak v několika řadách umístěny desítky přístřešků, ve kterých se prodávají ryby. Jelikož je podvečer, je trh již téměř prázdný. Vzduch v okolí je prosycen intenzivním pachem z ryb a také kouřem, vznikajícím při pálení dřevěného uhlí. Jeho výroba totiž probíhá v prostoru mezi cestou a pláží, jak je patrné nejen podle kouře ale i podle hromad dřeva, navršených podél cesty a již hotového uhlí, uloženého ve velikých pytlích. Poté co mineme rybí trh, stočí se cesta k pobřeží a přivádí nás na pláž, kde náš průvodce zastavuje.

Projížďka

Senegal, rybí trh v Cap Skirringu

Senegal, rybí trh v Cap Skirringu

Nyní se všichni shromáždíme kolem průvodce a čekáme na instrukce. Ten říká, že pojedeme po pláži a upozorňuje nás, že v žádném případě nesmíme vjíždět do vody. Pokračujeme v jízdě. Mokrý písek pokrývající pláž je dostatečně pevný, takže se čtyřkolky neboří a zanechávají za sebou jen mělkou stopu. Postupně během jízdy zrychlujeme, až naše stroje na široké pláži dosáhnou rychlosti padesát kilometrů za hodinu. Za krátko tak přijedeme k místu, ke kterému jsme došli během předchozí procházky a kde přes celou šířku pláže, vyčnívá z písku láva. Tento asi dvacet metrů dlouhý úsek je značně nerovný, s výčnělky vysokými kolem třiceti centimetrů. Všichni před touto překážkou zastavujeme a čekáme, co udělá průvodce. Ten se se svým strojem dává do pohybu, bravurně zdolává lávovou bariéru a ukazuje nám, kudy máme projet. Za ním se přes překážku dostávají další stroje. Nyní je řada na nás. Obezřetně se rozjíždím a vedu stroj přes lávu. Ten se s námi nebezpečně kolíbá a naklání, až mám pocit, že se musíme převrátit. Partnerka za mými zády, mě při tom neustále nabádá k opatrnosti. Čtyřkolka je ale neobyčejně stabilní a tak překážku bez újmy zdoláme. Před námi je nyní znovu zcela volná pláž a tak zkoušíme se svými stroji různé manévry a soupeříme, kdo z nás je rychlejší. Během cesty projedeme také kolem našeho hotelu. Po chvíli se před námi objeví stádo skotu a tak zpomalujeme a opatrně jej objíždíme. Jízda poté bezproblémově pokračuje a my si jí opravdu užíváme. Po ujetí asi patnácti kilometrů průvodce zpomaluje a odbočuje z pláže. Projížďka nyní pokračuje po písečné cestě. Zprvu si nejsem jist, zda tudy vůbec projedeme, neboť kola se boří do hlubokého písku a čtyřkolka se smýká z jedné strany cesty na druhou. Stroj je ale i na tomto terénu stabilní a neuvěřitelně průchodný. Úzká cesta se klikatí mezi keři a stromy a chvílemi to vypadá, že musíme do některého z nich narazit. Nakonec i tuto nástrahu zdárně zdoláváme a zhruba po dvou kilometrech dobrodružné jízdy pískem přijíždíme k silnici, po které se vracíme do Cap Skirringu. To se již stmívá a řidiči ostatních strojů rozsvěcují světla. Já si ale nemohu vzpomenout jak rozsvítit a tak se během jízdy domlouvám s kolegou jak na to. Nakonec také rozsvěcuji a zařazuji se do kolony. Když se po asi jeden a půl hodině vracíme zpátky do města k půjčovně, je již zcela tma. Adrenalinová projížďka na čtyřkolkách končí a musím říci, že i přes moje počáteční obavy, byla pro nás oba velice povedeným zážitkem.

Blog: Poznámky z cest
Téma: SENEGAL
Názory k zápisku: zatím žádné
16.4.2019 10:48
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 17.91
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu
Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu
Senegal, hromady lastur na pláži u Cap Skirringu
Senegal, hromady lastur na pláži u Cap Skirringu
Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu
Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu
Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu
Senegal, pláž Atlantiku u Cap Skirringu
Senegal, půjčovna čtyřkolek v Cap Skirringu
Senegal, půjčovna čtyřkolek v Cap Skirringu
Senegal, Cap Skirring
Senegal, Cap Skirring
Senegal, Cap Skirring
Senegal, Cap Skirring
Senegal, rybí trh v Cap Skirringu
Senegal, rybí trh v Cap Skirringu


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist