nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Konec půstu

Odjíždíme z nejjižnějšího jordánského města Aqaby a vydáváme se na cestu k Mrtvému moři, o kterém jsme toho již mnoho slyšeli. O tom, jak je jeho voda velice slaná, jak hodně nadnáší a jak je léčivá. Nyní, když se k němu blížíme jsme zvědavi, zda se naše představy naplní.

Vysychající moře

Po tom, co projedeme městečkem Feifa, již před sebou spatříme vodní plochu lesknoucí se v dopoledním slunci a přes řídkou mlhu vidíme na protější břeh. Jsme trochu zklamáni a v duchu si říkáme, tohle že je moře, vždyť se dá dohlédnout na jeho druhou stranu. Mrtvé moře postupně vysychá a jeho vodní hladina se neustále snižuje. V důsledku toho se od něj oddělila asi dvacetšest kilometrů dlouhá jižní část, podél které nyní projíždíme. V jeho vodách vidíme řady odpařovacích zařízení na získávání soli, která se pak zpracovává na různé kosmetické a léčebné produkty. Jízda pokračujeme a zanedlouho již před sebou vidíme severní, větší část Mrtvého moře. Ta měří v nejširším místě asi patnáct kilometrů a jeho délka je zhruba šedesát kilometrů. Projíždíme podél břehu, který je tvořen pustými skalisky. Po nějaké době zastavujeme na odpočívadle, abychom si prohlédli kamenný útvar, který ční na skále nad námi. Kámen připomíná postavu člověka a podle pověsti to má být Lotova žena, která zkameněla, když spolu s rodinou prchala ze Sodomy. Pořizujeme záběry skalního sloupu a poté pokračujeme v jízdě podél pobřeží. Zanedlouho již přijíždíme k resortu Amman Beach, ve kterém strávíme část dnešního odpoledne.

Slaná koupel

Jordánsko, Mrtvé moře

Jordánsko, Mrtvé moře

Vstupujeme do areálu, kde jsou za přijatelné vstupné k dispozici převlékárny, WC, sprchy, občerstvení, restaurace a prodejna suvenýrů. Převlékáme se do plavek a jdeme k moři. Nejprve se ale natíráme černým bahnem, které leží všude podél písčitého břehu, který jen pozvolna klesá do vody. Tato bahenní kůra má mnohostranně léčebné účinky. Bahno se proto těží a zpracovává se, podobně jako zdejší sůl, na řadu přípravků. Po nějaké době odstraňujeme černý nátěr z těl a jdeme se vykoupat. Vstupujeme do moře, jenž má teplotu třicet stupňů Celsia a slanost jehož vody přesahuje třicet procent. Pokud se voda dostane do očí, nesnesitelně pálí, stejně jako na všech drobných oděrkách na těle. Díky vysoké hustotě, voda v Mrtvém moři hodně nadnáší. Pokoušíme se potopit pod vodu, ale není to možné, neboť vztlak nás neustále zvedá nad hladinu. Zkoušíme se také položit na hladině na záda, což jde velmi dobře. Naše těla plavou, aniž bychom pohybovali rukama nebo nohama a lze při tom dokonce i číst. Během koupání se nám daří uchránit si obličeje před vlnami, vysokými zhruba třicet centimetrů. Naší kameru jsme však neuhlídali. Jedna větší vlna, totiž během mého návratu na břeh po pořízení záběru, smáčí kameru zavěšenou na mém krku. Slaná voda pak i přes okamžité opláchnutí kamery, zakrátko ukončuje její bytí. Všechny naše následné pokusy o oživení přístroje, jsou již zcela marné. Čas vymezený na koupání rychle uplynul a my jen neradi opouštíme pláž.

Ammán

Odjíždíme z Amman Beach, ležící na břehu Mrtvého moře a směřujeme do metropole Jordánska. Zhruba po hodině jízdy se již ocitáme na jižním předměstí Ammánu, kde se ubytováváme. Poté se vydáváme na prohlídku města, které je vystavěno na několika kopcích a v údolích mezi nimi. Vyjíždíme taxíkem od hotelu a po široké čtyřproudé ulici, kolem níž stojí vysoké moderní budovy, se vydáváme do centra. Po několika kilometrech jízdy zástavbou nových domů, přijíždíme na náměstí Ras Al Ein, jemuž vévodí moderní budova Národního muzea. Poté projíždíme po ulici Koraysh dál do středu města. Jak se k němu blížíme, moderní budovy ubývají a čím dál více vidíme starší domy, postavené převážně z bílého kamene. Po několika minutách další jízdy se již ocitáme v centru, více něž dvoumilionového Ammánu. Střed města není nijak výstavný a ve srovnání třeba s Damaškem, je také podstatně klidnější.

Jordánsko, Ammán, římský amfiteárt v centru města

Jordánsko, Ammán, římský amfiteátr v centru města

Vystupujeme a vydáváme se na pěší prohlídku. Nejprve procházíme kolem kamenných zdí nymphea a prohlížíme si pozůstatky této bývalé veřejné kašny, pocházející z římského období. Pokračujeme v chůzi a pochvíli přicházíme na podélné náměstí Al Hashimi, ležící v údolí mezi dvěma vyvýšeninami. Jižní pahorek je poset obytnými domy, šplhajícími až na jeho vrchol. Na severním kopci pak leží rozsáhlé ruiny římské citadely. Kráčíme přes náměstí, které je pěší zónou a přicházíme k římskému amfiteátru. Nahlížíme do hlediště divadla, které je vybudováno ve svahu hory Jebel Al Qalaa a obdivujeme velikost a zachovalost tohoto kulturního stánku. Poté se vydáváme po dlážděné cestě lemované sloupořadím a pochvíli přicházíme k další památce, k historickému Odeonu. Tato nově zrekonstruovaná, malá kamenná scéna, dnes slouží k pořádání příležitostných koncertů. Nyní se vydáváme přes park na bulvár Al Hashimi a kráčíme po něm až k moderní zvonici s hodinami, která stojí na východním okraji náměstí. Pokračujeme dál v chůzi a přicházíme ke spletité mimoúrovňové křižovatce, od které můžeme pozorovat areál královského paláce Basman, jehož slavnostní osvětlení svítí do nastávajícího šera. V oknech okolních domů pak vidíme barevná světla, které mají většinou tvar hvězdy nebo půlměsíce. V mnohých oknech také blikají světelné řetězy, takže si zde připadáme, jako u nás ve vánočním období. Chvíli pozorujeme pestrá mžikající světla a poté se vydáváme na zpáteční cestu.

Konec půstu

Procházíme po ulici vedoucí podél náměstí Al Hashimi a přitom míjíme četné restaurace a malé provozovny s občerstvením. Ve všech vidíme na podnosech připravené hromady grilovaného masa, zeleninových závitků s různou náplní, dušené i čerstvé zeleniny, ovoce a také chléb pita a spoustu sladkostí různých tvarů. Vzduch před provozovnami je prosycen směsicí exotických vůní, které dráždí naše chuťové buňky. Nastává večer a končí další den postního měsíce. Všichni restauratéři se proto chystají na zástupy hladových muslimů, kteří nesmí po celý den jíst. Ulice se postupně vyprazdňují a lidé se řadí do front před jídelnami. Aby bylo dost místa pro všechny hosty, jsou na chodnících před restauracemi umístěny stolky se židlemi a na náměstí u zvonice, stojí dokonce velký stan, sloužící jako dočasná restaurace. Také před tímto stanem stojí dlouhá řada mužů. Všechno je připraveno a lidé již jen netrpělivě čekají na pokyn, který zahájí hostinu. Ztichlým náměstím se konečně začíná rozléhat zpěvný hlas muezína, svolávajícího věřící k večerní modlitbě. Ihned po ní, se všechny restaurace, bistra a jídelny rázem zaplní. Čas večerní modlitby, byl totiž právě ten pokyn, na který všichni čekali. Všude rázem nastává velký mumraj. Muži ve frontách se strkají, překřikují se a chvatně si na talíře nabírají připravené jídlo. Napjatá nervózní atmosféra se začíná pozvolna měnit. Lidé jsou s přibývajícími sousty jídla uvolněnější a usměvavější a když procházíme kolem předzahrádek, zvou nás hodující muži ke stolu.

Jordánsko, tržiště v Ammánu

Jordánsko, tržiště v Ammánu

Hostina pokračuje a tak jak muslimové po nasycení postupně končí s jídlem, začínají se prázdné ulice znovu plnit lidmi.

Tržiště

Mezitím se setmělo a my přicházíme po ulici Al Hashimi do starého města, z jehož ulic, plných krámků a stánků, vyzařuje typická orientální atmosféra. Obhlížíme nepřeberné množství nejrůznějších předmětů, vystavených před obchůdky. V jednom z nich si kupujeme v té době vyhledávaný suvenýr a sice karty s fotografiemi, americkými vojáky hledaných, iráckých představitelů. Nato opouštíme trh a odcházíme do nedalekého parku, abychom si zde krátce odpočinuli. Sedíme na lavičce a pozorujeme proudy aut projíždějící po Koraysh Street, skupinky lidí korzujících po náměstí a také romanticky osvětlený amfiteátr. Ještě nějakou chvíli zažíváme atmosféru města a pak si zastavujeme taxi, které nás dopravuje zpátky do hotelu. Poté jdeme do hotelové restaurace na večeři. Po dobrém jídle si dopřáváme pivo a víno, neboť na rozdíl od sousední Sýrie, to zde není problém. Dnes naše cesta po Blízkém východě končí, zvedáme proto pohárky a s pozdravem má-as-saláma se loučíme nejen s Ammánem, ale i s celým Jordánskem, s velice zajímavou a na arabské poměry vcelku liberální zemí.

Blog: Poznámky z cest
Téma: JORDÁNSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
2.5.2012 12:18
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 20.70
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Jordánsko, Mrtvé moře
Jordánsko, Mrtvé moře
Jordánsko, Mrtvé moře
Jordánsko, Mrtvé moře
Jordánsko, Ammán, římský amfiteárt v centru města
Jordánsko, Ammán, římský amfiteárt v centru města
Jordánsko, tržiště v Ammánu
Jordánsko, tržiště v Ammánu


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist