nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Exkurze do antiky

Během našeho pobytu na Egejské riviéře v Turecku, se vydáváme na výlet do Efesu. Nejprve projíždíme městem Bodrum a pak pokračujeme směrem na sever. Po zhruba třech hodinách jízdy zastavujeme na parkovišti, u věhlasné antické památky.

Efes

Proplétáme se mezi turisty obklopujícími stánky se suvenýry a míříme k bývalé Magnesijské bráně, kde začíná prohlídková trasa. Vybaveni velkou lahví vody se vydáváme po štěrkové cestě na prohlídku. Vpravo od nás leží zbytky Variových lázní a vlevo pak pozůstatky agory. Na velkém prostranství, které sloužilo k státním účelům, vidíme několik sloupů, které dříve nesly strop. Obklopeni vykopávkami přicházíme k Odeonu. Toto malé divadlo mělo kapacitu dvatisíce diváků a sloužilo především k pořádání hudebních představení. Usedáme na kamennou lavici v hledišti a posloucháme výklad průvodce, který nás seznamuje s historií města.

Turecko, Efes, Memmiův památník

Turecko, Efes, Memmiův památník

Pak kolem dalších odkrytých objektů přicházíme k pozůstatkům chrámu Prytaneion, který byl sídlem městské rady a rovněž zde byl udržován posvátný oheň. Odtud vede mramorem dlážděná Kúrétská ulice, která je po obou stranách sevřena vysokými kopci. Podél ulice vedly kanálky, pomocí nichž se rozváděla po městě voda. Na některých místech jsou tyto rozvody ještě patrné. Procházíme ulicí, podél které stojí zbytky zdí, za kterými leží zlomky sloupů a překladů. Přicházíme k částečně zrekonstruovanému Memmiovu památníku, který sestává ze zdobeného kamenného podstavce, na němž je umístěno několik reliéfů. Nedaleko odtud stojí ruiny Herakleovy brány, která oddělovala státní část města od obchodní. Postupujeme dál ulicí, podél níž stávaly obchody a přicházíme k Trajanově kašně. Rozlehlý, částečně zrenovovaný objekt, zdobí krásně opracované hlavice sloupů. Prohlídka pokračuje. Nyní míjíme Hadrianův chrám s bohatě zdobeným průčelím. Na protějším svahu pozorujeme zbytky terasových obytných domů, které poskytovaly nejluxusnější bydlení v Efesu. Pod velkými přístřešky zde právě probíhá rekonstrukce některých těchto vil. Odbočujeme z hlavní ulice a míříme k veřejným záchodkům, které byly určeny jen pro muže. Vstupujeme dovnitř a usazujeme se na jednu z mramorových lavic, umístěných podél stěn. Lavice jsou opatřeny patřičnými otvory a kdysi pod nimi neustále protékala voda. Trůníme na lavici a zkoušíme si představit, jak zde vedle sebe sedávali muži v tunikách, diskutovali spolu a přitom poslouchali hudbu, kterou produkovali hudebníci sedící kolem fontány, stojící uprostřed latríny. Opouštíme starověké záchodky a kráčíme dál po svažující se ulici.

Celsova knihovna

Před námi se objevuje rekonstrukce nejkrásnější budovy ve městě, Celsovy knihovny. Kolem hromad ruin se přibližujeme k dvoupatrovému průčelí knihovny, ozdobenému sloupy a sochami. Proplétáme se mezi turisty, fotografujícími budovu, která je známa z pohlednic a prospektů cestovních kanceláří. Stoupáme po mramorovém schodišti a vcházíme do čítárny. Procházíme místností s kamennými zdmi s cihlovou nástavbou a míjíme výklenky, ve kterých se ukládaly papyrové svitky. Vycházíme zpátky na schodiště a hledáme stinný kout, ve kterém bychom se na chvíli schovali před pálícím sluncem. Usazujeme se pod jednu ze soch, zdobících budovu. Ze svého úkrytu pozorujeme nedalekou Mazeusovu a Mithridatovu bránu, jejíž tři vysoké oblouky s nápisy, oddělují náměstí od obchodní agory. Ve svahu před námi leží částečně odkryté lázně Scholastiky, které sloužily k fyzické i duševní očistě. Po krátkém odpočinku procházíme branou a po Mramorové ulici jdeme k divadlu. Podél ulice vidíme pozůstatky městské kanalizace. Míjíme starodávný poutač, upozorňující na nevěstinec, který stával nedaleko knihovny. V mramorové dlažbě vidíme vyryté srdce, šipku a otisk chodidla udávající směr. Tato starověká reklama je před zničením chráněna nízkým železným zábradlím. Procházíme kolem velkého prostranství se zbytky sloupů. Zde bývala obchodní agora, která byla přes sto metrů dlouhá a prodávalo se zde především zlato, stříbro a otroci. Kráčíme po rozpáleném mramoru až k Arkadiově ulici. Ta vedla k přístavu, který kdysi býval nedaleko od města. Dnes je mořské pobřeží, vlivem usazování naplavenin z řeky Menderes, posunuto o několik kilometrů dál.

Efeské divadlo

Turecko, divadlo v Efesu

Turecko, divadlo v Efesu

Přicházíme k imposantnímu efeskému divadlu. Cestou do hlediště klopýtáme přes svazky kabelů a míjíme kromě turistů i techniky, kteří zde instalují zvukovou aparaturu. Divadlo se pro svojí výbornou akustiku dodnes využívá na pořádání koncertů. Podle plakátů, visících na oplocení divadla vidíme, že zde má vystoupit slavný Elton John. Stoupáme po příkrém schodišti, obcházíme veliké reproduktorové skříně a usedáme na kamennou lavici. Z výšky pak pozorujeme ruch na orchestřišti, ležícím před ohromným hledištěm. Posléze sestupujeme zpátky dolů a odcházíme z divadla, které pojme až dvacetpěttisíc diváků. Po široké dlážděné cestě opouštíme jedno z nejzachovalejších starověkých měst v Turecku, jehož prohlídka dává návštěvníkům představu o životě v římském městě. Efes je rovněž významným poutním místem, neboť na nedalekém Slavičím vrchu, jehož obrys se před námi rýsuje, prožila poslední měsíce svého života Panna Marie.

Artemidin chrám

Z Efesu se přesouváme na okraj nedalekého moderního města Selcuk. Na místě dřívějších svatyní zde byl v šestém století před naším letopočtem vystavěn chrám, zasvěcený bohyni Artemis. Pro svojí velikost, která neměla ve své době obdoby a pro svojí nádheru, začal být chrám později považován za jeden z divů světa. Po tom co vyhořel a následně byl obnoven Alexandrem Velikým, byl chrám ve třetím století našeho letopočtu zpustošen Góty a pak ještě zemětřesením. Přijíždíme na malé parkoviště a vydáváme se k místu, kde slavný chrám stával. Přicházíme k veliké ploše, která je zarostlá trávou a křovím a povalují se na ní kusy kamenných kvádrů a sloupů. Uprostřed prostranství stojí asi pět metrů vysoký sloup. Ten jediný se z chrámu zachoval, neboť jeho trosky byly použity jako stavební materiál na stavbu jiných budov. Dnes již jen malá tabulka s otlučeným nápisem připomíná, že zde kdysi stával jeden ze sedmi divů světa.

Blog: Poznámky z cest
Téma: TURECKO
Názory k zápisku: zatím žádné
17.12.2010 09:36
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 19.48
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Turecko, Efes, Memmiův památník
Turecko, Efes, Memmiův památník
Turecko, Efes,  antické veřejné záchodky
Turecko, Efes, antické veřejné záchodky
Turecko, Efes, Celsova knihovna
Turecko, Efes, Celsova knihovna
Turecko, divadlo v Efesu
Turecko, divadlo v Efesu
Turecko, divadlo v Efesu
Turecko, divadlo v Efesu
Turecko, Efes, místo kde stál Artemidin chrám
Turecko, Efes, místo kde stál Artemidin chrám


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist