nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Křesťanské památky v okolí Damašku

Klášter Sajdnaja

Vyjíždíme z Damašku a míříme ke křesťanským památkám, které se nachází na okraji pouště, severně od města. Po zhruba půl hodině jízdy přijíždíme do městečka Sajdnaja a zastavujeme na parkovišti pod vysokou skálou, na níž stojí ženský klášter Panny Marie. Vystupujeme z mikrobusu a stoupáme po terasovitém schodišti s desítkami schodů, k masivní bráně vedoucí do kláštera. Někteří návštěvníci vyjíždí nahoru k bráně výtahem, zabudovaným ve věži stojící vedle parkoviště. Vstupujeme do kláštera a procházíme jeho tichými prostorami. Dostáváme se až ke klášternímu kostelu, ve kterém právě probíhá mše. Přes zavřené dveře slyšíme kněze, který promlouvá k věřícím nám neznámým jazykem. Je to aramejština, jazyk, kterým mluvil Ježíš Kristus. Zdejší klášter je jedno z mála míst, kde se používání aramejštiny dochovalo. Od kostela postupujeme dál do nitra kláštera. Přicházíme k malé svatyni, ve které hoří desítky svíček a která je prostoupena mystickou atmosférou. Přistupujeme ke stěně s relikviemi a prohlížíme si nejvzácnější z nich, ikonu Panny Marie, kterou namaloval sv. Lukáš. Tento posvátný obrázek roní krůpěje oleje, kterému je přisuzována zázračná moc „uzdravování“.

Sýrie, Sajdnaja, pohled z kláštera na město

Sýrie, Sajdnaja, pohled z kláštera na město

Chvíli pozorujeme věřící, jak se před posvátným obrázkem pokorně modlí a poté opouštíme svatyni. Prohlídka kláštera pokračuje. V jedné jeho části míjíme obytné prostory pro jeptišky. Na balkonu před dveřmi se na šňůrách suší prádlo a v květináčích rostou muškáty. Během prohlídky procházíme mezi upravenými kamennými objekty kláštera, které jsou propojeny četnými schodišti a terasami. Z jedné z nich pozorujeme městečko Sajdnaja, které se rozprostírá na svazích okolních kopců. Pak již sestupujeme k východu z kláštera. Vracíme se na parkoviště a odjíždíme ze Sajdnaje, městečka ležícího na místě, kde podle tradice měl Kain, zabít svého bratra Ábela.

Klášter sv. Tekly

Naše cesta vede dál do nedaleké Maaluly. Zastavujeme na náměstí El Deir, nalézajícím se uprostřed malebného městečka, sevřeného ze dvou stran vysokými skálami. Ke strmým skaliskům jsou přilepeny bílé domky, které šplhají až vysoko nad úroveň náměstí. Maalula má křesťanskou tradici a jeho obyvatelé dodnes mluví aramejsky. Přemísťujeme se do rohu náměstí ke kamennému schodišti a stoupáme po něm přímo do ženského kláštera sv. Tekly. Procházíme nádvořím a vstupujeme do klášterní kaple. Prohlížíme si zde zářivě barevné fresky na stěnách a na stropě a poté opouštíme svatostánek. Nato se po schodech vydáváme do jeskyně, nacházející se ve skále nad klášterem. V této jeskyni podle pověsti žila na sklonku svého života světice Tekla. Ta byla učednicí sv. Pavla a díky zázraku se zachránila před pronásledovateli, kteří ji stíhali kvůli její křesťanské víře. Zdoláváme poslední schod a vstupujeme do jeskyně, jejíž jedna strana je otevřená. Přímo ze skály vyrůstá kmen mohutné meruňky, jejíž rozložitá koruna zaplňuje část jeskyně a jejíž větve se rozrůstají z jeskyně ven. Procházíme po dlážděné podlaze do rohu jeskyně, kde se nachází malá studánka plná vody, vyvěrající ze skály.

Sýrie, Maalula, jeskyně nad klášterem  sv. Tekly

Sýrie, Maalula, jeskyně nad klášterem sv. Tekly

Podle tradice má tato voda zázračné léčivé účinky a každému, kdo se vodou potře, vyléčí všechny jeho neduhy. Vedle jeskyně se nachází hrobka sv. Tekly. Procházíme nízkými dveřmi dovnitř, přivykáme šeru a rozhlížíme se. Na stěnách hrobky jsou zavěšeny ikony, na malém stolku hoří řady svíček, ze stropu visí kadidelnice a v rohu se modlí zpěvným hlasem jeptiška. Na jedné stěně hrobky je mezi ikonami mříž, za kterou jsou uloženy ostatky sv. Tekly. Za drobnou minci kupujeme svíčku, zapalujeme jí a umísťujeme jí k ostatním. Atmosféra v hrobce provoněné kadidlem a zaplněné tichým zpěvem modlitby, je tak magická, že se nám v tuto chvíli chce věřit, že pověst o sv. Tekle a o zázračném prameni je pravdivá.

Kostel sv. Šerže

Sestupujeme zpět na náměstí do centra Maaluly, kde vládne čilý ruch. Před domem, ve kterém se nachází pekárna, stojí ženy frontu na chléb pita. Postáváme nedaleko a pozorujeme, jak každá ze zákaznic odchází od okénka se štůskem placek. Po jedné straně náměstí stojí řada domů s obchůdky. Procházíme kolem nich a obhlížíme zboží, které je před krámky vystavené. Poté míříme na konec náměstí, kam ústí hluboká soutěska sevřená kolmými skalními stěnami. Právě tyto skály byly podle pověsti místem zázraku, neboť se rozestoupily a Tekla vzniklou soutěskou prchla před svými pronásledovateli. Vydáváme se průrvou, kterou protéká malý potůček, na procházku. Kráčíme mezi skálami, které vytváří různé převisy. Během cesty se zastavuji u jednoho zajímavého skalního útvaru a pořizuji záběr kamerou. Nechtěně při tom zabírám i dvě Arabky stojící nedaleko. Obě ženy, s vlasy zahalenými šátkem, ihned potom co zjistí že je natáčím, chvatně mizí za skalním ohybem. Stezka klikatící se vzhůru nás zakrátko přivádí nahoru na skálu. Z jejího okraje se nám naskýtá nevšední pohled na městečko Maalulu a také na klášter sv. Tekly, krčící se pod protější skalní stěnou. Postupujeme dál po cestě kopírující okraj kaňonu a přicházíme k další křesťanské památce, ke klášteru sv. Šerže. Procházíme vraty pobitými železnými pláty a vstupujeme do kostela, který je součástí kláštera. Jeho zdi jsou vystavěny z hrubě opracovaných kamenných kvádrů a podlahu tvoří kamenné desky. Prohlížíme si ikony zavěšené na zdech a obdivujeme zbytky původní kamenické výzdoby. Na chvíli usedáme do dřevěné lavice a přemýšlíme o místech, která jsme během dnešního dne navštívili. Poté odcházíme ze starodávného svatostánku, vystavěného ve čtvrtém století. Zde, u jednoho z nejstarších kostelů na světě, končí naše cesta po křesťanských památkách v okolí Damašku. To, že se v této převážně muslimské oblasti daří po dlouhá staletí udržovat křesťanskou víru, je pro nás do značné míry udivující.

Blog: Poznámky z cest
Téma: SÝRIE
Názory k zápisku: zatím žádné
14.3.2012 13:24
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 18.77
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Sýrie, Sajdnaja, pohled z kláštera na město
Sýrie, Sajdnaja, pohled z kláštera na město
Sýrie, Maalula
Sýrie, Maalula
Sýrie, Maalula, hrobka sv. Tekly
Sýrie, Maalula, hrobka sv. Tekly
Sýrie, Maalula, jeskyně nad klášterem  sv. Tekly
Sýrie, Maalula, jeskyně nad klášterem sv. Tekly


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist