nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Kotorský záliv

Na naší balkánské cestě, máme na programu rovněž návštěvu několika míst, ležících u Kotorského zálivu. Vyjíždíme ze Sutomore a vydáváme se po Jadranské magistrále směrem na sever. Zakrátko projedeme letoviskem Petrovac a blížíme se k městečku Miločer. Krátce před ním však náš autobus zastavuje na odpočívadle a my se všichni nahrneme k okraji silnice, abychom měli co nejlepší výhled na ostrůvek Sv. Štefan, ležící v hloubce pod námi. Pohled na tento malebný kousek pevniny, ještě umocňuje dokonalé nasvícení měkkým slunečním světlem a tak není divu, že závěrky našich fotoaparátů, cvakají ostošest. Poté, co zvěčníme našimi kamerami nejluxusnější hotelové městečko na východním pobřeží Jadranu, pokračujeme v cestě. Následně projedeme Budvou, letoviskem plným hotelů a již směřujeme ke Kotorskému zálivu, který nás vítá pohledem na přistávací dráhu tivatského letiště. Když za oknem autobusu spatřím runway, vybudovanou na břehu moře a končící téměř ve vodě, mimoděk si vzpomínám, jak jsem na tomto letišti, před více jak čtyřiceti lety, přistával v malém Iljušinu, po svém úplně prvním letu. Dodnes si pamatuji, jak jsem tehdy trnul strachy, že pilot přistávací manévr nezvládne a letoun skončí ve vlnách. Z mých myšlenek mě záhy vytrhne tma, která nás obklopí při průjezdu tunelem, po jehož projetí, již máme před očima město Kotor, ležící na břehu stejnojmenného zálivu.

Černá Hora, Kotorský záliv, město Kotor

Černá Hora, Kotorský záliv, město Kotor

Kotor

Do města Kotoru, ve kterém žije asi pěttisíc obyvatel a které je celé obehnáno vysokými zachovalými hradbami, vstupujeme takzvanou Mořskou bránou. Ocitáme se na náměstí Oružja, jenž je obestavěno historickými domy, mezi nimiž vyniká zejména budova divadla a hodinová věž, jejíž hodiny, ukazují právě jedenáct. Slunce, které je již vysoko, rozpaluje svými paprsky zdi domů a také dlažbu, takže nám již začíná být pořádné horko. Z náměstí odbočujeme do postranní uličky a ve stínu, který poskytují vysoké domy, míříme kolem kostelů Sv. Kláry, Sv. Mikuláše a Sv. Marie, k bastionu u Severní brány. Masivní městské hradby zde omývá vodní kanál, v jehož vodách, pozorujeme hemžící se hejna ryb. Odcházíme od brány a bludiště nepravidelných uliček, nás pochvíli přivádí na náměstí, jemuž vévodí kostel Sv. Lukáše, z dvanáctého století. Poté se dostáváme na náměstí Grgurin, na němž stojí stejnojmenný středověký palác, ve kterém se nachází Mořské muzeum. Nyní postupujeme uličkami, které se poněkud vylidnily, neboť se blíží poledne a mnozí turisté zavítali do restaurací, kterých je všude kolem plno. My rovněž usedáme v jedné klidné uličce do útulné kavárny a po malém občerstvení, pokračujeme v procházce. Směřujeme nyní na náměstí Sv. Tripuna, na němž stojí stejnojmenná katedrála, jejíž současná podoba, je výsledkem několika přestaveb, původního románského svatostánku. Před kostelem je živo, nachází se zde prodejna suvenýrů, obležená kupujícími a u vchodu do svatyně, zase stojí skupinka turistů, poslouchajících výklad průvodce. Jen kousek vedle, sedí jen tak na zemi dvě mladé dívky, přivydělávající si hrou na kytaru. Přidáváme děvčatům do klobouku nějaký peníz a vydáváme se dál. Ulička Zanatska, vedoucí místy podloubím, nás posléze přivádí k Jižní bráně. V malém krámku si zde kupujeme suvenýr a vracíme se zpátky do centra města. Pochvíli se znovu ocitáme u hodinové věže a poté opouštíme Kotor. Ten je podle mnohých, jedno z nejlépe zachovalých a nejkrásnějších středověkých měst na Balkáně, což můžeme jen potvrdit.

Černá Hora, Kotorský záliv, ostrov Panny Marie ve skalách

Černá Hora, Kotorský záliv, ostrov Panny Marie ve skalách

Ostrov Panny Marie

Po prohlídce Kotoru, jehož půvabné historické jádro na nás velice zapůsobilo, míříme do místního přístavu. Zde nastupujeme na malou loď a vydáváme se na plavbu po Kotorském zálivu, který je sevřen mezi pohoří Lovčen a Orjen. Zhruba po půlhodině připlouváme k ostrůvku Sv. Jiří, na němž se nachází benediktinský klášter a posléze, přirazíme u mola dalšího ostrůvku, jenž se nachází v těsném sousedství. Tento malý kousek pevniny se jmenuje ostrov Panny Marie ve skalách a má zajímavou historii. Vytvořili jej námořníci, kteří vždy po návratu z moře, jako dík Panně Marii za ochranu při plavbě, shazovali do zálivu kamení. Bylo to v místech, kde se mělce pod hladinou nacházel útes a tak vznikl ostrůvek, na němž byl později postaven kostel, do kterého nyní směřujeme. Do svatostánku spolu s námi míří rovněž skupina turistů z dalších dvou lodí, které právě připluly. Když se po chvíli všichni natlačíme dovnitř, je v nevelké svatyni hodně těsno. Nakonec si všichni postupně prohlédneme interiér a kolem oltáře projdeme k bočním dveřím. Ty vedou do přilehlého muzea, ve kterém kromě jiných exponátů, obdivujeme obsáhlou sbírku stříbrných destiček s rytinami, představujícími výjevy ze života námořníků.

Černá Hora, Kotorský záliv, město Perast

Černá Hora, Kotorský záliv, město Perast

Perast

Po prohlídce kostela se vydáváme na plavbu do městečka Perast, které bývalo ve středověku střediskem mořeplavby a stavby lodí. Během plavby, máme před očima bělostné domy a paláce, které se krčí pod 871 metrů vysokou horou Rudo Brdo a také benátskou pevnost, nacházející se na svahu nad městem. Po chvíli již připlouváme do přístavu a zamíříme k nedalekému baroknímu paláci Bujovičů, ve kterém je umístěno městské muzeum. Poté se vydáváme na procházku po nábřežní promenádě, na které není téměř žádný provoz a tak můžeme v klidu pozorovat úhledné kamenné domy, postavené ve stylu středomořské architektury, ve kterých jsou umístěny četné hotely, penziony a restaurace. Cestou rovněž míjíme řadu středověkých památek, mimo jiné kostelík Sv. Marka, jenž se krčí vedle rozlehlého paláce Smekjevičů a také kostel Sv. Mikuláše s vysokou štíhlou zvonicí, stojící na hlavním náměstí. Po krátké prohlídce tohoto svatostánku, pokračujeme v procházce. Během ní, míjíme několik kaváren a restaurací, umístěných přímo na nábřeží. Promenáda je i zde lemována kamennými domy, mezi nimiž se vyjímají středověké paláce Viskovičů a Balovičů. Ještě dojdeme k malému přístavu, nad nímž stojí kostel Panny Marie Karmelské a ocitáme se na konci promenády, kde naše procházka končí. Během ní, jsme prošli prakticky podél celého městečka, které je velice úhledné a upravené a vedle spousty ubytovacích a stravovacích kapacit, může svým návštěvníkům, nabídnout také řadu historických památek.

Černá Hora, Kotorský záliv, město Tivat

Černá Hora, Kotorský záliv, město Tivat

Tivat

Opouštíme Perast a přes úžinu Verige, která je se svými třistapadesáti metry šířky, nejužším místem Kotorského zálivu, proplouváme do jeho tivatské části. Po chvíli již plujeme kolem Porto Montenegro, což je údajně nejmodernější a nejluxusnější jadranský přístav, vybudovaný teprve nedávno v Tivatu. Když proplouváme kolem mariny, se zájmem sledujeme řady jachet, z nichž mnohé mají i pět palub a jsou dlouhé několik desítek metrů. Po malé přehlídce luxusních plavidel přirážíme u mola, jen kousek od veliké trojstěžňové plachetnice a vydáváme se po nábřeží Maršála Tita, na procházku po Tivatu. Toto černohorské letovisko s jedenáctitisíci obyvatel, má největší letiště v zemi a ve zmíněné marině,nabízí kolem šestiset kotvišť pro lodě a k tomu veškeré potřebné zázemí. Jen kousek od mola, se nachází hodinová věž, kolem které nyní procházíme a míříme podél řady palem do areálu Porto Montenegro. Ihned vedle mariny, tu stojí hotely, luxusní apartmány, sportovní a zábavná zařízení, četné restaurace a obchody. Všechny tyto objekty jsou nové a jejich bílé fasády, září v odpoledním slunci. U nápadité fontány odbočujeme z nábřeží a kolem velké kašny s řadou vodotrysků, míříme do města. Postupně projdeme parkem, mineme moderní budovu městské radnice a přes náměstí Magnolia, se dostáváme k Malému přístavu. Zde usedáme v zahradní restauraci, umístěné na břehu mariny, ke krátkému odpočinku. Pozorujeme při tom jachty zakotvené u mola a posloucháme cinkot jejich ocelových lan, se kterými si pohrává vítr přicházející od moře. Procházkou po Tivatu jsme vyčerpali program dnešního výletu a tak opouštíme Boku Kotorskou, která je oblíbeným cílem mnoha našich turistů, ale i místem, jenž se na sklonku první světové války, zapsalo do historie naší země.

Blog: Poznámky z cest
Téma: BALKÁN
Názory k zápisku: zatím žádné
18.3.2018 10:09
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 8.71
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Černá Hora, Sv. Štefan
Černá Hora, Sv. Štefan
Černá Hora, Kotorský záliv, město Kotor
Černá Hora, Kotorský záliv, město Kotor
Černá Hora, Kotorský záliv, město Kotor
Černá Hora, Kotorský záliv, město Kotor
Černá Hora, Kotorský záliv, ostrov Panny Marie ve skalách
Černá Hora, Kotorský záliv, ostrov Panny Marie ve skalách
Černá Hora, Kotorský záliv, město Perast
Černá Hora, Kotorský záliv, město Perast
Černá Hora, Kotorský záliv, město Tivat
Černá Hora, Kotorský záliv, město Tivat
Černá Hora, Kotorský záliv, město Tivat
Černá Hora, Kotorský záliv, město Tivat
Černá Hora, Kotorský záliv
Černá Hora, Kotorský záliv


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist