nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Gerasa

Do jordánského království cestujeme ze Sýrie. Náš malý autobus projíždí příhraničním městem Daraa a míří na jih, na hranici Sýrie s Jordánskem. Podle dlouhé fronty osobních aut stojících u okraje silnice tušíme, že hranice je již nedaleko. Řidič opatrně předjíždí šňůru stojících vozidel a když přijede na hraniční přechod, zaparkuje na odstavném parkovišti. Vystupujeme a odcházíme do celní budovy zaplatit výjezdní poplatek. Poté čekáme u autobusu na pasovou kontrolu a sledujeme přitom celníky, kteří kontrolují cestující z osobních aut. Všichni pasažéři musí vystoupit a vyložit veškerá zavazadla na dlouhý stůl, stojící na silnici uprostřed celního prostoru. Celníci poté důkladně prohlíží obsah všech kufrů, tašek, balíků a nejrůznějších krabic. Důvodem těchto přísných kontrol je snaha zamezit pašování zboží. Po více než hodině čekání, k nám přichází pracovník pasové kontroly a zkontroluje naše pasy. Poté si ještě směňujeme peníze a odjíždíme do Jordánska.

Antické město

Po zhruba čtyřiceti kilometrech jízdy přijíždíme do města Jarash, abychom si zde prohlédli vykopávky antické Gerasy. Projíždíme silnicí protínající střed města a rozdělující jej na antickou část, ležící vpravo a na nové město, rozkládající se na opačné straně silnice. Potom co projedeme přes Jarash, zastavujeme na velkém parkovišti, vystupujeme a vydáváme se na prohlídku Gerasy. Město vybudovali Řekové a později Římané a kolem roku dvěstě našeho letopočtu, v něm žilo až dvacetpěttisíc obyvatel. Nejprve procházíme kolem monumentálního oblouku císaře Hadriána a pak postupujeme dál k hipodromu. Vcházíme jednou z bran v nově opraveném průčelí do arény, ve které se pořádaly závody koňských spřežení a jsme naprosto ohromeni její velikostí. Závodní dráha je dlouhá kolem dvěstěpadesáti metrů, je zhruba padesát metrů široká a kolem ní jsou pozůstatky tribun, které pojaly asi patnácttisíc diváků.

Jordánsko, antické město Gerasa, oválné fórum

Jordánsko, antické město Gerasa, oválné fórum

Chvíli kráčíme po písčitém povrchu arény a poté vycházíme na cestu, vedoucí podél závodiště. Procházíme po ní až k pozůstatkům městských hradeb a vcházíme jedním z oblouků dobře zachované Jižní brány do města. Vlevo od dlážděné cesty se zdvíhá kopec, na němž stojí ruiny Diova chrámu. Vylézáme po stupních až na vrchol pahorku a usedáme na jednu z teras. Před sebou nyní máme krásný výhled na celou antickou Gerasu, zalitou sluncem. Zejména pak pohled na obrovské oválné fórum, obestavěné zachovalým sloupořadím, je fantastický. Prohlídka pokračuje. Sestupujeme k Jižnímu divadlu ležícímu za kopcem a vcházíme na jeho orchestřiště. Zde stojí tři muži oblečení do slavnostních vojenských uniforem a hrají pro pobavení návštěvníků na bubny a na jakési dudy. Stoupáme do hlediště divadla, usedáme na kamennou lavici a posloucháme říznou muziku. Po několika minutách muzikanti ustávají ve hře a usedají do stínu k odpočinku. Za svojí produkci jsou odměněni potleskem od přihlížejících turistů a také bankovkami, které se hromadí v krabici, položené na okraji orchestřiště. Opouštíme divadlo a vracíme se na fórum. Obklopeni oválem sloupů kráčíme po kamenné dlažbě přes náměstí a míříme na navazující ulici Cardo maximus. Vydáváme se po této bývalé hlavní třídě lemované sloupy a zakrátko přicházíme k Agoře. Procházíme se mezi zbytky kamenných obchůdků, které kdysi tvořily toto tržiště a pak míříme k místu, kde hlavní třídu kříží další ulice. Míjíme pozůstatky Jižního tetrapylonu, který stával na této křižovatce a nedaleko za ní odbočujeme k ruinám katedrály. Z tohoto velkého svatostánku se zachovaly jen nepatrné zbytky obvodových stěn a několika sloupů. Poté pokračujeme dál ke zbořenině kostela sv. Theodora, z něhož se zachovala dvě sloupořadí. Vedle těchto dvou křesťanských svatostánků, se uvnitř hradeb města nachází pozůstatky ještě dalších kostelů, postavených v byzantském období.

Pohyblivé sloupy

Jordánsko, antické město Gerasa, sloupy před Artemidiným chrámem

Jordánsko, antické město Gerasa, sloupy před Artemidiným chrámem

Od kostela se vydáváme k nedalekému chrámu bohyně Artemis. Přicházíme k zachovaným obvodovým zdem svatyně, před níž stojí, časem téměř nedotčené, sloupoví. Postáváme mezi vysokými sloupy s krásně zdobenými hlavicemi a posloucháme výklad místního průvodce. Ten říká, že sloupy přečkaly četná zemětřesení proto, že jsou volně uloženy na svých patkách. Aby doložil své tvrzení, zasunuje polévkovou lžíci, kterou má pro tento účel u sebe, do štěrbiny mezi spodním okrajem asi deset metrů vysokého sloupu a jeho podstavcem. K našemu všeobecnému překvapení se lžíce, která ční vodorovně ze spáry, pomalu znatelně vychyluje nahoru a dolů podle toho, na jakou stranu se sloup ve větru naklání. Překvapeni tím, že se vysoké sloupy neskácí k zemi, odcházíme po kamenné cestičce od svatyně a míříme k Severnímu divadlu. V tomto letitém stánku kultury, obdivujeme zachovalé hlediště i proscénium a zejména pak nádhernou barevnou mozaiku, umístěnou na orchestřišti. Z divadla se nyní vracíme na hlavní ulici a přicházíme na křižovatku, na níž stojí Severní tetrapylon. Z něj se zachovaly nejen sloupy, ale i celý kamenný strop. Za tetrapylonem pokračuje hlavní třída ještě asi dvěstě metrů dál, až na samotný konec města, které je zde uzavřeno Severní bránou. My se ovšem vydáváme zpátky k jižnímu okraji města. Nejprve míjíme pozůstatky lázní, rozkládající se vedle cesty a pak přicházíme k nympheu. Zastavujeme se zde a prohlížíme si jeho impozantní půlkruhovou stěnu s dvěma řadami nik a bohatě zdobenými římsami. Tváří v tvář této zachované památce obdivujeme lidi, kteří před mnoha staletími dokázali vybudovat nejen tuto krásnou kašnu s fontánami a vodotrysky, ale i celou Gerasu. Prohlídka končí a my opouštíme antické město, se kterým se loučíme pohledem na zapadající slunce, jehož paprsky prosvítají mezi sloupy bývalých paláců a chrámů a rozehrávají mezi nimi pohádkovou hru světel a stínů.

Blog: Poznámky z cest
Téma: JORDÁNSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
2.5.2012 11:08
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 20.00
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Jordánsko, antické město Gerasa, Jižní brána
Jordánsko, antické město Gerasa, Jižní brána
Jordánsko, antické město Gerasa, oválné fórum
Jordánsko, antické město Gerasa, oválné fórum
Jordánsko, antické město Gerasa, Artemidin chrám
Jordánsko, antické město Gerasa, Artemidin chrám
Jordánsko, antické město Gerasa, sloupy před Artemidiným chrámem
Jordánsko, antické město Gerasa, sloupy před Artemidiným chrámem


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist