nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Luzern

St. Gallen

Po celonoční jízdě Německem, vjíždíme na území Švýcarska a časně ráno přijíždíme do města St. Gallen. Když projíždíme ulicemi města je ještě šero a všude je zavřeno. Jen velká okna nádraží svítí žlutým světlem, které osvětluje Nádražní náměstí. Zastavujeme zde a jdeme se občerstvit do pěkné nádražní budovy. Po snídani se vydáváme na procházku městem, které leží v německy mluvící části země. Po St. Leonhard-Strasse se dostáváme do sadů, které obepínají celý historický střed města. Podél stromořadí přicházíme na Marktplatz, na příjemné náměstí se stromy, lavičkami, venkovními kavárnami a s kašnou. Poté odbočujeme na pěší zónu Marktgasse. Cestou bezvadně zrenovovaným centrem míjíme krásné středověké domy, z nichž mnohé mají arkýře, které jsou pro zdejší oblast typické. Po krátké chůzi přicházíme k opatství sv. Havla, které tvoří jádro města. Stojíme na okraji velkého prostranství, obestavěného klášterními budovami. Zdejší klášter byl založen roku sedmsetdevatenáct a jako významná památka je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Po pěšince vedoucí mezi trávníky se vydáváme ke kostelu sv. Havla, který stojí v jižní části komplexu. Pochvíli přicházíme k impozantní barokní katedrále s překrásně zdobeným průčelím se dvěma věžemi a vstupujeme dovnitř. Po prohlídce jedinečného interiéru opouštíme svatostánek a vracíme se k autobusu. Naše první zastávka na cestě po Švýcarsku končí a my se loučíme se St. Gallenem, městem se sedmdesátipěti­tisíci obyvatel, které je správním centrem stejnojmenného kantonu.

Appenzell

Švýcarsko, Appenzell

Švýcarsko, Appenzell

Dalším naším cílem je rázovité městečko Appenzell, ležící na úpatí horského masívu Alpstein. Po mostě vedoucím přes řeku Thur, rozbouřenou po několikadenních deštích, se dostáváme do centra městečka, jehož východní část je zónou bez aut. Nejprve se zastavujeme v kostele St. Mauritius, ve kterém vyniká honosný barokní oltář. Poté procházíme ulicí Hauptgasse směrem na náměstí. Kolem ulice stojí malebné, precizně udržované domy s nástěnnými malbami na fasádách. Ve výzdobě domů převažují barevné ornamenty a výjevy z okolní přírody. V přízemí většiny domů jsou umístěny obchody. Před jedním z nich je vystaven celý zástup trpaslíků, kteří budí pozornost kolemjdoucích. Míjíme barevné pidimužíky a pochvíli přicházíme na malé náměstíčko, které je obestavěno typickými appenzellskými domy. Ty jsou všechny pestře pomalovány, takže si zde připadáme jako mezi kulisami, připravenými pro nějakou divadelní hru. Procházíme přes náměstí a poté po ulici Marktgasse odcházíme z centra Appenzellu, města se sedmitisíci obyvateli, které je střediskem nejmenšího kantonu, proslulého kolektivní správou formou všelidového hlasování a také výrobou aromatických sýrů.

Luzern

Naše cesta po Švýcarsku pokračuje přejezdem z Appenzellu do Luzernu. Nejprve projíždíme hornatou krajinou kolem jezer Zürichsee a Zugersee a poté přijíždíme k Vierwaldstätter­skému jezeru, na jehož západním okraji město se zhruba šedesátitisíci obyvatel leží. Prohlídka města začíná na Náměstí Evropy, které se rozkládá na břehu jezera, jehož hladinu brázdí výletní lodě. Procházíme po molu, u něhož jsou zakotveny řady nejrůznějších lodí. Poté kolem futuristického kongresového centra přicházíme na Nádražní náměstí, v jehož středu stojí vstupní portál, který býval součástí zbourané nádražní budovy. Procházíme kolem tohoto zrenovovaného oblouku s hodinami a s bronzovou sochou na vrcholu a míříme k budově Luzernského divadla.

Kaplový most

Zde se přes řeku Reuss, která nedaleko odtud vytéká z jezera, klene proslulý Kaplový most. Tento krytý dřevěný most, pocházející ze čtrnáctého století, vede šikmo přes tok řeky a jeho obrázek s charakteristickou Vodní věží, je znám z četných obrazových publikací. Vydáváme se přes most na druhý břeh řeky. Spolu s desítkami dalších turistů postupujeme po dřevěné mostovce a prohlížíme si obrazovou výzdobu na krovu, který most zastřešuje. Tyto barvami hýřící malby představují fragmenty z dějin země. Pochvíli přicházíme k osmiboké kamenné věži stojící ve vodě, která je součástí mostu a je symbolem Luzernu. Poté se dostáváme na severní břeh a kolem měšťanského domu s válcovou věží, se vydáváme na procházku městem.

Lví památník

Švýcarsko, Luzern, Lví památník

Švýcarsko, Luzern, Lví památník

Za honosnou budovou hotelu Schweizerhof odbočujeme na ulici Löwenstrasse, která nás přivádí na okraj zahrady Gletschergarten. Kráčíme po udržovaných cestičkách mezi vysokými stromy a zakrátko se dostáváme k Lvímu památníku, který rovněž paří k symbolům města. Přicházíme k malému jezírku, za nímž se nachází skalní stěna, ve které je vytesána plastika, představující umírajícího lva. Pomník byl vytvořen začátkem devetenáctého století k uctění hrdinné smrti příslušníků švýcarské gardy, kteří byli zabiti francouzskými revolucionáři. Od dojemného památníku odcházíme do nedalekého muzea zvaného Ledovcový park. Zde vedle rozmanitých historických předmětů, obdivujeme rovněž zkameněliny a takzvané obří hrnce, což jsou rozměrné válcovité jámy, vytvořené ledovcem ve skále.

Staré město

Z Gletschergarten se vydáváme do Starého města. Úzkými uličkami s měšťanskými domy s barevně malovanými fasádami, se dostáváme na Kapellplatz. Z tohoto náměstí s kašnou poté pokračujeme kolem baziliky sv. Petra na nábřeží Rathausquai. Procházíme podél břehu a míjíme řady stolků několika venkovních kaváren, instalovaných podél řeky. Pak přicházíme k renesanční budově radnice. Zde opouštíme nábřeží a odbočujeme do malé uličky, vedoucí na Kornmarkt. Z tohoto půvabného náměstíčka je krásný pohled na kamennou věž radnice s baňatou věží a s hodinami. Nyní se pouštíme další uličkou na náměstí Weinmarkt s řadou zdobených domů. Před jedním z nich se na chvíli zastavujeme a posloucháme hudbu, produkovanou skupinou mladých hudebníků. Procházka Starým městem pokračuje, úzké půvabné uličky nás nyní přivádí na Mühlenplatz. Přecházíme přes toto podlouhlé náměstí na jeho západní stranu, kterou tvoří nábřeží. Stojíme u řeky a pozorujeme, jak nad domy stojícími na protějším břehu, začínají z trhajících se mraků vystupovat obrysy skalního masívu Pilatus, který tvoří podmanivé panorama města. Jen několik metrů od nás, se nachází druhý luzernský krytý most, Spreuerbrücke. Tento dřevěný most pocházející z patnáctého století, je podobně jako jeho slavnější protějšek, vyzdoben malbami na dřevěném stropě. Po mostě, na jehož prostředním pilíři stojí malá dřevěná modlitebna, se dostáváme na jižní břeh. Vydáváme se podél řeky a pochvíli již stojíme před jezuitským kostelem sv. Františka, jehož dvě věže s cibulovitou bání, vysoko převyšují všechny okolní budovy. Prohlídkou interiéru kostela, který je bohatě zdobený malbami a štukami, naše procházka městem končí. I když jsme nemohli během naší krátké návštěvy poznat všechny jeho pamětihodnosti a zajímavosti, odjíždíme z Luzernu okouzleni krásou jeho památek, malebností jeho centra, ale i jedinečností jeho moderních staveb a to vše navíc umocněné krásou okolní alpské přírody.

Blog: Poznámky z cest
Téma: ŠVÝCARSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
19.6.2012 11:59
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 20.51
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Švýcarsko, Appenzell
Švýcarsko, Appenzell
Švýcarsko, Luzern, Kaplový most
Švýcarsko, Luzern, Kaplový most
Švýcarsko, Luzern, Lví památník
Švýcarsko, Luzern, Lví památník
 


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist