nepřihlášený uživatel · Registrovat se · Přihlásit se

Bangkocké chrámy

Náš výlet do Bangkoku, pokračuje prohlídkou některých chrámů v centru města. Prvním z nich je buddhistická svatyně Wat Pho, která byla založena v šestnáctém století a patří mezi královské chrámy první kategorie.

Ležící Buddha

Thajsko, Bangkok, ležící Buddha v chrámu Wat Pho

Thajsko, Bangkok, ležící Buddha v chrámu Wat Pho

Po zaplacení vstupného míříme nejprve do Viharn Phranorn, což je kaple, v níž se nachází socha ležícího Buddhy. Všude kolem vchodu je plno lidí, kteří si zouvají boty a ukládají je do plastových tašek, které jsou zde připraveny ve velkém koši. Také my pochvíli procházíme s taškou v ruce mohutnými dveřmi, ozdobenými perleťovou intarzií a vstupujeme do svatyně. Před námi se jako nějaké zjevení objeví ohromná hlava Buddhy, opírající se o pravou ruku. Socha, představující ležícího Buddhu vstupujícího do nirvány, je patnáct metrů vysoká, čtyřicetšest metrů dlouhá a je celá pozlacená. Od hlavy pokryté lokýnkami, postupujeme podél dlouhého těla sochy, až do zadní části chrámu. Přesto, že před sebou nemáme celou sochu, neboť část nohou s chodidly je nepřístupná kvůli opravě, je její velikost přímo ohromující. Kromě Buddhy, ležícího na zhruba půldruhého metru vysokém podstavci, není ve svatyni žádné jiné vybavení. Stojíme u podstavce a pozorujeme sochu, z jejíhož výrazu vyzařuje posvátný klid. Kolem nás se tísní turisté a snaží se rozměrné dílo dostat do záběru kamer. Poté co také pořídíme fotografii, procházíme kolem chodidel obestavěných lešením a vycházíme ze svatostánku. Vedlejšími dveřmi se pak vracíme zpět do chrámu a procházíme podél Buddhových zad. Z této strany jsou částečně vidět dlouhá chodidla sochy. Můžeme tak pozorovat obrazce, které jsou na nich vypodobněny. Má jich být celkem stoosm a každý z nich představuje příznivý symbol Buddhy. Stejné symboly také přestavuje stoosm bronzových misek, stojících v řadě podél obvodové zdi chrámu. Během prohlídky sledujeme počínání některých návštěvníků. Ti jdou podél řady misek a postupně do každé vhodí minci. Podle pověsti totiž toho, kdo vhodí minci do všech misek, potká v životě štěstí.

Chrámový komplex

Thajsko, Bangkok, knihovna Phra Mondob v chrámu Wat Pho

Thajsko, Bangkok, knihovna Phra Mondob v chrámu Wat Pho

Opouštíme ležícího Buddhu a vydáváme se na procházku areálem, v němž se nachází přes dvacet různých objektů a který je plný turistů. Nejprve procházíme kolem zahrady, v jejímž středu stojí takzvaný Buddhův strom, ozdobený praporky a barevnými lampiony. Pak míjíme knihovnu Phra Mondob s nádhernou keramickou střechou a kolem meditační haly Sala Karn Parien, přicházíme k brance, střežené dvěma sochami. Vstupujeme průchodem do prostoru centrální svatyně a před sebou máme úchvatnou scenérii. Nad bělostnými zdmi ambitu, obklopujícího svatostánek, ční do výše barevné stupňovité střechy s pozlacenými ozdobami. Kolem dokola stojí na keramické dlažbě, jíž je areál vydlážděn, desítky pagod zvaných čedý. Tyto homolovité objekty, vysoké kolem pěti metrů, jsou obloženy keramickými dlaždicemi, s krásnými pestrobarevnými vzory. Mezi čedý, v jejichž útrobách jsou uloženy ostatky členů královské rodiny, stojí bílé nádoby s bonsajemi. Dokonalý vzhled tohoto místa pak dotváří malé záhony s pečlivě udržovanými keři, romantické skalky a také orientální sochy. Kolem ambitu pak stojí řada dalších neméně půvabných staveb a také skupina čtyř velkých stúp, vysokých čtyřicetdva metrů. Tyto pagody jsou obloženy barevnými mozaikovými dlaždicemi, a jsou v nich uloženy ostatky prvních králů dynastie Chakri. Po prohlídce stúp, vcházíme brankou do ambitu. Ten obepíná prostor, v jehož středu stojí nejposvátnější stavba v komplexu, chrám Phra Ubosot, se sochou Buddhy. Chrám je umístěn na vyvýšeném mramorovém základu a po jeho obvodu stojí bílé sloupoví, podepírající okraje červené střechy. Kolem svatyně jsou rozmístěny nádoby s bonsajemi a řada soch. Procházíme nádvořím plným návštěvníků kolem svatyně. Během procházky míjíme dlouhé řady soch Buddhy, umístěných v ambitu. Těchto soch, představujících Buddhu sedícího i ve stoje, je zde vystaveno několik stovek. Během prohlídky postupně míjíme také vysoké kamenné věže Phra Prang, stojící v každém rohu nádvoří. U centrální svatyně prohlídka končí. Nyní se, s hlavami přeplněnými dojmy, vracíme do prostoru u hlavního vchodu a opouštíme, až pohádkově nádherný chrám Wat Pho, který je nejstarší v celém Bangkoku a který je považován za kolébku vzdělanosti v Thajsku.

Wat Suthat

Thajsko, Bangkok, hlavní  svatyně v chrámu Wat Suthat

Thajsko, Bangkok, hlavní svatyně v chrámu Wat Suthat

Od chrámu Wat Pho, máme namířeno k další pamětihodnosti Bangkoku. Odmítáme tuk tuk, jehož řidič chce za svezení ke chrámu Wat Suthat nehoráznou sumu a vydáváme se na zhruba jeden kilometr dlouhou cestu pěšky. Míjíme park Saranrom a přicházíme na most vedoucí přes kanál Rop Krung. Stojatá voda kanálu má šedozelenou barvu a nevypadá nijak vábně. Přesto v ní žijí ryby, jak se můžeme přesvědčit pohledem z mostu. Poté pokračujeme po ulici Charoen Krung, podél níž stojí vysoké městské domy a na křižovatce s ulicí Ti Thong, odbočujeme vlevo. Zakrátko již přicházíme k bráně v nenápadné zdi a vstupujeme do areálu buddhistického chrámu Wat Suthat, založeného na začátku devatenáctého století a patřícího rovněž mezi královské chrámy první kategorie. Na prohlídku celého areálu, v němž se nachází řada objektů, nemáme bohužel dost času a tak směřujeme rovnou do hlavní svatyně. Projdeme bránou v ambitu obklopujícím chrám a staneme na kamenné dlažbě s leštěným povrchem, jíž je pokryto celé nádvoří. Před námi stojí vysoká svatyně, posazená na bílé podestě. Její krásně zdobená, červenozelená střecha, podepřená bílými sloupy, září ve slunečních paprscích. Kolem svatyně se pak ježí řada stupňovitých kamenných pagod. To vše je doplněno bezvadně střiženými zelenými keři, bonsajemi a sochami. Od této úchvatné scenérie zamíříme do ambitu a procházíme kolem dlouhatánské řady Buddhových soch, umístěných podél celé křížové chodby. Posléze přicházíme ke schodišti, vedoucímu ke vchodu do chrámu. Zde pozorujeme věřící, jak zapalují vonné tyčinky a zapichují je do nádob s pískem. Jejich počínání sleduje také mnich v oranžovém hávu, stojící opodál. Po několika schodech pak dojdeme ke vchodu do svatyně. Zouváme se a vstupujeme do svatostánku, jehož zdi jsou pokryty nástěnnými malbami. Před zadní stěnou je pak na bohatě zdobeném podstavci umístěna pozlacená, osm metrů vysoká socha sedícího Buddhy. Bronzová socha, byla odlita ve třináctém století a teprve mnohem později, byla přemístěna do tohoto chrámu. Kromě nás jsou ve svatostánku pouze dvě ženy, modlící se na červeném koberci. Posléze odcházíme z posvátného ticha a opouštíme okouzlující svatyni Wat Suthat, v níž jsme na rozdíl od turisty přeplněného chrámu Wat Pho, potkali během celé prohlídky, jenom několik lidí.

Giant Swing

Thajsko, Bangkok, obří houpačka Giant Swing

Thajsko, Bangkok, obří houpačka Giant Swing

Brána v severním křídle chrámu Wat Suthat, nás přivádí na ulici Bamrung Muang. Uprostřed této rušné komunikace se nachází oválné prostranství, na němž stojí zvláštní konstrukce, připomínající hrazdu. Před námi se tyčí dva, sytě červenou barvou natřené dřevěné sloupy, spojené příčným trámem. Je to Giant Swing, pocházející z konce osmnáctého století. Dnešní podobu pak dřevěné konstrukci dala nedávno provedená oprava. Tato, přes dvacet metrů vysoká houpačka, hrála významnou roli během náboženského obřadu, který se každoročně konal jako poděkování bohům, za úrodu rýže. Mladí muži při něm soupeřili v tom, komu z nich se podaří uchopit do zubů sáček s mincemi, upevněný na jednom ze sloupů. Tato nebezpečná aktivita, byla vzhledem k opakovaným smrtelným nehodám, ve třicátých letech minulého století zakázána. Popravdě řečeno, si při pohledu na obří houpačku ani nedovedeme představit, jak přesně tehdy tato soutěž asi probíhala.

Blog: Poznámky z cest
Téma: THAJSKO
Názory k zápisku: zatím žádné
12.4.2016 12:33
Hodnocení karmou
Současná karma článku: 18.07
Co je to karma a jak funguje?

Galerie k zápisku

Thajsko, tuk tuk v ulicích Bangkoku, v pozadí chrám Wat Pho
Thajsko, tuk tuk v ulicích Bangkoku, v pozadí chrám Wat Pho
Thajsko, Bangkok, ležící Buddha v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, ležící Buddha v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, stúpy s ostatky králů, v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, stúpy s ostatky králů, v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, knihovna Phra Mondob v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, knihovna Phra Mondob v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, věž Phra Prang v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, věž Phra Prang v chrámu Wat Pho
Thajsko, Bangkok, hlavní  svatyně v chrámu Wat Suthat
Thajsko, Bangkok, hlavní svatyně v chrámu Wat Suthat
Thajsko, Bangkok, socha Buddhy v chrámu Wat Suthat
Thajsko, Bangkok, socha Buddhy v chrámu Wat Suthat
Thajsko, Bangkok, obří houpačka Giant Swing
Thajsko, Bangkok, obří houpačka Giant Swing


Diskuse k zápisku

V diskusi zatím nejsou žádné příspěvky

TOPlist