nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Město plné paláců

Na seznamu zemí, které máme během naší balkánské cesty navštívit, si odškrtáváme Kosovo a vydáváme se po dálnici R6 z Prištiny směrem na jih. Dálnice prochází úrodnou nížinou řeky Sitnica a je z obou stran obklopena poli. U města Uroševac, zhruba v polovině cesty do Skopje, kam máme namířeno, dálnice končí. Silnice M2, po které nyní jedeme, vede podél řeky Nerodime a také kolem ní, se rozkládají četná pole. Charakter krajiny se však před městem Kačanik mění a po obou stranách silnice, se začínají zvedat kopce. Za Kačanikem, ve kterém řeka Nerodime splyne s řekou Lepenac, pak řeka i silnice prochází Kačanickou soutěskou, hlubokou několik set metrů. Průvodce nás během cesty zahrnuje informacemi o Makedonii, balkánské zemi, do které právě míříme a také nám podává kalíšky s domácí meruňkovicí, aby nám cesta lépe utíkala, jak říká. Krátce poté co opustíme soutěsku, přijíždíme k hranici s Makedonií, na hraniční přechod Han i Elezit. Fronta vozidel stojících před námi, není naštěstí moc dlouhá. Poté co na nás přijde řada, následuje nám již známá procedura s předáváním všimného celníkům a zběžná kontrola pasů. Totéž se za chvíli opakuje na přechodu Blace, na makedonské straně hranice. Pasové formality na obou stranách hranice, jsou tentokrát vyřízeny zhruba za hodinu a průvodce si pochvaluje, že je to na místní poměry velice dobrý čas. Zatím co si rozdáváme pasy, opouštíme hraniční přechod a vydáváme se na cestu do vnitrozemí Makedonie, v pořadí již třetího státu na naší balkánské cestě. Po necelé půlhodince jízdy, pak přijíždíme do Skopje, do hlavního města země, která má rozlohu asi jako třetina Česka a žije v ní kolem dvou milionů obyvatel.

Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru

Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru

Bílé paláce

O Skopje jsem poprvé slyšel v souvislosti s katastrofálním zemětřesením, které město postihlo v roce 1963. Zemětřesení si tenkrát vyžádalo mnoho obětí a značně město poškodilo. Vzpomínám si, jak jsem o této neblahé události, tehdy jako náctiletý, opakovaně slýchal ve zprávách a také na to, jak se pořádala sbírka, na pomoc obětem této katastrofy. Do metropole, v níž žije zhruba půl milionu obyvatel, přijíždíme od severozápadu. Po krátké jízdě živými ulicemi Starého města, překonáváme po mostě Matky Terezy řeku Vardar a zaparkujeme na jejím pravém břehu, na velkém parkovišti, ležícím na okraji centra. Zde vystupujeme a vydáváme se po nábřežní promenádě na procházku městem. Obdivujeme při tom honosné budovy ministerstva zahraničí, prokuratury a archeologického muzea, vystavěné v historizujícím slohu a stojící na protějším břehu. Bílý mramor, ze kterého jsou tyto paláce postaveny, září v odpoledním slunci, stejně jako pozlacené ozdobné lucerny, stojící podél řeky. Kráčíme dál po nábřeží a posléze přicházíme ke Kamennému mostu, za nímž řada okázalých staveb pokračuje. Nejblíže mostu je to budova Muzea Makedonského boje, pak Národní divadlo a také Muzeum holocaustu. Všechny tyto objekty a také mnoho dalších, byly vystavěny v posledních několika letech, v rámci ambiciózního plánu makedonské vlády, přeměnit město na moderní metropoli. Součástí tohoto projektu, jsou rovněž makety lodí umístěné na nábřeží, nové mosty přes Vardar a řada památníků a soch, instalovaných v centru města. Největším z nich je gigantická, přes dvacet metrů vysoká jezdecká socha Alexandra Velikého, která vévodí Náměstí Makedonie. Nyní se vydáváme po zrenovovaném Kamenném mostě, pocházejícím z patnáctého století, na levý břeh Vardaru. Z mostu přitom sledujeme plastiku umístěnou přímo v řečišti, která představuje plavkyni, připravenou ke skoku do vody. Poté, co přejdeme na levý břeh, procházíme kolem několika dalších soch a kolem kašny s vodotryskem, střežené ohromnými lvy. Osvěženi vodní tříští, kterou k nám z kašny přináší vítr, posléze přicházíme ke kostelu Sv. Dimitrije s bílou zvonicí. Jen kousek od tohoto křesťanského svatostánku, stojí osmanské lázně Daut Pasha Haman, které dnes slouží jako výstavní síň. Tato islámská památka z patnáctého století, jako by předznamenávala změnu v charakteru města, která nás čeká.

Makedonie, Skopje, Stara Čaršija, v pozadí mešita Mustafa Paši

Makedonie, Skopje, Stara Čaršija, v pozadí mešita Mustafa Paši

Staré město

Jen co po nadchodu přejdeme přes rušný bulvár Goce Delčev, zmizí moderní paláce a sochy a my se ocitáme v úplně jiném světě. Nacházíme se totiž v historickém centru města, zvaném Stara Čaršija, které si dodnes zachovalo orientální ráz a které je plné obchůdků, čajoven a řemeslných dílen. Kolorit tohoto místa ještě dotváří mohutné zdi pevnosti Kale, hrdě se tyčící na kopci, vysoko nad starým městem. Jen pomalu procházíme spletí uliček plných lidí, kouře z dřevěného uhlí a aroma orientálního koření. Vůně grilovaného masa, která se line ulicí nám připomíná, že je čas na jídlo. Zamíříme tedy do nedaleké barbeque restaurace Destan, o které náš průvodce tvrdí, že zde připravují nejlepší čevapi v celé zemi. Pochvíli již usedáme v plně obsazené, stylově zařízené restauraci. Díky hbité obsluze, však nečekáme dlouho a zakrátko si již pochutnáváme na voňavých masových tyčinkách a zapíjíme je místním pivem Skopsko. Po výborném jídle, pokračujeme v procházce starým městem. Pochvíli přicházíme k historické kamenné budově s mnoha kopulemi, v níž býval Starý bazar a ve které, se dnes nachází galerie. Postupujeme dál a posléze přicházíme k mešitě Mustafa Paši. U této významné muslimské svatyně, naše procházka starým městem končí a my se vracíme zpátky do centra.

Makedonie, Skopje, připomínka zemětřesení z roku 1963

Makedonie, Skopje, připomínka zemětřesení z roku 1963

Památka na zemětřesení

Cestou přes Kamenný most, se nám naskýtá pěkný pohled na zalesněný kopec Vodno, rozprostírající se na jižním okraji města a na Kříž tisíciletí, který je na něm vztyčen a který je se svou výškou šedesátšest metrů, údajně nejvyšším křížem na světě. Poté co přejdeme Kamenný most, ocitáme se na Náměstí Makedonie, které je obestavěno vícepatrovými domy, v nichž převážně sídlí banky a mezinárodní hotely a na kterých, jsou většinou umístěny veliké reklamní poutače. Vydáváme se po kamenné mozaikové dlažbě napříč náměstím, které je plné lidí. Nejprve míjíme sochu Alexandra Velikého, od které dohlédneme na další monumentální dílo, kterým je Brána Makedonie. Poté postupujeme dál, až na jižní okraj obdélníkového náměstí, kde se zastavujeme u Ristikova paláce, který byl dokončen v roce 1926 a bez úhony přečkal zemětřesení v roce 1963. Nyní míříme do ulice Makedonia, jedné z tříd, které se na náměstí paprskovitě sbíhají. Touto ulicí, která je pěší zónou, zakrátko přicházíme ke křížení s bulvárem Dame Gruev, po němž kromě množství aut, projíždí také červené dvoupatrové autobusy, podobné těm londýnským. Poté přicházíme k domu, v němž se nachází památník Matky Terezy a vstupujeme dovnitř. Po prohlídce muzea této kontroverzní světice, která se ve Skopje narodila, pokračujeme v procházce po pěší zóně. Také zde, je instalováno několik soch, u kterých se fotografují turisté. Pak již přicházíme na konec pěší zóny a před námi přes ulici, stojí budova bývalého nádraží, která byla poničena při zemětřesení. Byla však záměrně ponechána poškozená, jako připomínka této tragické události, včetně hodin umístěných na stěně budovy, které stále ukazují čas pět hodin a sedmnáct minut, tedy dobu, kdy otřesy začaly. U tohoto objektu, ve kterém se dnes nachází muzeum, naše procházka po Skopje končí. Město opouštíme překvapeni výstavností jeho paláců a okázalostí centra, která vůbec nekoresponduje s faktem, že Makedonie, patří mezi nejchudší země Evropy.

Blog: Poznámky z cest
Téma: BALKÁN
Názory k zápisku: zatím žádné
18.3.2018 10:07
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 5.41
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru
Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru
Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru
Makedonie, Skopje, nábřeží Vardaru
Makedonie, Skopje, kostel Sv. Dimitrije
Makedonie, Skopje, kostel Sv. Dimitrije
Makedonie, Skopje, čtvrť Stara Čaršija
Makedonie, Skopje, čtvrť Stara Čaršija
Makedonie, Skopje, Stara Čaršija, v pozadí mešita Mustafa Paši
Makedonie, Skopje, Stara Čaršija, v pozadí mešita Mustafa Paši
Makedonie, Skopje, čtvrť Stara Čaršija
Makedonie, Skopje, čtvrť Stara Čaršija
Makedonie, Skopje, památník Alexandra Velikého
Makedonie, Skopje, památník Alexandra Velikého
Makedonie, Skopje, připomínka zemětřesení z roku 1963
Makedonie, Skopje, připomínka zemětřesení z roku 1963


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist