nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Buchara

Náš pobyt v Uzbekistánu pokračuje prohlídkou Buchary, dva a půl tisíce let starého města, které bývalo jednou z nejdůležitějších zastávek na Hedvábné stezce. Město má kolem třísettisíc obyvatel a nachází se v něm mnoho historických památek, zapsaných na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Mauzoleum

Uzbekistán, Buchara, mauzoleum Samanidis

Uzbekistán, Buchara, mauzoleum Samanidis

Autobus s námi nejprve míří do parku západně od centra a zastavuje na jeho okraji. Vystupujeme a vydáváme se kolem velikého ruského kola a dalších atrakcí k mauzoleu Samanidis. Pochvíli již stojíme před nevelkou, bezvadně zachovalou budovou, postavenou v první polovině desátého století z cihel. Vstupujeme do mauzolea a ocitáme se ve čtvercovém prostoru, uprostřed kterého stojí cihlový katafalk. V mauzoleu je pohřben emír Ismail Samani, podle něhož nese svoje jméno a také několik členů jeho rodiny. Ačkoli není v památníku kromě katafalku žádné jiné vybavení ani výzdoba, působí vnitřní prostor velice dekorativně, neboť cihly, ze kterých je stavba postavena, jsou uspořádány do mnoha různorodých dekorů. Po prohlídce opouštíme půvabný objekt, který je nejstarším památníkem islámské architektury ve střední Asii.

Mešita

Přemísťujeme se nyní o několik ulic blíže k centru, k mešitě Bolo Hauz, pocházející ze začátku osmnáctého století. Ke svatostánku se blížíme podél mělké vodní nádrže, v jejíž nepříliš čisté vodě se zrcadlí mešita a dvacet dřevěných sloupů, stojících ve vysoké otevřené vstupní hale zvané iwan. Poté projdeme kolem nevysokého minaretu, stojícího samostatně před mešitou a masivními dveřmi s dřevořezbami vstupujeme dovnitř. Když se chystám fotit, přistoupí ke mně muž a zdvořile mě upozorňuje, že jestli zde chci fotografovat, tak musím nejprve zaplatit bakšiš a ukazuje na kasičku u vchodu. Vhazuji tedy do pokladničky bankovku a zvěčňuji bohatě zdobený interiér svatyně.

Pevnost Ark

Uzbekistán, Buchara, pevnost Ark

Uzbekistán, Buchara, pevnost Ark

Od mešity se vydáváme k další bucharské pamětihodnosti. Nejprve procházíme kolem ocelové vodárenské věže, poté přejdeme rušnou okružní ulici Afrosiab a již se ocitáme na náměstí Registan. Přímo před námi se tyčí citadela Ark, jenž je obehnána vysokými hliněnými hradbami. Pevnost je nejstarší dochovanou památkou ve městě a již v pátém století bývala sídlem místních vládců. Současná podoba je pak výsledkem přestavby z osmnáctého století. Do pevnosti vstupujeme po šikmé rampě, vedoucí do ceremoniální brány, opatřené dvěma věžemi. Poté procházíme krytou chodbou k mešitě Džuma, jejíž průčelí je osazeno vyřezávanými dřevěnými sloupy. Mešita s honosně zdobeným interiérem je plná lidí, stejně jako dlouhá venkovní chodba, vedoucí ke korunovačnímu sálu. Vstupujeme nyní do největší místnosti v pevnosti a postupujeme k trůnu, stojícímu na vyvýšeném místě u zadní stěny. Místní průvodce nyní odvádí jeden manželský pár z naší skupiny po stupíncích k trůnu a cestou něco dvojici vysvětluje. Poté cosi zvedá ze země a podává to manželům. Když záhy také přijdeme k trůnu, čeká nás překvapení. Oba manželé, oblečeni do zlatem vyšívaných brokátových plášťů a s bohatě zdobenými čepicemi na hlavách, majestátně pózují před stolcem a vypadají jako skutečná vladařská dvojice. Muž, pak dokonce v ruce třímá zahnutou šavli. Představitelé panovnického páru záhy upoutají pozornost návštěvníků v sále, kteří se postupně shromáždí před trůnem a všichni o překot fotografují tuto zajímavou scénu. Po příjemném zpestření prohlídky přecházíme do muzea, které je umístěno v několika sálech pevnosti a po zhlédnutí sbírek, opouštíme bývalou rezidenci místních emírů.

Náměstí Kalon

Procházíme podél impozantních hradeb, jejichž délka dává tušit původní velikost pevnosti Ark, která byla z větší části zničena při bombardování v roce tisícdevětset­dvacet. Široká ulice Khodja Nurobod s nově položeným asfaltovým povrchem, nás posléze přivádí na náměstí Kalon. Přímo před námi, na protější straně náměstí, se tyčí minaret Kalon, postavený ve dvanáctém století. Minaret je čtyřicetsedm metrů vysoký a je postaven z cihel uspořádaných do rozmanitých vzorů, které pokrývají celý jeho plášť. Pomalu projdeme do středu náměstí k madrase Mir-i-Arab, která zaujímá celou jeho východní stranu.

Uzbekistán, Buchara, mešita Kalon

Uzbekistán, Buchara, mešita Kalon

Patrové průčelí stále funkční madrasy je ozdobeno modrým keramickým obkladem se složitými vzory, podobně jako vysoký portál, který vypadá úchvatně. Po stranách portálu pak ční tyrkysové kopule ozářené slunečními paprsky. Zatímco obdivujeme krásné stavby kolem, probíhá na pódiu pod minaretem zkouška symfonického orchestru a k našim uším doléhají tóny jakési skladby. Nyní se vydáváme na západní stranu náměstí, na prohlídku mešity Kalon, pocházející ze začátku šestnáctého století. Procházíme vstupním portálem, jehož honosná výzdoba si v ničem nezadá s protější madrasou a vstupujeme na otevřené nádvoří mešity. Obdélníkový prostor má plochu jeden hektar a jeho vnitřní stěny jsou ozdobeny krásnými mozaikami. Procházíme nádvořím zalitým sluncem na protější stranu svatostánku a dostáváme se k nimbaru a mihrábu, neodmyslitelným součástem každé mešity. Při zpáteční cestě ke vstupní bráně, pak máme před očima pěkné panorama s nádvořím, nad jehož zdi ční kopule madrasy Mir-i-Arab a kónická věž minaretu.

Bazar

Procházka městem pokračuje. Opouštíme náměstí Kalon a míříme do nedalekého bazaru. Cestou se ještě zastavujeme v dílně na tkaní koberců, kde sledujeme tkadleny, jak svými hbitými prsty podle nakreslených vzorů, tkají orientální koberce. Poté již kolem krytého bazaru Toki Zargaron přicházíme do uličky Khakikat, na které stojí celá řada krámků a řemeslných dílen. Procházíme bazarem a obdivujeme vystavené výrobky, například vyšívané oděvy, čepice a dekorační látky. Přímo na ulici pak můžeme sledovat vyšívačku, jak na tkanině vytváří jemný vzor. V další části bazaru zase pracují písmomalíři na kaligrafiích a ihned vedle nich, vystavuje nožíř krásně zdobené nože, jejichž výroba má v Buchaře dlouhou tradici. Kolem dalších řemeslníků a obchůdků postupujeme až na konec tržiště k Toki Telpak Furushon, odkud to máme již jen kousek do hotelu. Naše procházka městem je u konce a my se rozcházíme do svých pokojů, abychom si zabalili zavazadla, neboť nás čeká přejezd do Samarkandu. Přestože jsme během našeho pobytu stihli navštívit jen zlomek z několika set památkových objektů, kterými se může Buchara pyšnit, odjíždíme z tohoto starobylého města uchváceni jeho krásou a neopakovatelnou atmosférou.

Blog: Poznámky z cest
Téma: UZBEKISTÁN
Názory k zápisku: zatím žádné
8.12.2018 18:36
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 17.61
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Uzbekistán, Buchara, mauzoleum Samanidis
Uzbekistán, Buchara, mauzoleum Samanidis
Uzbekistán, Buchara, mešita Bolo Hauz
Uzbekistán, Buchara, mešita Bolo Hauz
Uzbekistán, Buchara, pevnost Ark
Uzbekistán, Buchara, pevnost Ark
Uzbekistán, Buchara, pevnost Ark
Uzbekistán, Buchara, pevnost Ark
Uzbekistán, Buchara, mešita Kalon
Uzbekistán, Buchara, mešita Kalon
Uzbekistán, Buchara, madrasa Mir-i-Arab na náměstí Kalon
Uzbekistán, Buchara, madrasa Mir-i-Arab na náměstí Kalon
Uzbekistán, Buchara, bazar Toki Telpak Furushon
Uzbekistán, Buchara, bazar Toki Telpak Furushon
Uzbekistán, Buchara, bazar Toki Zargaron
Uzbekistán, Buchara, bazar Toki Zargaron


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist