nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Plavba po bangkockých kanálech

Během našeho výletu do Bangkoku, si nechceme nechat ujít plavbu po proslulých vodních kanálech, jimiž je hlavní město Thajska protkáno, jako pomyslnou hustou pavučinou. Kráčíme ulicí Chakra Phet a míjíme budovu školy, ze které se hrne skupina školáků, oblečených ve slušivých školních uniformách. Za školou odbočujeme k řece Chao Phraya a záhy přicházíme k molu Pier Rajinee.

Long Tail Boat

Thajsko, Bangkok, lodě Long Tail Boat, čekající před kanálem Bangkok Yai

Thajsko, Bangkok, lodě Long Tail Boat, čekající před kanálem Bangkok Yai

Z tohoto mola vyplouvají nejen lodě River Expres, zajišťující rychlé spojení napříč centrem, ale i čluny Long Tail Boat, vozící turisty po vodních kanálech. Jen co přijdeme na molo, přistupuje k nám muž a vybízí nás, abychom nasedli do lodě. Domlouváme se na ceně, nastupujeme a usazujeme se na dřevěnou lavici. Postupně přichází další turisté, až se loď zaplní. Poté vyplouváme a míříme k protějšímu břehu, do čtvrti Thonburi. U ústí kanálu plavidlo zastavuje a řadí se do fronty lodí, které zde musí počkat, až se otevře plavební komora. Všechny lodě jsou si podobné, jako vejce vejci, jsou úzké, dlouhé, natřené pestrými barvami, mají plátěnou střechu a všechny také mají příď ozdobenou šňůrami pestrých květin a praporků. Kapitán, tvořící celou posádku, sedí na zádi. Každý člun má jiný motor, všechny však očividně pochází z nákladních aut. Z motoru vychází několik metrů dlouhý hřídel s lodním šroubem, šikmo směřující do vody. Podle tohoto hřídele, připomínajícího ocas, pak vznikla i přezdívka lodí, dlouhoocasá. Po několika minutách se začíná otevírat zdymadlo, ze kterého proti nám vyrazí houf barevných plavidel. Pak plujeme s dalšími loděmi do komory, čekáme až se vyrovná hladina vody a poté vplouváme do kanálu Bangkok Yai.

Plava po vodních kanálech

Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai

Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai

Motory burácí a lodě se ženou asi třicet metrů širokým kanálem. Vlny vyvolané lodními šrouby se odráží od břehů a rozhoupávají úzké čluny. Chvíli trvá, nežli se plavidla rozptýlí po hladině a kalná voda se uklidní. Plujeme kanálem a sledujeme jeho břehy, které jsou zastavěny většinou tradičními dřevěnými domky. Velká část je jich vybudována na dřevěných kůlech, zapuštěných do dna kanálu. Většina těchto objektů pak má terasu, ze které se dá přímo sestoupit do vody. U některých domů jsou pak dokonce i malé zahrádky. Z terasy jednoho z domů na nás štěká pes tak zuřivě, že máme obavy, aby k nám neskočil do lodě. Kromě udržovaných domů, míjíme také zanedbané, polorozpadlé baráky. Život lidí, obývajících domy podél kanálů, je bezprostřední blízkostí vody, v mnoha směrech ovlivněn. Rozvětvené kanály jim slouží jako dopravní cesty, jako plovoucí tržiště, jako místo pro osvěžení, jako zdroj užitkové vody pro potřeby domácnosti a nezřídka také jako kanalizace. Místy jsou břehy kanálu zpevněny betonovou zdí. Tam pak stojí zděné obytné domy, různé průmyslové objekty a také svatyně. Během cesty podplouváme pod několika širokými mosty a také míjíme mola, u nichž zastavují lodě, zajišťující dopravu po kanálech. Nyní proplouváme kolem kanálu Khlong Dan, který je jeden z mnoha dalších, napojujících se na kanál Bangkok Yai. Na jednom místě se blížíme k několika malým loďkám, podobným pramicím, roztroušeným po hladině kanálu. Je to plovoucí obchod a lodě tady čekají na zákazníky. V každé z loděk sedí žena a v rukách třímá pádlo. Jen co trhovkyně spatří náš člun, zamíří se svými loďkami k nám a hlasitě nabízí své zboží. Většinou je to balená voda a různé suvenýry. Naše loď však nezastavuje a tak z obchodů není nic. V některých domech podél kanálu, se také nachází stabilní prodejny. Občas míjíme člun, plující proti nám. Ten většinou rozčeří vodu tak, že vysoko vystříkne. V takovém případě oceňujeme plachtu, nataženou podél celé délky plavidla, která pasažéry ochrání před nechtěnou sprchou. Kalné vody kanálu nás posléze přivádí na vodní křižovatku. Směrem vlevo vede kanál Bang Chueak Nang, vpravo pak Khlong Mon a rovně pokračuje Bangkok Yai. Kapitán zde stáčí loď vpravo do Khlong Mon, takže nyní plujeme zpátky k řece. Nejprve míjíme svatyni Wat Pho Riang. Poté proplováme třemi ostrými zatáčkami a pak můžeme sledovat řadu člunů ukotvených ve velkém hangáru, stojícím na levém břehu. Pochvíli se již blížíme ke zdymadlu, které je z naší strany otevřené. Proplouváme jím a záhy se ocitáme zpět ve vodách řeky Chao Phraya, jejíž hladinu brázdí spousta plavidel. Naše loď teď pluje šikmo proti proudu na protější břeh a za pár minut přiráží k molu Tha Chang, kde naše cesta končí. Plavba po kanálech čtvrti Thonburi, byla nevšedním zážitkem. Na vlastní oči jsme mohli vidět, jak zde lidé žijí v symbióze s vodním živlem a poznat místa, která pozvolna, ale nenávratně mizí, neboť musí ustoupit stavbě moderních, pozemních komunikací.

Golden Mount

Thajsko, Bangkok, pohled z Golden Mount na chrám Wat Saket

Thajsko, Bangkok, pohled z Golden Mount na chrám Wat Saket

Náš výlet do hlavního města Thajska pokračuje. Procházíme centrem Bangkoku po ulici Bamrung Muang a kráčíme kolem řady obchodů se sakrálními předměty, vystavenými na chodníku. Postupně tak míjíme šik blyštivých soch Buddhy různých velikostí, řady zvonů, stohy obřadních nádob a před jedním obchodem na nás dokonce vyplazuje jazyk černá bohyně smrti Kálí, s několika páry rukou. Poté co přejdeme po mostě přes kanál Khlong Ong Ang, odbočujeme do ulice Boriphat. Podél ní stojí řada domů, v jejichž přízemí se nachází řemeslnické dílny. Přes otevřená průčelí, pak můžeme pozorovat řemeslníky při práci. Nejprve sledujeme kovotepce, jak malým kladívkem tvaruje měděnou nádobu. Pak míjíme dlouhou řadu truhlářských dílen, ve kterých vznikají nejrůznější výrobky, jako dveře, skříňky a další dřevěné předměty. Mezitím přicházíme k brance v bílé zdi. Tabulka umístěná nad brankou prozrazuje, že se blížíme k významné památce, ke Golden Mount, jenž je součástí chrámu Wat Saket. Procházíme do parku, který pahorek obklopuje. U pokladny si zakupujeme vstupenky a po strmém chodníku se vydáváme na vrchol uměle vytvořeného kopce. Podél cestičky jsou mezi stromy a keři umístěny umělé vodopády, doplněné sochami. Míjíme rovněž řadu velikých zvonů, zavěšených na kovové konstrukci. Po schodech, spirálovitě obtočených kolem pahorku, pak vystoupáme na uzavřenou terasu s prodejnou suvenýrů a s malou svatyní. Pak stoupáme dál po úzkém schodišti až na horní otevřenou terasu, v jejímž středu stojí mohutná pozlacená stúpa. Kolem této pagody, ve které má být uložen Buddhův zub, stojí veliké bronzové sochy. Na zábradlí po celém obvodu terasy, pak vlají barevné vlajky. Z téměř osmdesátimetrové výšky, máme krásný výhled na město. Všude kolem je rovina a jediné vyvýšené místo je pahorek, na kterém právě stojíme. Ze svého stanoviště nyní sledujeme rozsáhlý chrám Wat Saket, nacházející se přímo pod námi, v sousedství kopce. Za svatyní se rozkládají bloky nízkých obytných domů a dále pak stojí pás výškových budov, sahající až k obzoru. Golden Mount je poslední místo, které jsme měli v plánu, během našeho dnešního výletu navštívit. Ještě si chvíli užíváme pohled na město a pak sestupujeme dolů. Před námi je nyní již jen cesta zpátky do Pattaye.

Vodní tramvaj

Thajsko, Bangkok, rušný provoz na ulici Phaya Thai

Thajsko, Bangkok, rušný provoz na ulici Phaya Thai

Ze Zlatého pahorku odcházíme k nedalekému mostu Phanfa Bridge, vedoucímu přes kanál Klong Mahanak. U tohoto mostu je konečná stanice takzvané vodní tramvaje, což je veřejná doprava motorovými loděmi, pendlujícími po vodním kanálu. Po schodech sestupujeme na molo a nastupujeme na loď. Ta nejprve propluje pod mostem, otáčí se a pak vyplouvá na zhruba patnáct kilometrů dlouhou plavbu, do druhé konečné stanice. Vodní tramvaj je vzhledem k neustálým dopravním zácpám, velice spolehlivý způsob dopravy mezi centrem Bangkoku a jeho severovýchodním okrajem. Po chvíli k nám přichází průvodčí, vybírá jízdné a poté se obratně po bočnici lodě přemísťuje k dalším cestujícím. Plavidlo plné lidí proplouvá úzkým kanálem, jehož břehy jsou zpevněny kamennou zdí. Během plavby kalnými vodami kanálu, vidíme podobný obrázek jako ve čtvrti Thonburi. Břehy lemují řady nízkých domů, natěsnaných jeden vedle druhého. Na balkonech visí prádlo a před domy stojí řady květináčů s různými rostlinami. Po několika minutách připlouváme k molu Hua Chang Bridge, kde vystupujeme. Přes rušné tržiště se pak prodíráme na ulici Phaya Thai, která nás přivádí k frekventované křižovatce s ulicí Rama I. Zde vystoupáme po schodech na soustavu vyvýšených ramp, po nichž vedou chodníky, propojující několik okolních budov. Ještě o něco výše, pak nad našimi hlavami vedou dvě estakády, po nichž jezdí nadzemní rychlodráha. Po jednom z chodníků, vysoko nad kolonami aut, nyní přicházíme na stanici rychlodráhy Skytrain. Po známé proceduře s jízdenkami, nastupujeme do přeplněné soupravy, která nás posléze dopravuje do stanice Ekamai. Zde vystupujeme a míříme na autobusový terminál, ze kterého odjíždí linky, směřující na východ od metropole. Zakupujeme si jízdenky na nejbližší večerní spoj do Pattaye a již značně unaveni usedáme v hale, kde čekáme na náš autobus. Po chvíli již sedíme na pohodlných sedadlech a odjíždíme z Bangkoku, města plného krásných památek, kterému se pro jeho vodní kanály také přezdívá, Benátky jihovýchodní Asie.

Blog: Poznámky z cest
Téma: THAJSKO
Názory k zápisku: celkem 2 (poslední 16.7.2018 10:13)
12.4.2016 12:33
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 20.25
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Thajsko, Bangkok, lodě Long Tail Boat, čekající před kanálem Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, lodě Long Tail Boat, čekající před kanálem Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plovoucí obchod na kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plovoucí obchod na kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, plavba po kanále Bangkok Yai
Thajsko, Bangkok, prodej sakrálních předmětů na ulici Bamrung Muang
Thajsko, Bangkok, prodej sakrálních předmětů na ulici Bamrung Muang
Thajsko, Bangkok, pohled z Golden Mount na chrám Wat Saket
Thajsko, Bangkok, pohled z Golden Mount na chrám Wat Saket
Thajsko, Bangkok, rušný provoz na ulici Phaya Thai
Thajsko, Bangkok, rušný provoz na ulici Phaya Thai


Diskuse k zápisku

 NadpisVloženoAutor
Buy Real Passports,Driver’s License,([email protected])ID Cards 21.6.2016 11:31 Anonym
where to buy counterfeit banknotes? 16.7.2018 10:13 Travel Solution
TOPlist