nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Györ

Pevnost Monostor

Zastavujeme na parkovišti nedaleko maďarského města Komárom a vydáváme se k pevnosti Monostor. Ta byla vybudována v letech 1850–71 na pravém břehu Dunaje. Jejím hlavním úkolem bylo zajišťovat od jihozápadu rozsáhlou Komárenskou pevnost, ležící nedaleko po proudu, na protějším břehu. Pevnost Monostor také dělostřelecky ovládala tok Dunaje. Blížíme se k pevnosti chráněné mohutnými zemními valy. Ty jsou porostlé trávou a při pohledu ze směru odkud přicházíme, téměř zcela zakrývají bastiony, kasematy a další součásti pevnosti. Stačí však vylézt na jeden z valů a před očima se nám objeví doposud skryté rozsáhlé objekty pevnosti. Blížíme se po přístupové cestě dlážděné bílými kameny k hlavní bráně. Po obou jejích stranách vidíme střílny pro děla a pro pěchotní zbraně. Nad bránou vlají vlajky EU, Maďarska a města Komárom. Vcházíme do brány a jdeme dlouhou chodbou, ze které je vchod do muzea. Prohlížíme si zde vystavené panely s dokumenty a fotografiemi a pak vcházíme na dvůr pevnosti. Obrovský prostor je obestavěn vojenskými objekty. Vidíme zde i několik stanů, které jsou připraveny na jednu z kulturních akcí, pro jejichž pořádání se pevnost využívá. S ohledem na dámskou část naší skupiny upouštíme od podrobné prohlídky celého areálu a opouštíme pevnost, která nebyla nikdy obléhána.

Brána Evropy

Cestou z pevnosti se zastavujeme u betonové, asi čtyři metry vysoké skulptury ve tvaru jakéhosi rámu, stojícího v trávě nedaleko parkoviště. Prohlížíme si zajímavý výtvor a studujeme informační tabuli. Jedná se o takzvanou Bránu Evropy. Tato dílo, které zde bylo instalováno u příležitosti vstupu Maďarska do EU, je vyrobeno ze zdánlivě obyčejného betonu. Ve skutečnosti však je zhotoveno z unikátního materiálu zvaného LITRACON. Vynalezl jej maďarský architekt Áron Losonczi a je to směs jemného betonu a optických skleněných vláken. Tento materiál propouští světlo a při tom si zachovává svou pevnost. S předsevzetím, že se sem někdy znovu vrátíme k důkladné prohlídce pevnosti a okolí, se vracíme na parkoviště a vydáváme se na další cestu.

Prohlídka Györu

Po silnici číslo jedna, vedoucí podél Dunaje, přijíždíme do Györu, města ležícího na severozápadě Maďarska, při ústí řek Rába a Rábca do Dunaje. V místech, kde dnes leží Györ, stával již římský tábor. Pak se zde vystřídaly různé kmeny a na přelomu devátého a desátého století toto území osídlili Maďaři. Dnes je Györ střediskem župy Györ-Moson-Sopron a žije v něm kolem 135 000 obyvatel. V ekonomice města je významně zastoupen hutnický a strojírenský průmysl. Mnozí z nás si jistě pamatují na naše nákladní automobily a autobusy, které byly osazeny nápravami vyrobenými místní firmou Rába. Přijíždíme na parkoviště u řeky Rába. Zaparkujeme zde a vydáváme se na prohlídku centra. Přicházíme na čtyřproudovou třídu Szent István, která protíná střed města a vydáváme se po ní. Procházíme kolem několika palácových budov, ve kterých sídlí různé instituce a dostáváme se na náměstí Városház, kterému vévodí budova radnice. Stojíme před okázalou budovou postavenou na sklonku devatenáctého století v neobarokním stylu, podle návrhu architekta Jenö Hübnera. V parku před radnicí usedáme na lavičku a obdivujeme dokonalé proporce budovy, která vypadá spíše jako zámek.

Pěší zóna

Maďarsko, Györ, pěší zóna

Maďarsko, Györ, pěší zóna

Odcházíme obklopeni koberci žlutých a rudých tulipánů přes rušnou křižovatku na pěší zónu, která začíná u hotelu Rába a končí až na nábřeží. Kráčíme po kamenné mozaikové dlažbě ulice Baross Gábor. Kolem nás stojí opravené historické domy, před kterými rostou řady nízkých, pečlivě udržovaných stromů. Míjíme luxusní butiky, kavárny a cukrárny, umístěné v přízemí domů. Po celé délce ulice jsou instalovány lavičky, na kterých posedávají lidé. Na každém křížení ulic stojí nějaké umělecké dílo. Můžeme tak například obdivovat bronzovou plastiku muže s pádlem v ruce, sedícího na pramici nebo netradičně pojatou sochu Sv. Jiří. Na jednom rohu stojí skutečný flašinetář, oblečený do dobového kroje. Muž s cylindrem na hlavě, neúnavně otáčí klikou starodávně vyhlížejícího nástroje. Z hranaté dřevěné bedýnky se při tom ozývá monotónní melodie. Kolemjdoucí lidé se u flašinetáře zastavují a vhazují do plechové nádobky, umístěné na flašinetu, drobné mince. Vcházíme do průchodu jednoho z domů. Ocitáme se ve vnitrobloku, ve kterém stojí prosklená kavárna. Na vedlejším dvorku nás zase láká nápadná výkladní skříň k návštěvě luxusního obchodu s obuví. Balkony a okna vnitrobloku jsou opravené a plné zelených rostlin. Procházíme pasáží do postranní ulice. Ta nás přivádí kolem květinového trhu na náměstí U Vídeňské brány. Náměstí je obklopeno krásnými historickými budovami a jednu jeho stranu tvoří karmelitánský kostel. Vstupujeme do svatostánku. Kulatými okny dovnitř proniká rozptýlené světlo, ve kterém vyniká nádherný hlavní oltář a bohatá barokní výzdoba kostela. Vycházíme zpátky na náměstí, uprostřed kterého stojí bronzová socha Károly Kisfaludyho, maďarského dramatika, tvořícího na začátku devatenáctého století.

Nábřeží Ráby

Maďarsko, Györ, biskupský palác na nábřeží řeky Ráby

Maďarsko, Györ, biskupský palác na nábřeží řeky Ráby

Opouštíme náměstí, kde na člověka z každého koutu dýchá historie a kolem kostela přicházíme na nábřeží řeky Ráby. Domy na nábřeží mají nové fasády a lemuje je řada stromů. Břehy řeky jsou vydlážděny kameny a dolů k řece vede několik širokých schodišť. Na sluncem ozářených schodech posedávají lidé a odpočívají. Sestupujeme na chodník vedoucí podél toku a vydáváme se na procházku proti proudu řeky. Pozorujeme při tom hejno divokých kachen, plujících po hladině. Opodál míjíme několik pramic ukotvených u břehu a u soutoku dvou ramen řeky obtékajících rozsáhlý ostrov, pozorujeme skupinu vodáků, jak svými pádly bojují s proudem. Vracíme se zpátky na nábřeží a před očima se nám otevírá pěkný pohled na biskupský palác, stojící nedaleko na břehu řeky. Blížíme se k parkovišti, kde jsme zanechali auto. Nastupujeme a přes most odjíždíme z centra Györu. Po rušné ulici přijíždíme ke györské synagoze. Mohutná, nově zrekonstruovaná budova se světlou fasádou, se vyjímá v zástavbě nízkých domů, stojících v této čtvrti. Míjíme synagogu a za chvíli se nám ztrácí z dohledu i její veliká kopule. Pak projíždíme kolem velkého nákupního střediska stojícího v okrajové čtvrti a vyjíždíme z města. Opouštíme Györ příjemně překvapeni proměnou, kterou město prošlo od naší poslední návštěvy, uskutečněné před mnohými lety.

Blog: Poznámky z cest
Téma: MAĎARSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
25.5.2010 15:52
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 24.58
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Maďarsko, Komárom, pevnost Monostor
Maďarsko, Komárom, pevnost Monostor
Maďarsko, Györ, budova radnice
Maďarsko, Györ, budova radnice
Maďarsko, Györ, pěší zóna
Maďarsko, Györ, pěší zóna
Maďarsko, Györ, pěší zóna
Maďarsko, Györ, pěší zóna
Maďarsko, Györ, vnitroblok v centru města
Maďarsko, Györ, vnitroblok v centru města
Maďarsko, Györ, náměstí U Vídeňské brány
Maďarsko, Györ, náměstí U Vídeňské brány
Maďarsko, Györ, karmelitánský kostel
Maďarsko, Györ, karmelitánský kostel
Maďarsko, Györ, biskupský palác na nábřeží řeky Ráby
Maďarsko, Györ, biskupský palác na nábřeží řeky Ráby


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist