nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Nejmladší stát Evropy

Naše cesta po Balkánském poloostrově, pokračuje přejezdem ze Srbska do Kosova. Opouštíme Bělehrad a po dálnici A1, vyjíždíme směrem na jih. Cesta po kvalitní vozovce rychle ubíhá a tak se po zhruba dvou hodinách blížíme k městu Niš, vzdálenému zhruba dvěstě kilometrů od hlavního města. Během cesty nám průvodce, který je černohorec žijící na Slovensku, dává informace o Srbsku a Kosovu a také nám líčí osobní postřehy ze života na Balkáně, kde po dlouhá léta žil. Krátce před městem Niš, zastavujeme u čerpací stanice na krátkou přestávku. Moderní vybavení a nabízený sortiment pohonných hmot a doplňkového zboží, se v ničem neliší od nabídky benzinek u nás. Jenom zdejší ceny, jsou poněkud nižší nežli ty naše. Po občerstvení pokračujeme v cestě. Poté, co velikým obloukem mineme město Niš, řidič odbočí z dálnice a u turniketu zaplatí poplatek za její použití. Pak již rovinatou krajinou směřujeme k městu Prokuplje, za kterým se silnice stočí do údolí řeky Toplica. Vozovka je nyní úzká a není moc kvalitní, takže cesta plyne jen pomalu. U města Kursumlija se silnice odkloní na jih a krajinou plnou kopců, nás přivádí k hranici s Kosovem.

Hraniční přechod

Ještě než přejedeme hranici, musíme se zařadit na konec dlouhé fronty kamionů, autobusů a osobních aut, stojící před společným hraničním přechodem Merdare, který se nachází na kosovské straně. Před hraničním přechodem popojíždíme již dvě hodiny a osazenstvo autobusu včetně nás je již netrpělivé, neboť jsme už dávno odvykli frontám a kontrolám na hranicích. Jediný průvodce zůstává klidný a vybízí nás, ať pokojně čekáme a dodává, že tady na Balkáně, všechno trvá déle, nežli jinde v Evropě. Po další půlhodince, se náš autobus konečně dokodrcá k buňce, umístěné uprostřed silnice. V prosklené kukani sedí dva pracovníci srbské pasové kontroly a o něčem mezi sebou diskutují. Náš průvodce nyní uchopí štos pasů, které od nás mezitím vybral a z chladicího boxu bere několik plechovek piva. Poté ještě z peněženky vyndává eurobankovku a takto vybaven, míří ke kontrole. Jeden z mužů přebírá od průvodce pasy a druhý bez mrknutí oka přijímá dárky, které okamžitě mizí v šuplíku. Po kontrole pasů, popojíždí náš autobus na druhý konec přístřešku a zastavuje u buňky, v níž pracuje kosovská pasová kontrola. Kontrolní proces, včetně předávání dárků, se nyní opakuje. Vzhledem k tomu, že nás na naší cestě, čeká přejezd přes několik dalších hraničních přechodů, začíná nám být jasné, proč si průvodce, přibalil na cestu tolik piva. Když nám průvodce po kontrole rozdává pasy, tak si všichni oddychneme, že máme nepříjemné čekání za sebou. V tom ale k našemu autobusu přichází muž v uniformě a gestikuluje směrem k řidiči, aby vystoupil. Poté vidíme, jak ukazuje na předek autobusu a něco řidiči říká. Ten se poté vrací do vozu pro doklady. Při odchodu ještě stačí říci průvodci, že po něm kosovský policista požaduje pokutu sto euro, za znečištěnou registrační značku. Řidič pak s policistou odchází do služebny a my čekáme dál. Asi po čtvrt hodině se řidič vrací a říká, že nakonec pokutu nedostal, neboť údajně znečištěná značka, byla ze strany policisty jen záminka, aby mohl vymáhat všimné. Poté co obdržel bakšiš, na přestupek zapomněl. Nyní nám již nic nebrání, abychom pokračovali v cestě do Prištiny a tak řidič usedá za volant a vyjíždí. Když po více nežli třech hodinách čekání odjíždíme od hraničního přechodu, jsme z toho všichni značně rozladěni. Průvodce ale říká, že to není až tak zlé, že zde minulý měsíc, čekal dokonce sedm hodin.

Kosovo, Priština, mešita Jašar Paša

Kosovo, Priština, mešita Jašar Paša

Kosovo

Přijíždíme do Kosovské republiky, nejmladšího státu Evropy, který teprve v roce 2008, vyhlásil nezávislost na Srbsku. Rozloha Kosova je srovnatelná s naším Středočeským krajem a počet jeho obyvatel, se blíží ke dvěma milionům, z nichž drtivou většinu tvoří Albánci. Dvěstětisíc lidí, pak žije v hlavním městě Prištině. V městečkách a vesnicích, kterými projíždíme, vidíme velké množství nových domů. Průvodce říká, že až do nedávna, si zde mohl každý postavit cokoli a kdekoli a že až v poslední době, začínají státní instituce novou výstavbu regulovat. To je patrně asi důvod, proč na nás kosovská sídla, působí jaksi neuspořádaně a chaoticky. Když přijíždíme do Prištiny, začíná se již stmívat. Řidič nasměruje autobus do čtvrti Tophane, ležící zhruba uprostřed města a zastavuje nedaleko hotelu, stojícího ve vedlejší ulici. K němu však musíme dojít pěšky, neboť ulička je tak úzká, že by se do ní autobus nevešel. Po ubytování v novém čistém hotelu, se vydáváme na večeři. Cestou potemnělými uličkami starého města, míjíme několik restaurací, z nichž volíme podnik Liburnija. Ve stylově zařízené restauraci, nás čeká nejen příjemné prostředí, ochotná obsluha a dobré jídlo, ale i příznivé ceny. Útratu platíme eurem, neboť tato měna, je v Kosovu oficiálním platidlem.

Procházka po Prištině

Na druhý den ráno, podnikáme procházku po městě. Kolem restaurace, ve které jsme večeřeli, přicházíme k městské radnici a k sousednímu památníku Bratrství a jednoty. Poté, co mineme betonový monument, postavený za jugoslávské éry a vyhlížející jako by stál vzhůru nohama, přicházíme k ulici Agim Ramadani. Ulicí kolem nás projíždí spousta aut, mezi nimž převažují značky ze západní evropy, ale občas zahlédname i auto z Japonska, nebo škodovku. Přejdeme rušnou třídu a ocitáme se u Bazarové mešity, která pochází z patnáctého století a je nejstarší ve městě. Jenom o kousek dál stojí výstavný osmanský dům, ve kterém sídlí Kosovské muzeum a v jeho sousedství, pak mešita Jašar Paša. Nyní postupujeme kolem starých přízemních domků, dál do starého města. Zakrátko se před námi objeví Hodinová věž a naproti přes ulici Sultánova mešita, která je největší ve městě. Po prohlídce zahrady, přilehlé ke svatostánku, se vracíme na ulici Agim Ramadani, po které zakrátko přicházíme na náměstí Ibrahim Rugova. Zde stojí budova kosovského parlamentu, výškový objekt kosovské vlády a také pomník politika, po němž je náměstí pojmenováno.

Kosovo, Priština, katedrála Matky Terezy

Kosovo, Priština, katedrála Matky Terezy

Procházka městem, nyní pokračuje po bulváru matky Terezy, který je celý vyhrazen pro chodce. Po široké ulici pokryté kamennými deskami, korzuje spousta lidí a další posedávají na lavičkách. U Skanderbegova pomníku, který cestou míjíme, je umístěno improvizované hřiště, na němž se odehrává zápas v házené, který sledují četní diváci. Procházíme dál ulicí lemovanou stromy a postupně míjíme Národní divadlo, ministerstvo zahraničí a další významné budovy. Poté přicházíme k pomníku Matky Terezy, u něhož je živo, neboť se zde stále střídají lidé, kteří se u památníku fotografují. Ještě míjíme budovu ministerstva kultury a kolem řady restaurací a kavárniček s předzahrádkami plnými hostů, přicházíme na konec bulváru. Jen co přejdeme přes nevelké náměstí Zahir Pajaziti, ocitáme se na ulici, pojmenované po prezidentovi Bushovi. Podél jedné její strany se rozkládá park Miti, v němž se nachází areál univerzity. Její součástí je i knihovna, o které jsem někdě četl, že aspiruje na titul nejošklivější budovy na světě. Mezi stromy rostoucími v parku, však vidíme jen její část a tak nemůžeme posoudit, zda je toto nelichotivé hodnocení oprávněné. Kolem moderních budov bank, hotelů a cestovních kanceláří, stojících na druhé straně ulice, posléze přicházíme ke katedrále Matky Terezy. Výstavba tohoto kostela, jehož součástí je i vysoká zvonice, byla zahájena v roce 2005 a soudě podle lešení, jímž je část objektu obestavěna, není tato svatyně, dodnes ještě zcela dokončena. Od největšího křesťanského svatostánku v zemi, se nyní vydáváme k památníku NEW BORN. Ten tvoří sedm, asi dva metry vysokých písmen vyrobených z plechu a umístěných jen tak na chodníku. Tento netradiční pomník je středem pozornosti turistů, kteří se u velikých písmen fotografují. Opouštíme moderní monument, vytvořený u příležitosti vyhlášení nezávislosti a kolem nápadné budovy Americké školy, přicházíme na parkoviště u národního stadionu, kde na nás čeká autobus. Procházka centrem Prištiny je u konce. Rázovité město, v němž vedle sebe stojí historické objekty z osmanského období, výtvory z dob socialistické Jugoslávie i nejnovější architektura, na nás zapůsobilo poněkud chaoticky. I přes tuto slohovou nesourodost, však musíme konstatovat, že Priština, má nepochybně svoje jisté vnitřní kouzlo.

Kosovo, Památník bitvy na Kosovském poli

Kosovo, Památník bitvy na Kosovském poli

Kosovské pole

Z centra Prištiny míříme ke Kopci mučedníků, na němž je pohřben první kosovský prezident a bojovníci Kosovské osvobozenecké armády. Poté směřujeme na okraj metropole, na místo zvané Gazimestan. Na této planině stojí památník bitvy na Kosovském poli, ve které se v roce 1389, utkala osmanská vojska se spojenou křesťanskou armádou Srbska a Bosny. Náš autobus, zakrátko přijíždí na nevelké parkoviště, na kterém kromě nás, neparkuje žádné jiné vozidlo. Z prázdného parkoviště, se vydáváme k dvacetpět metrů vysoké kamenné věži, jejíž strohé tvary, jsou prosty jakýchkoli ozdob. Nežli zdoláme úzké vnitřní schodiště, jsme trochu zadýcháni, avšak výhled, který se nám naskýtá z plošiny na vrcholu věže, bohatě vyváží námahu z výstupu. Všude kolem sebe vidíme pole, protkaná zástavbou nízkých obytných domů, nad něž vyčnívá jen telekomunikační věž a komín patřící k elektrárně. Je krásné počasí a tak dohlédneme až ke kopcům na obzoru, které obklopují rozsáhlou planinu, rozprostírající se kolem věže. Prohlídkou památníku, jsme ukončili naše krátké zastavení v Kosovu. Nyní nastupujeme do autobusu a odjíždíme z místa, připomínajícího bitvu, jejíž výsledek měl značný vliv na dějiny Evropy, neboť porážka křesťanské armády na Kosovském poli, předznamenala postup Osmanů až do střední Evropy.

Blog: Poznámky z cest
Téma: BALKÁN
Názory k zápisku: celkem 1 (poslední 18.1. 07:11)
18.3.2018 10:06
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 6.78
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Kosovo, Priština, mešita Jašar Paša
Kosovo, Priština, mešita Jašar Paša
Kosovo, Priština, Sultánova mešita
Kosovo, Priština, Sultánova mešita
Kosovo, Priština, katedrála Matky Terezy
Kosovo, Priština, katedrála Matky Terezy
Kosovo, Priština
Kosovo, Priština
Kosovo, Priština, památník NEW BORN
Kosovo, Priština, památník NEW BORN
Kosovo, Priština, Americká škola
Kosovo, Priština, Americká škola
Kosovo, Památník bitvy na Kosovském poli
Kosovo, Památník bitvy na Kosovském poli
Kosovo, pohled z Památníku bitvy na Kosovském poli
Kosovo, pohled z Památníku bitvy na Kosovském poli


Diskuse k zápisku

 NadpisVloženoAutor
Niš 18.1. 07:11 Radim
TOPlist