nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Biblická hora Nebo

Hora Nebo

Naše cesta po Jordánském království pokračuje návštěvou biblické hory Nebo, nacházející se v hornaté oblasti jihozápadně od Ammánu. Projíždíme po silnici vedoucí krajinou pokrytou skalnatými kopci a hlubokými údolími a po zhruba hodině jízdy, zastavujeme na parkovišti na úbočí hory. S pálícím sluncem nad hlavou, se poté vydáváme na její osmsetsedmnáct metrů vysoký vrchol. Stoupáme po širokém betonovém chodníku vzhůru a kam až dohlédneme, vidíme kolem hory vyprahlou krajinu, s ojedinělými malými ostrůvky zeleně. Zhruba v polovině cesty míjíme kamenný monolit, který zde byl vztyčen na paměť návštěvy papeže Jana Pavla II. Poté stoupáme dál na vrchol kopce, který je významným křesťanským poutním místem a po cestičce vedoucí mezi sporadicky rostoucími stromy, přicházíme k veliké kapli. Vcházíme do novodobého svatostánku, ve kterém právě probíhá bohoslužba. Mladý kněz promlouvá pomocí mikrofonu k asi dvěma desítkám věřících, kteří sedí na lavicích. Usedáme také na jednu z lavic a posloucháme latinskou modlitbu. Pochvíli mše končí, věřící se rozcházejí a my začínáme s prohlídkou kaple, která byla vybudována nad pozůstatky původního kostela. Ten zde byl postaven ve čtvrtém století, aby připomínal místo, kde zemřel Mojžíš.

Jordánsko, pohled z hory Nebo na zemi zaslíbenou

Jordánsko, pohled z hory Nebo na zemi zaslíbenou

Přicházíme ke zbytkům obvodových zdí prvotního kostela, na kterých vidíme pozůstatky původních fresek. Na podlaze kostela se také dochovaly barevné mozaiky se zvířecími motivy. Procházíme podél obvodové zdi do rohu svatostánku, kde se nachází asi metr pod úrovní podlahy jednoduchý náhrobek, sestavený z hrubě opracovaných kamenů. Tento hrob je jedno z míst, kde by mohl být Mojžíš pohřben, neboť podle tradice je hora Nebo místem jeho posledního odpočinku, ale přesné místo není známo. Odcházíme od hrobu a prohlížíme si další části kaple. Poté opouštíme svatostánek a v duchu si připomínáme biblický příběh o Mojžíšovi. Na hoře se nachází ještě několik dalších historických staveb, z nichž některé prochází rekonstrukcí. Kráčíme mezi pozůstatky zdí starých objektů a přicházíme na terasu, nacházející se na vrcholu hory. V jejím rohu stojí vysoký kovový památník, který znázorňuje stylizovaný kříž obtočený hadem. Postupujeme dál až na okraj terasy a před námi se otevírá výhled na rozsáhlé údolí Jordánu. V lehkém mlžném oparu rozeznáváme tok řeky, která se nedaleko odtud vlévá do Mrtvého moře. Dále za řekou, v místech kam již přes mlhu nevidíme, pak leží země zaslíbená, historické území, která podle tradice Hospodin zaslíbil Mojžíšovi a jeho lidu.

Město mozaiky

Odjíždíme z biblické hory Nebo a míříme do nedaleké Madaby. Po krátké jízdě přijíždíme do pátého největšího města Jordánska, ve kterém žije kolem šedesátipětitisíc obyvatel a ve kterém se nachází několik významných křesťanských památek.

Jordánsko, Madaba, mozaiková mapa

Jordánsko, Madaba, mozaiková mapa

Zastavujeme nedaleko centra a vydáváme se na procházku městem. Procházíme po ulici King Abdulah II. a zakrátko jsme již ve středu města, jehož uličky jsou plné obchůdků. Naše první zastávka je v dílně, ve které místní ženy vyrábí keramiku, zdobenou ručně malovanými tradičními vzory. Poté pokračujeme dál ulicí Abu Bakr a procházíme kolem Madaba Mozaic School, ve které se žáci učí restaurování a moderní postupy tvorby mozaik, jimiž je město proslulé. Nato již přicházíme do parku, v němž obklopena vysokými stromy, stojí řecká pravoslavná bazilika sv. Jiří. Tento svatostánek byl postaven na konci devatenáctého století, na místě dřívějšího kostela. Vcházíme bránou do baziliky a ihned za ní si musí dámy, pokud nejsou patřičně ustrojeny, přehodit přes sebe plášť, který si lze půjčit u ženy, dohlížející u vchodu. Poté postupujeme do středu svatostánku, kde se na podlaze nachází mozaika, vytvořená v polovině šestého století a která představuje nejstarší zachovanou mapu Svaté země. Přicházíme k zábradlí umístěnému u okraje mozaikové mapy, která byla součástí podlahy původního kostela. Mapa má rozměry zhruba šestnáctkrát pět metrů, což představuje asi dvě třetiny její původní velikosti. Stojíme nad mozaikou sestavenou ze statisíců malinkých kousků barevných kamínků a s obdivem sledujeme vyobrazení sahající od nilské delty na západě, až k Moábské poušti na východě. Kromě dalších míst na mapě vidíme Mrtvé moře, Jericho, Betlém a také místo křtu Jana Křtitele. Všechna významná místa na mapě jsou pak označena popisem v řečtině. Z celé mapy nás pak nejvíce zaujalo detailní zobrazení Jeruzaléma, na kterém jsou rozpoznat jednotlivé brány v opevnění města a také některé kostely. Po prozkoumání mozaiky si ještě pod dohledem sv. Jiří, shlížejícího na nás z velké, barvami hýřící nástěnné malby, prohlížíme interiér kostela. Poté již opouštíme svatostánek, ukrývající starou vzácnou mozaikovou mapu, která se po svém objevení stala významným zdrojem informací, které byly mimo jiné také využity při lokalizaci některých biblických míst.

Blog: Poznámky z cest
Téma: JORDÁNSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
2.5.2012 11:36
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 25.42
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Jordánsko, krajina pod horou Nebo
Jordánsko, krajina pod horou Nebo
Jordánsko, kříž na hoře Nebo
Jordánsko, kříž na hoře Nebo
Jordánsko, pohled z hory Nebo na zemi zaslíbenou
Jordánsko, pohled z hory Nebo na zemi zaslíbenou
Jordánsko, Madaba, mozaiková mapa
Jordánsko, Madaba, mozaiková mapa


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist